HÃY SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK THEO ĐÚNG CÁCH.

Sự phát triển của công nghệ thông tin và các ứng dụng trên không gian mạng đã thay đổi bộ mặt của xã hội, biến những điều tưởng chừng như không thể thành có thể. Tầm ảnh hưởng của không gian mạng đã vượt xa ý nghĩa ban đầu, trở thành nguyên nhân, động lực, môi trường, chất xúc tác cho hàng loạt các thay đổi căn bản trên các mặt của đời sống xã hội loài người. Tuy nhiên, với khả năng kết nối vô hạn, không bị giới hạn bởi không gian, thời gian, không gian mạng đã và đang đặt ra nhiều thách thức đối với các quốc gia. Điều này đã được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ William Lynn nhấn mạnh: “Không gian mạng là một lãnh thổ quan trọng ngang hàng các lãnh thổ khác trong chiến tranh như trên đất liền, trên biển, trên không và trong không gian”.
Thời gian qua, các thế lực thù địch, nhất là các tổ chức phản động lưu vong người Việt tăng cường hoạt động chống phá sự nghiệp cách mạng nước ta với âm mưu, thủ đoạn hết sức tinh vi, nham hiểm, xảo quyệt và một trong những thủ đoạn mà chúng ưu tiên là lợi dụng sự phát triển của mạng xã hội vào hoạt động tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, tập trung vào những vấn đề như: Phê phán, đả kích, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc tình hình dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; truyền bá các giá trị của xã hội tư bản, lối sống thực dụng phương Tây; đưa tin sai lệch về tình hình nội bộ của Việt Nam, bịa đặt việc có sự chia rẽ, mâu thuẫn trong giới lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước...
Thủ đoạn mà các thế lực thù địch và bọn tội phạm sử dụng để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước trên mạng xã hội là:
Một là, thiết lập các trang web, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ” trên mạng nhằm tán phát tài liệu phản động và truyên truyền phá hoại tư tưởng.
Hai là, đăng tải các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam trên mạng xã hội.
Ba là, sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, kêu gọi khủng bố gây hoang mang trong dư luận xã hội.
Do đó mà mọi người nên nẵm vững một số lưu ý sau khi dùng mạng xã hội Facebook:
1. Người nổi tiếng chưa chắc nói gì cũng đúng. Có thể có những người đã bị những thế lực thù địch mua chuộc, lôi kéo hoặc khống chế, chúng có thể dùng những tờ đô la của nước ngoài rót về để che mắt những người này , làm cho họ không phân biệt được đúng sai, phải trái thị phi. Hoặc giả mạo người nổi tiếng là một nguy cơ cao mà bọn phản động hướng tới.
2. Thông tin được chia sẽ nhiều chưa chắc là thật. Hãy tìm hiểu kỹ trước khi cổ vũ, tuyên truyền.
3. Cái xấu bao giờ cũng lan truyền nhanh hơn cái tốt. Tiếng lành đồn gần , tiếng dữ đồn xa. Vì thế chịu khó tuyên truyền cái tốt nhé!
4. Các thông tin xuyên tạc nguy hiểm bao giờ cũng ẩn mình một cách kín đáo và khéo léo trong các vấn đề XH nhạy cảm.
5. Đảng và Nhà nước luôn đưa ra những chủ trương , đường lối đúng đắn, phục vụ cho lợi ích quốc gia dân tộc. Chỉ có cá nhân làm sai. Vì thế, khi nói về tiêu cực cần phải chỉ rõ là ai sai, và động cơ và mục đích là gì. Không được phép đổ lỗi cho Đảng và Nhà nước.
6. Chỉ nên chia sẽ các thông tin không liên quan hoặc không có yếu tố chính trị gây mất ổn định tình hình bảo vệ và phát triển đất nước.
7. Cảnh giác cao độ, đừng quá cả tin. Hình ảnh, video hoàn toàn có thể làm giả. Cần xác minh tính chính xác của thông tin thông qua các kênh thông tin chính thống của VN.
8. Đối với một thông tin nếu có lợi cho Tổ quốc hãy tuyên truyền. Nhất quyết không tuyên truyền các thông tin tiêu cực, bất lợi với sự nghiệp cách mạng, bất lợi với Quốc gia, dân tộc.
9. Chung tay bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc là sứ mệnh của tất cả mọi người. VN chiến thắng mọi kẻ địch mạnh nhất đều phải sử dụng "chiến tranh nhân dân". Và đến nay, chiến trường mạng xã hội, các bạn hãy gương mẫu, thể hiện tinh thần dân tộc đoàn kết, chung tay góp sức vào công cuộc bảo vệ sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.
10. Mỗi công dân Việt Nam yêu nước, nếu sử dụng Facebook đều phải nắm được tình hình , biết cách phòng ngừa, tự bảo vệ mình và bảo vệ thông tin , bảo vệ đất nước trước mọi âm mưu của các thế lực thù địch.


HÃY SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK THEO ĐÚNG CÁCH. HÃY SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK THEO ĐÚNG CÁCH. Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 4 22, 2018 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.