KHI MẤY THẰNG NGU TỎ RA YÊU NƯỚC


(nguyễn lân thắng - nghiệt chủng của dòng họ Nguyễn Lân)

Trước tình hình bãi Tư Chính,trên đài RFI, anh Nguyễn Lân Thắng, một "dân chủ viên" có hạng đã bày tỏ lòng yêu nước, bảo vệ chủ quyền bằng "cao kiến": phải thay đổi Hiến pháp, xoá Điều 4, đa đảng, tách quân đội khỏi sự chỉ huy của Đảng Cộng sản, thả tất cả “tù nhân lương tâm" nhằm huy động sức mạnh của người dân.

Đúng là "cao kiến" thật, nhưng đó là cao kiến bán nước. Thử hỏi anh, ai là người đã đưa dân tộc Việt Nam độc lập, thoát khỏi ách cai trị của ngoại bang, bảo vệ bờ cõi của dân tộc trước sự xâm lược của các đế quốc sừng sỏ như Pháp, Mỹ, Trung Quốc, để người dân ta được cuộc sống độc lập,hòa bình như hiện nay. Trong bối cảnh Trung Quốc đang rắp tâm lấn chiếm chủ quyền chúng ta ở biển Đông, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, phi chính trị hóa lực lượng vũ trang, liệu có làm chúng ta mạnh lên hay đẩy đất nước vào tình cảnh rối ren, chia bè kết cánh, tự làm suy yếu mình rồi để trở thành mồi ngon cho ngoại bang xâm chiếm.

Rồi anh lại yêu cầu phải trả tự do cho mấy thằng phản động, chuyên kích động biểu tình, phá hoại đất nước để.... huy động sức dân. Thử hỏi, mấy kẻ đó thì có vị trí, vai trò gì để huy động sức dân hay chính chúng lại là những kẻ đưa đất nước vào cảnh loạn lạc, chia rẽ, giống như những gì đang xảy ra ở Trung Đông và Bắc Phi trong thời gian vừa qua.

Sao một dòng họ đầy trí thức, nhà khoa học lại sinh ra kẻ tâm thần như anh Nguyễn Lân Thắng này nhỉ? Đúng là nghiệp chủng.

KHI MẤY THẰNG NGU TỎ RA YÊU NƯỚC KHI MẤY THẰNG NGU TỎ RA YÊU NƯỚC Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 7 29, 2019 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.