TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC- "NGƯỜI LÀ TRUYỀN NHÂN CỦA BÁC"


Có thể nói hiện nay TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng là một trong những từ ngữ được tìm kiến nhiều nhất trên mạng Google. Có hiện tượng này vì nhiều lý do, nhất là từ khi có vụ việc sức khỏe của ông suy TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC- "NGƯỜI LÀ TRUYỀN NHÂN CỦA BÁC"
-------------

Có thể nói hiện nay TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng là một trong những từ ngữ được tìm kiến nhiều nhất trên mạng Google. Có hiện tượng này vì nhiều lý do, nhất là từ khi có vụ việc sức khỏe của ông suy giảm khi đi thăm tỉnh Kiên giang, 14 /4/2019… Những kẻ hiểm độc, những kẻ tự diễn biến, tự chuyển hóa, các nhóm lợi ích thì trông chờ ông trở thành “Tổng tịch” (nghĩa là đã qua đời).

Trong khi đại đa số cán bộ đảng viên và nhân dân thì mong ông sẽ khỏe lại, mong ông đủ sức khỏe để tiếp tục “đốt lò”- chống tham nhũng, vì còn rất nhiều “ củi”, trong đó còn có cả củi “tươi, củi gộc”,… đơn giản vì nhiều người với ông chỉ là một người bạn, người anh em,

Xin được chia sẻ, có nhiều người ca ngợi ông: Là một TBT mẫu mực; là Sỹ phu Bắc Hà… nhưng ca ngợi ông là “Truyền nhân của Bác” là sự ca ngợi đúng nhất. Truyền nhân, theo nghĩa đen là người kết nối, là người trực tiếp kế thừa những giá trị cao đẹp Cụ Hồ. Trở lại tiêu đề của Bài viết:

- Đây là lần đầu tiên có người gắn TBT, CTN với tên tuổi, sự nghiệp, đạo đức, trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Người đã được UNESCO vinh danh là Người Anh hùng giải phóng Dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại nhân dịp Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người, 19/5/1890-19/5/1990).

- Cụm từ “Người truyền nhân của Bác” có thể đựợc giải thích bằng nhiều ngữ nghĩa, nhưng điều nhiều người đồng tình nhất- đó là ý chí, tấm lòng, nỗi buồn, niềm vui của TBT, CTN trùng với tình cảm của người dân trong cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay.

- Cụm từ: “Người truyền nhân của Bác” hẳn mọi người đều hiểu, ở TBT, CTN vốn có những phẩm chất của Bác. Đó là Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tự do”; Đó là “Cần, Kiệm, Liêm Chính”, “Chí công vô tư”.

TBT, CTN Nguyễn Phú trọng, là một trí thức được đào tạo bài bản. Ông đã trải qua các bậc học trong và ngoài nước về văn hóa và chính trị…không có bất cứ một văn bằng “rởm”, “ Văn bằng “tại chức” nào nhờ cậy “ xin-Cho” hoặc “chạy” văn bằng... Học vị, học hàm của ông cũng như vậy. Về quá trình công tác Đảng, ông cũng không “nhảy cóc” qua một cấp ủy nào. Ông trải qua dường như từ cấp ủy thấp nhất đến cương vị TBT. Ông là Ủy viên TW từ khóa VII đến khóa XII…
Hiện nay ông còn là Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an TW, Trưởng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng và Trưởng BCĐ cải cách Tư pháp TW ĐCSVN.

Đáng chú ý là, trong các khóa Đại hội giữ cương vị TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC- "NGƯỜI LÀ TRUYỀN NHÂN CỦA BÁC"
-------------


Có thể nói hiện nay TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng là một trong những từ ngữ được tìm kiến nhiều nhất trên mạng Google. Có hiện tượng này vì nhiều lý do, nhất là từ khi có vụ việc sức khỏe của ông suy giảm khi đi thăm tỉnh Kiên giang, 14 /4/2019… Những kẻ hiểm độc, những kẻ tự diễn biến, tự chuyển hóa, các nhóm lợi ích thì trông chờ ông trở thành “Tổng tịch” (nghĩa là đã qua đời).

Trong khi đại đa số cán bộ đảng viên và nhân dân thì mong ông sẽ khỏe lại, mong ông đủ sức khỏe để tiếp tục “đốt lò”- chống tham nhũng, vì còn rất nhiều “ củi”, trong đó còn có cả củi “tươi, củi gộc”,… đơn giản vì nhiều người với ông chỉ là một người bạn, người anh em,

Xin được chia sẻ, có nhiều người ca ngợi ông: Là một TBT mẫu mực; là Sỹ phu Bắc Hà… nhưng ca ngợi ông là “Truyền nhân của Bác” là sự ca ngợi đúng nhất. Truyền nhân, theo nghĩa đen là người kết nối, là người trực tiếp kế thừa những giá trị cao đẹp Cụ Hồ. Trở lại tiêu đề của Bài viết:

- Đây là lần đầu tiên có người gắn TBT, CTN với tên tuổi, sự nghiệp, đạo đức, trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Người đã được UNESCO vinh danh là Người Anh hùng giải phóng Dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại nhân dịp Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người, 19/5/1890-19/5/1990).

- Cụm từ “Người truyền nhân của Bác” có thể đựợc giải thích bằng nhiều ngữ nghĩa, nhưng điều nhiều người đồng tình nhất- đó là ý chí, tấm lòng, nỗi buồn, niềm vui của TBT, CTN trùng với tình cảm của người dân trong cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay.

- Cụm từ: “Người truyền nhân của Bác” hẳn mọi người đều hiểu, ở TBT, CTN vốn có những phẩm chất của Bác. Đó là Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tự do”; Đó là “Cần, Kiệm, Liêm Chính”, “Chí công vô tư”.

TBT, CTN Nguyễn Phú trọng, là một trí thức được đào tạo bài bản. Ông đã trải qua các bậc học trong và ngoài nước về văn hóa và chính trị…không có bất cứ một văn bằng “rởm”, “ Văn bằng “tại chức” nào nhờ cậy “ xin-Cho” hoặc “chạy” văn bằng... Học vị, học hàm của ông cũng như vậy. Về quá trình công tác Đảng, ông cũng không “nhảy cóc” qua một cấp ủy nào. Ông trải qua dường như từ cấp ủy thấp nhất đến cương vị TBT. Ông là Ủy viên TW từ khóa VII đến khóa XII…
Hiện nay ông còn là Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an TW, Trưởng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng và Trưởng BCĐ cải cách Tư pháp TW ĐCSVN.

Đáng chú ý là, trong các khóa Đại hội giữ cương vị trọng trách, ĐCSVN đã ban hành nhiều NQ chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống… Chẳng hạn NQTW 4, khóa XI- tháng 1, 2012: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; NQTW 4 Khóa XII, tháng 4- 2018: “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…là một vài ví dụ.
Về công tác đối ngoại và bảo vệ Tổ quốc, đó là tư tưởng: “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi.”; “Giữ nước” từ khi nước chưa nguy”, “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển KTXH là lợi ích cao nhất của đất nước”.

Việc xác định tiêu chí “Đối tác” và “Đối tượng” linh hoạt trong NQTW 8 Khóa XI: “Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với VN đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng… “Trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong mỗi đối tác có thể có mặt mâu thuẫn với lợi ích của ta cần phải đấu tranh”. … thể hiện sự chỉ đạo nhậy bén, có nguyên tắc, trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng của ông.

Những tư tưởng lớn về Độc lập dân tộc, về Chống tham nhũng-Lợi ích nhóm và Chiến, Sách lược ứng phó với các kè thù xâm lược của TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng có thể nói, ông xứng đáng-thật sự là “Người là truyền nhân” của Bác- của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xin được trích bài thơ:
…. “Giữa Hội nghị, Người đã rơi nước mắt,
Vì có lúc bất lực với đám đông,
Bỏ phiếu kín kỷ luật chí đồng “X”,
Qua mấy lần không “quá bán”,… Người đau...
"Tháng năm này, con lại về thăm Bác,
Báo cáo rằng- Bác đã có “Truyền nhân”,
Người xuất hiện đúng lúc- khi dân cần,
Để lấy lại niềm tin dân với Đảng.

Bắc Hà trách, ĐCSVN đã ban hành nhiều NQ chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống… Chẳng hạn NQTW 4, khóa XI- tháng 1, 2012: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; NQTW 4 Khóa XII, tháng 4- 2018: “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…là một vài ví dụ.
Về công tác đối ngoại và bảo vệ Tổ quốc, đó là tư tưởng: “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi.”; “Giữ nước” từ khi nước chưa nguy”, “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển KTXH là lợi ích cao nhất của đất nước”.

Việc xác định tiêu chí “Đối tác” và “Đối tượng” linh hoạt trong NQTW 8 Khóa XI: “Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với VN đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng… “Trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong mỗi đối tác có thể có mặt mâu thuẫn với lợi ích của ta cần phải đấu tranh”. … thể hiện sự chỉ đạo nhậy bén, có nguyên tắc, trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng của ông.

Những tư tưởng lớn về Độc lập dân tộc, về Chống tham nhũng-Lợi ích nhóm và Chiến, Sách lược ứng phó với các kè thù xâm lược của TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng có thể nói, ông xứng đáng-thật sự là “Người là truyền nhân” của Bác- của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xin được trích bài thơ:
…. “Giữa Hội nghị, Người đã rơi nước mắt,
Vì có lúc bất lực với đám đông,
Bỏ phiếu kín kỷ luật chí đồng “X”,
Qua mấy lần không “quá bán”,… Người đau...
"Tháng năm này, con lại về thăm Bác,
Báo cáo rằng- Bác đã có “Truyền nhân”,
Người xuất hiện đúng lúc- khi dân cần,
Để lấy lại niềm tin dân với Đảng.

Bắc Hà khi đi thăm tỉnh Kiên giang, 14 /4/2019… Những kẻ hiểm độc, những kẻ tự diễn biến, tự chuyển hóa, các nhóm lợi ích thì trông chờ ông trở thành “Tổng tịch” (nghĩa là đã qua đời).

Trong khi đại đa số cán bộ đảng viên và nhân dân thì mong ông sẽ khỏe lại, mong ông đủ sức khỏe để tiếp tục “đốt lò”- chống tham nhũng, vì còn rất nhiều “ củi”, trong đó còn có cả củi “tươi, củi gộc”,… đơn giản vì nhiều người với ông chỉ là một người bạn, người anh em,

Xin được chia sẻ, có nhiều người ca ngợi ông: Là một TBT mẫu mực; là Sỹ phu Bắc Hà… nhưng ca ngợi ông là “Truyền nhân của Bác” là sự ca ngợi đúng nhất. Truyền nhân, theo nghĩa đen là người kết nối, là người trực tiếp kế thừa những giá trị cao đẹp Cụ Hồ. Trở lại tiêu đề của Bài viết:

- Đây là lần đầu tiên có người gắn TBT, CTN với tên tuổi, sự nghiệp, đạo đức, trí tuệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh (Người đã được UNESCO vinh danh là Người Anh hùng giải phóng Dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại nhân dịp Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người, 19/5/1890-19/5/1990).

- Cụm từ “Người truyền nhân của Bác” có thể đựợc giải thích bằng nhiều ngữ nghĩa, nhưng điều nhiều người đồng tình nhất- đó là ý chí, tấm lòng, nỗi buồn, niềm vui của TBT, CTN trùng với tình cảm của người dân trong cuộc chiến chống tham nhũng hiện nay.

- Cụm từ: “Người truyền nhân của Bác” hẳn mọi người đều hiểu, ở TBT, CTN vốn có những phẩm chất của Bác. Đó là Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập tự do”; Đó là “Cần, Kiệm, Liêm Chính”, “Chí công vô tư”.

TBT, CTN Nguyễn Phú trọng, là một trí thức được đào tạo bài bản. Ông đã trải qua các bậc học trong và ngoài nước về văn hóa và chính trị…không có bất cứ một văn bằng “rởm”, “ Văn bằng “tại chức” nào nhờ cậy “ xin-Cho” hoặc “chạy” văn bằng... Học vị, học hàm của ông cũng như vậy. Về quá trình công tác Đảng, ông cũng không “nhảy cóc” qua một cấp ủy nào. Ông trải qua dường như từ cấp ủy thấp nhất đến cương vị TBT. Ông là Ủy viên TW từ khóa VII đến khóa XII…
Hiện nay ông còn là Bí thư Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an TW, Trưởng BCĐTW về phòng, chống tham nhũng và Trưởng BCĐ cải cách Tư pháp TW ĐCSVN.

Đáng chú ý là, trong các khóa Đại hội giữ cương vị trọng trách, ĐCSVN đã ban hành nhiều NQ chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống… Chẳng hạn NQTW 4, khóa XI- tháng 1, 2012: “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; NQTW 4 Khóa XII, tháng 4- 2018: “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”…là một vài ví dụ.
Về công tác đối ngoại và bảo vệ Tổ quốc, đó là tư tưởng: “Bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia - dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi.”; “Giữ nước” từ khi nước chưa nguy”, “giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển KTXH là lợi ích cao nhất của đất nước”.

Việc xác định tiêu chí “Đối tác” và “Đối tượng” linh hoạt trong NQTW 8 Khóa XI: “Những ai tôn trọng độc lập, chủ quyền, thiết lập và mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi với VN đều là đối tác; bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống phá mục tiêu của nước ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đều là đối tượng… “Trong mỗi đối tượng vẫn có thể có mặt cần tranh thủ, hợp tác; trong mỗi đối tác có thể có mặt mâu thuẫn với lợi ích của ta cần phải đấu tranh”. … thể hiện sự chỉ đạo nhậy bén, có nguyên tắc, trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng của ông.

Những tư tưởng lớn về Độc lập dân tộc, về Chống tham nhũng-Lợi ích nhóm và Chiến, Sách lược ứng phó với các kè thù xâm lược của TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng có thể nói, ông xứng đáng-thật sự là “Người là truyền nhân” của Bác- của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xin được trích bài thơ:
…. “Giữa Hội nghị, Người đã rơi nước mắt,
Vì có lúc bất lực với đám đông,
Bỏ phiếu kín kỷ luật chí đồng “X”,
Qua mấy lần không “quá bán”,… Người đau...
"Tháng năm này, con lại về thăm Bác,
Báo cáo rằng- Bác đã có “Truyền nhân”,
Người xuất hiện đúng lúc- khi dân cần,
Để lấy lại niềm tin dân với Đảng.

Bắc Hà
TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC- "NGƯỜI LÀ TRUYỀN NHÂN CỦA BÁC" TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC- "NGƯỜI LÀ TRUYỀN NHÂN CỦA BÁC" Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 6 03, 2019 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.