VÌ SAO CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ DỄ BỊ XUYÊN TẠC?

Tất nhiên chỉ bọn ngu si mới đem ra lập luận này, nhưng những lập luận kiểu này không được bóc mẽ thì sẽ ăn sâu vào tâm tưởng không ít giới trẻ ngày nay có cái nhìn thờ ơ về lịch sử. Muốn biết vấn đề này chúng ta cần tìm hiểu căn nguyên cội nguồn Mỹ nhảy vào Miền Nam Việt Nam.
Sau khi hất chân Bảo Đại, Mỹ đem Diệm - một người theo đạo thiên chúa giáo có tư tưởng chống cộng về miền nam chấp chính, và cũng từ đó Mỹ can dự sâu vào trực tiếp tại chiến trường Việt Nam. Mỹ là một đế quốc can thiệp vào Việt Nam không lâu như Pháp rồi bị đánh bại, hơn nữa tư tưởng xâm lược của Đế Quốc Mỹ nó đạt tới trình độ cao hơn thực dân kiểu cũ như Pháp, phương châm của Mỹ là dùng người Việt Trị người Việt, tránh đối đầu trực tiếp với dân bản xứ, hoặc chí ít cũng bỏ tiền ra nuôi một số bộ phận người dân bản địa để làm công cụ tay sai cho mình, tránh đối đầu với người bản địa, và từ đó nhiều người mơ hồ về lòng tốt của nước Mỹ. Và tất nhiên cũng nhiều bộ phận phục vụ Mỹ cho mục đích cai trị xâm chiếm Việt Nam.
Với danh nghĩa hỗ trợ ngụy chống xâm lăng của cộng sản, nên rất nhiều người nghĩ rằng đây là hành động nhân văn. Nhưng thực chất đây là cuộc xâm lược kiểu mới, Việc đổ tiền vào xây dựng Sài Gòn xa hoa, làm không ít bộ phận người dân có suy nghĩ "người mỹ không xâm lược Việt Nam". Thực chất đây là một trong những kiểu chiến tranh mang một tầm cao mới, tránh đối đầu trắng trợn với người dân bản địa núp dưới chiêu bài hỗ trợ. Những nhà tư tưởng cai trị nước Mỹ họ hiểu rất rõ điểm yếu cố hữu này của tất cả các quốc gia và họ đã nâng việc cai trị lên thành nghệ thuật hay đúng hơn là giống như một tôn giáo bằng cách nắm lấy và giương cao ngọn cờ "tự do, dân chủ chống xâm lăng cộng sản hay bảo vệ miền nam". Mỹ đã tiến bộ hơn thực dân kiểu cũ là không chiếm đất, không cai trị trực tiếp vì họ đã hiểu rằng, mọi việc cuối cùng cũng chỉ là quy về tiền; vậy thì không nhất thiết phải đối đầu trực tiếp với mâu thuẫn của số đông bản địa. Họ nắm lấy và giương cao ngọn cờ "tự do - dân chủ" chọc vào mâu thuẫn tất yếu của các quốc gia để dẫn đường cho chiến tranh, lật đổ và sau đó dưới danh nghĩa kiến thiết, xây dựng lại cuộc sống mới họ dựng lên một chính quyền không có bản sắc để đưa tư bản vào khai thác lợi ích trên tài nguyên và sức lao động của người dân bản địa. Vì vậy đa số người dân ở các nước trên thế giới đều dễ dàng bị lừa bởi những tư tưởng đẹp đẽ của Mỹ mà không nhận ra rằng "không có bữa ăn trưa nào miễn phí cả".
Và nếu Mỹ tốt đẹp thì thì đồng bào miền nam ruột thịt đã không vào bưng biền kháng chiến, nếu Mỹ tốt đẹp thì đồng bào miền nam liệu có che giấu bộ đội cộng sản chiến đấu 20 năm trời giữa lòng địch?

Đó là một trong những mảnh khóe của chủ nghĩa đế quốc, nhằm mục đích biện minh cho cuộc xâm lược của họ. Và ngày nay họ vẫn dùng chiêu bài "tự do dân chủ" để lật đổ những chế độ không cùng ý thức hệ, và tất nhiên vẫn gương cao ngọn cờ "đấu tranh dân chủ". Và người dân bản địa, một số bộ phận không mấy thiện cảm với chính quyền là lực lượng nòng cốt tiên phong trong lĩnh vực này. Không phải ngẫu nhiên một quan chức Mỹ (ĐSQ Mỹ) đã từng nói "Những cái gì mà mấy chục năm nay nước Mỹ không làm được ở trên đất nước này, thì con cháu của các ngài, thế hệ trẻ Việt Nam trong tương lai, nó sẽ giúp nước Mỹ thực hiện được giấc mơ của người Mỹ"....
VÌ SAO CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ DỄ BỊ XUYÊN TẠC? VÌ SAO CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ DỄ BỊ XUYÊN TẠC? Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 11 04, 2017 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.