BẢN CHẤT CHẤT “LỀU BÁO” LÀ ĐÂY

Mới đây, trên Dân làm báo xuất hiện bài viết mang nội dung đầy kích động có nhan đề “Phải chăng đảng cộng sản muốn tuyên chiến với Công giáo?”. bản chất là một trang lề trái được tiếp tay, nuôi dưỡng từ các tổ chức phản động lưu vong, Dân làm báo vẫn hường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung tương tự. Ngay khi đọc nhan đề của bài viết đã lột tẩy “gương mặt xuyên tạc” điển hình của Dân làm báo.
Việt Nam là một quốc gia với nhiều dân tộc anh em, đa dạng về tín ngưỡng, tôn giáo… Chính vì vậy, Đảng, Nhà nước ta luôn chủ trương thực hiện các chính sách nhằm phát huy truyền thống đoàn kết của dân tộc đã trở thành sức mạnh tinh thần vô giá trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc ta. Riêng đối với tôn giáo, Đảng và Nhà nước ta luôn tạo điều kiện để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo với đúng nghĩa là phát triển đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.
Tuy nhiên, chúng ta cũng cần nhận diện với thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật, chống phá nhà nước như việc làm của một số cá nhân trong thời gian qua như linh mục Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Ngọc Nam Phong… Và hoàn toàn không có việc Đảng, Nhà nước phân biệt, đối xử khác biệt giữa các tôn giáo. Bất kỳ cá nhân nào dù thuộc tôn giáo nào có hành vi vi phạm pháp luật đều bị xử lý. Bởi lẽ việc thực hiện quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo phải trong khuôn khổ pháp luật, không xâm phạm đến lợi ích quốc gia, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.

Và trên thực tế, để thực hiện âm mưu chống phá nhà nước Việt Nam, các tổ chức phản động lưu vong và các hội nhóm “dân chủ” luôn tìm cách kích động, gây chia rẽ đoàn kết toàn dân, chia rẽ giữa nhân dân với Đảng, nhà nước. Đặc biệt, chúng dùng mọi thủ đoạn để phá hoại, xuyên tạc chính sách đoàn kết dân tộc, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta. Thông qua các trang mạng lề trái như Dân làm báo, Nhật ký yêu nước, Dân luận… với các bài viết, hình ảnh có nội dung bịa đặt, bóp méo sự thật để gieo rắc sự hoài nghi, tâm lý hoang mang trong dư luận…

BẢN CHẤT CHẤT “LỀU BÁO” LÀ ĐÂY BẢN CHẤT CHẤT “LỀU BÁO” LÀ ĐÂY Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 9 12, 2017 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.