QUANG A LẠI NGU HẾT PHẦN CÚN!


Sau khi đối tượng Nguyễn Tường Thụy bị xộ khám, Quang A tâm trí bất nhất tè hết cả quần rồi phán rằng "Hội Nhà Báo Độc lập ngang hàng với Đảng Cộng sản Việt Nam"??? Nghĩ mà nực cười ghê, hoang tưởng ghê! Học hành mòn sách mà ngu hết cả phần con cún nhà tôi.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và tồn tại 90 năm nay đã từng lãnh đạo toàn dân lật đổ chế độ phong kiến, đánh Pháp, đuổi Nhật dành độc lập, khai sinh ra Nhà nước Việt Nam DCCH (nay là nước CHXHCN Việt Nam); đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào", dành lại giang sơn, Tổ quốc này. Một cái "Hội nhà báo độc lập" ăn tàn, phá hoại, phản quốc, hại dân mà đòi sánh với Đảng Cộng sản Việt Nam sao?

Điều 4, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (2013) quy định rõ: "Đảng Cộng sản Việt Nam ... là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội..." Cái gọi là "Hội nhà báo độc lập" có được quy định trong Hiến pháp của nước CHXHCN không? Không! Cái "Hội nhà báo độc lập" có lãnh đạo được toàn xã hội không? Xin thưa, một cái hội tạp tàng vô tổ chức, bất hợp pháp do mấy tay rận mu lông NuO và rận chúa các ông lập ra để chống phá chế độ, gây bất ổn chính trị, kích động biểu tình, quấy rối nhân dân, lưu manh chính chính trị mà đòi sánh ngang hàng với Đảng Cộng sản Việt Nam?

A là kẻ được sủng ân nhiều nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thời trai trẻ, khi lớp lớp thanh niên ra trận bảo vệ non sông, thống nhất đất nước thì A được cử đi đào tạo nước ngoài. Nhiều người hi sinh cho Tổ quốc thì A được sống trong hạnh phúc bình yên. Thế nhưng, già rồi chẳng để chút phước đức nào cho con, cho cháu mà suốt ngày chống phá, "ăn cơm cửa Phật đốt râu thầy chùa". Mai kia vào khám lấy đâu đường về nữa Quang A? Đúng là ngu hết chỗ nói./.
QUANG A LẠI NGU HẾT PHẦN CÚN! QUANG A LẠI NGU HẾT PHẦN CÚN! Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 5 24, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.