"CẢM ĐỘNG": LÍNH VNCH BẮT NGƯỜI DÂN VIỆT NAM CHƠI TRÒ NỐI VÒNG TAY LỚN ĐỂ DÒ MÌN CHO CHÚNG

Cảm động lính VNCH bắt người dân chơi trò "nối vòng tay lớn" để dò mìn cho chúng 😠

Với một đội quân hèn nhát và mất nhân tính như thế, không chỉ chĩa mũi súng vào đồng bào mà còn đem họ ra làm tấm lá chắn thì gọi là ngụy quân thì có gì sai???


Những "xử gia" những kẻ "dâm chủ" có gì để biện minh nữa không, có gì để mà cảm thấy cần nhìn nhận lại nữa không???

Ảnh: #St
Nguồn: VNTB
"CẢM ĐỘNG": LÍNH VNCH BẮT NGƯỜI DÂN VIỆT NAM CHƠI TRÒ NỐI VÒNG TAY LỚN ĐỂ DÒ MÌN CHO CHÚNG "CẢM ĐỘNG": LÍNH VNCH BẮT NGƯỜI DÂN VIỆT NAM CHƠI TRÒ NỐI VÒNG TAY LỚN ĐỂ DÒ MÌN CHO  CHÚNG Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 10 05, 2017 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.