CỤ TỔNG VỪA TRỞ LẠI LÀM VIỆC, LÒ TIẾP TỤC RỰC CHÁY CỤ TỔNG VỪA TRỞ LẠI LÀM VIỆC, LÒ TIẾP TỤC RỰC CHÁY Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 5 15, 2019 Rating: 5
Cờ đỏ sao vàng tháng 5 14, 2019
9 NHÓM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ĐƯỢC TĂNG LƯƠNG TỪ 1/7 --------- Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực ...Read More
Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 5 14, 2019 Rating: 5
ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG CHỦ TRÌ HỌP LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG CHỦ TRÌ HỌP LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 5 14, 2019 Rating: 5

Kỷ luật Đảng không dung túng bất kỳ ai

Cờ đỏ sao vàng tháng 5 08, 2019
KỶ LUẬT ĐẢNG KHÔNG DUNG TÚNG BẤT KỲ AI, BẤT KỲ SAI PHẠM NÀO -------------- Theo ông Trần Viết Hoàn, việc xử lý kỷ luật cán bộ là bài học ...Read More
Kỷ luật Đảng không dung túng bất kỳ ai Kỷ luật Đảng không dung túng bất kỳ ai Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 5 08, 2019 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.