NGUYỄN ĐỨC THÀNH VÀ NGÔ BẢO CHÂU KHÔNG XỨNG ĐÁNG MỘT PHẦN ĐỘNG VẬT!Ngô Bảo Châu hay Nguyễn Đức Thành là những đứa từng ăn bổng lộc của Đảng và chế độ, nhất là cha mẹ chúng. Ấy thế mà chính chúng lại là những kẻ xúc phạm Bác Hồ nhiều nhất.

Không hiểu sao chúng lại đi ngược lại lòng dân, hổ lốn với dòng tộc, suy đồi về đạo đức đến như vậy? Tưởng là có học thành danh thì bổn phận phải nghĩ mình đã đóng góp được gì cho đất nước, nhân dân? Nhưng ngược lại, trong Thành và Châu chỉ thấy ăn tàn phá hoại, bu bám mu tây quên mất cả "văn tự" tổ tiên cha ông mình để trở thành kẻ "đốt đền", đốt "văn tự" gia đình, dòng tộc, "ăn cơm cửa Phật đốt râu thầy chùa".

Đúng như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh nói "có tài mà không có đức là người vô dụng", xem ra Thành và Châu không những vô dụng mà còn phá hoại nữa.

Hồ Chí Minh vẫn mãi mãi là ý chí Việt Nam, sức mạnh Việt Nam, hào khí non sông Việt Nam trong mọi thời đại, vượt mọi không gian, thời gian, hun đúc lòng yêu nước, tự hào, tự tôn, độc lập thống nhất, tự lực, tự cường trong mỗi người dân Việt Nam.

Còn những kẻ như Ngô Bảo Châu, Nguyễn Đức Thành không xứng đáng một phần động vật!NGUYỄN ĐỨC THÀNH VÀ NGÔ BẢO CHÂU KHÔNG XỨNG ĐÁNG MỘT PHẦN ĐỘNG VẬT! NGUYỄN ĐỨC THÀNH VÀ NGÔ BẢO CHÂU KHÔNG XỨNG ĐÁNG MỘT PHẦN ĐỘNG VẬT! Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 5 19, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.