XÚC PHẠM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LÀ NHỮNG KẺ BẤT NHÂN , BẤT NGHĨA


Ngày 20/9/2017, trên mạng xã hội (Danlambao) có đưa ra cái gọi là “Khoác áo nào cũng cá mè một lứa” của Phạm Trần. Đọc bài viết, chúng tôi thấy Phạm Trần đích thực là kẻ bất nhân, bất nghĩa, phi nhân tính. Với thủ đoạn xảo quyệt, thay vì phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trực diện, Phạm Trần lại thông qua việc phủ nhận công lao và đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng luận điệu vu khống, xuyên tạc trắng trợn.

Một là, Phạm Trần đã xuyên tạc quá trình chỉ đạo thành lập và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam của chủ tịch Hồ Chí Minh. Phạm Trần cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam đương thời, hậu thân của Đảng Lao động. Nhưng cái gốc của Đảng Lao động, lại bắt rễ từ Đảng Cộng sản Việt Nam đầu tiên do ông Hồ Chí Minh (còn mang tên Nguyễn Tất Thành) thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930 tại Hồng Kông, theo chỉ đạo của Đệ Tam Quốc tế Cộng sản. Sau đó ông Hồ lại thay áo thành Đảng Cộng sản Đông Dương vào tháng 10 năm 1930, theo lệnh của Đông Phương Bộ, một bộ phận của Đệ Tam Quốc tế Cộng sản… rõ ràng ông Hồ là cán bộ của Cộng sản Quốc tế và được sử dụng để nhiễm độc Cộng sản vào bán đảo Đông Dương gồm Việt Nam, Lào và Cao Miên…”.

Nói về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, không chỉ nhân dân Việt Nam, mà cả nhân loại tiến bộ, yêu chuộng hoà bình trên thế giới đều hiểu rất rõ về cuộc đời, sự nghiệp và đóng góp của Người. Quá trình thành lập và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh tụ Hồ Chí Minh chỉ đạo là thực hiện theo Nghị quyết của Quốc tế Cộng sản và sự vận dụng sáng tạo của Người vào điều kiện cụ thể ở Việt Nam. Mục đích thành lập và hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam là đấu tranh cho phong trào giải phóng dân tộc, cho hòa bình, độc lập, tự do và tiến bộ xã hội.Với lãnh tụ Hồ Chí Minh, Người không chỉ tìm ra con đường giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc Việt Nam thoát khỏi ách nô lệ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, mà còn gắn cuộc đấu tranh đó với phong trào cách mạng thế giới. Người là tấm gương về đức cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tận trung với nước, tận hiếu với dân. Người đã quy tụ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, từng bước giải quyết thành công vấn đề giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc; không ngừng vun đắp cho khối đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.

Hai là, Phạm Trần đã xuyên tạc thành tựu của Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh lãnh đạo, gã cho rằng: “Từ ngày thành lập 3/2/1930, thì chủ nghĩa ngoại lai Cộng sản từng bị lên án đã giết chết hơn 100 triệu người trên thế giới, trong số này có cả ở Việt Nam, Trung Hoa và Nga Xô, vẫn được lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhắm mắt đội lên đầu tung hô và tôn thờ…trong suốt chiều dài lịch sử 87 năm có mặt trên đất nước Việt Nam, từ Đảng Cộng sản đầu tiên cho đến Đông Dương, Lao Động rồi quay lại về với Cộng sản từ 1976, những người Cộng sản đã nhúng tay vào máu dân tộc rõng rã 30 năm từ 1945 đến 1975…”.

Hiện nay, cả nước đang thực hiện đường lối đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội, một lần nữa nhân dân Việt Nam tiếp tục lựa chọn Đảng Cộng sản Việt Nam là người lãnh đạo, người đại diện duy nhất cho mình, là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Sự lựa chọn đúng đắn đó của nhân dân Việt Nam được Hiến định trong Hiến pháp hiện hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thành tựu 30 năm đổi mới đất nước là minh chứng sáng ngời về sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân tộc Việt Nam.

Vì vậy, kẻ nào dám xúc phạm đến lãnh tụ Hồ Chí Minh, đến Đảng Cộng sản Việt Nam kẻ đó có tội với tổ tiên, ông cha và mắc tội bất nhân, bất nghĩa. Cho nên, mỗi cư dân mạng cần hết sức cảnh giác không để Phạm Trần và các thế lực thù địch lừa bịp, lôi kéo. Cho dù chúng có mưu mô, xảo trá, quỷ quyệt đến đâu thì nhân dân con người Việt vẫn nhận ra.
Chủ tịch HCM muôn năm.
Nguồn: VNTB
XÚC PHẠM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LÀ NHỮNG KẺ BẤT NHÂN , BẤT NGHĨA XÚC PHẠM CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH LÀ NHỮNG KẺ BẤT NHÂN , BẤT NGHĨA Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 10 30, 2017 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.