NGƯỜI DÂN MỸ NHÌN VNCH NHƯ THẾ NÀO?

Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ, trên Facebook của Donald Trump có 1 comment từ 1 người của chế độ cũ vnch với nội dung tóm gọn là "nước Mỹ không nên tin tưởng và làm bạn với Việt Cộng". Và đây là cách người Mỹ đáp lại.
"As things turned out, you Vietnamese guys are the traitors of your own country. The intelligent people including Americans can't trust the traitors of all kinds. You guys betrayed your own country, what make sure you won't betray our America? How should we trust you guys? Vietcong fought for their country without fear, they did not betray their own country and did a good job, how should we not trust them? We let you guys stay in America because of the humanity, not really because of being allied. You guys were just the puppets, did things as we pulled the string."
dịch:
"Các anh là kẻ phản bội Tổ Quốc. Những người thông minh bao gồm cả người Mỹ đều không thể tin tưởng kẻ phản bội. Các anh đã phản bội Tổ Quốc mình thì có gì chắc chắn là các anh không phản bội Mỹ. Làm sao chúng tôi có thể tin tưởng các anh được? Cộng sản họ chiến đấu vì Tổ Quốc họ không 1 chút run sợ, họ không phản bội Tổ Quốc và họ đã làm tốt việc của mình thì hà cớ gì chúng tôi không tin tưởng họ? Chúng tôi cho các anh sống ở đây chỉ là vì lý do nhân đạo chứ không thực sự là đồng minh. Các anh chỉ là con rối cho chúng tôi giật dây!
Nguồn :QĐNDVNNGƯỜI DÂN MỸ NHÌN VNCH NHƯ THẾ NÀO? NGƯỜI DÂN MỸ NHÌN VNCH NHƯ THẾ NÀO? Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 5 02, 2018 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.