NỰC CƯỜI VỚI CÁI GỌI LÀ “LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỘC LẬP


Câu chuyện “Liên đoàn luật sư độc lập”  được luật sư Phùng Thanh Sơn, Giám đốc công ty Luật Thế Giới Luật Pháp đề cập đến khi trả lời phỏng vấn trang “lề trái” RFA nhân gày Luật sư Việt Nam (10/10), cụ thể là:

 “Chỉ khi Việt Nam có Liên đoàn Luật sư độc lập thì vai trò của luật sư mới có thể đáp ứng được kỳ vọng của xã hội. Hiện nay, người đứng đầu đoàn, liên đoàn luật sư phải là đảng viên nên có cảm giác Đoàn và Liên đoàn luật sư hiện nay chỉ là cơ quan hành chính nhà nước nối dài để quản lý luật sư mà thôi”.

Việc thành lập “Liên đoàn luật sư độc lập” không phải được Phùng Thanh Sơn đề cập lần đầu tiên mà trước đó được Võ An Đôn (luật sư “dân chủ” - nguyên thành viên đoàn ls Tỉnh Bình Định) đề cập khi trả lời phóng vấn các trang “lề trái” trong những lần khiếu nại mà không được Liên đoàn luật sư VN giải quyết. Khi đó, động thái từ ông Đôn được nhận diện là nhằm để trả đũa lại Liên đoàn Ls Vn sau khi đồng ý với quyết định xóa tên thành viên Ls này của Đoàn Ls tỉnh Bình Định. Và nay nó lại được đặt vấn đề, nêu lại ở một ngày có phần đặc biệt.

Có thể nhận thấy rằng vấn đề thành lập “Liên đoàn độc lập” được các đối tượng zận chủ đưa ra khi trả lời phỏng vấn các trang “lề trái” xuyên tạc về tình hình tự do dân chủ, nhân quyền Việt Nam và xét về bản chất nó giống với cái gọi là “Văn đoàn độc lập” hay “Hội nhà báo độc lập” mà các đối tượng zận chủ thành lập trước đó mà thôi. Mục đích thành lập những hội, nhóm gắn thêm cái đuôi “độc lập” nhằm hướng đến thoát ly sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, từ đó những hội, nhóm trên sẽ thực hiện các hoạt động đi ngược lại các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, hình thành cái được gọi là “xã hội dân sự” và tiến tới thành lập các tổ chức chính trị đối lập thực hiện “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” như đã xảy ra ở Ucraina, Syria và một số nước ở Trung Đông, Bắc Phi,...

Ngoài mục đích xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, các đối tượng zận chủ thành lập các hội, nhóm này với mục đích trước tiên và cấp thiết là xin tiền tài trợ của các thế lực thù địch, các cá nhân và tổ chức thù địch với Nhà nước Việt Nam. Và sau đó sẽ sử dụng những nguồn tiền tài trợ này phục vụ mục đích cá nhân, phục vụ mục đích ăn chơi, giải trí của những đối tượng zận chủ mà không hề vì mục đích vì “tự do dân chủ, dân quyền” cho Việt Nam như chúng tuyên bố.

Với bản chất  phá hoại và lừa bịp thì cái gọi là “Liên đoàn luật sư độc lập” cũng sẽ thất bại như những trò hề trước của các đối tượng zận chủ mà thôi. Mọi người cần cảnh giác trước những chiêu trò kêu gọi tham gia của các đối tượng zận chủ để tránh bị lợi dụng và lôi kéo vào các hoạt động sai trái./.
NỰC CƯỜI VỚI CÁI GỌI LÀ “LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỘC LẬP NỰC CƯỜI VỚI CÁI GỌI LÀ “LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ ĐỘC LẬP Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 10 16, 2019 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.