Chống "Diễn biến hòa bình": NHẬN DIỆN RÕ NHỮNG THỦ ĐOẠN DÙNG MẠNG XÃ HỘI CHỐNG PHÁ ĐẢNG"Thực tiễn cho thấy, chống phá Đảng, đòi đa nguyên đa đảng là một trong những mục tiêu trọng tâm mà các thế lực thù địch luôn hướng tới. Thông qua nhiều hình thức và phương thức khác nhau, đặc biệt là lợi dụng những ưu việt đặc biệt của mạng xã hội, hoạt động này đang có xu hướng gia tăng với thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp hơn.

Tình hình đó đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần giải quyết, đặc biệt là việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Một trong những vấn đề cốt lõi, sống còn nhất của việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng chính là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng".

Đây là nhận định trong tham luận “Hoạt động chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam của các thế lực thù địch trên mạng xã hội và một số vấn đề đặt ra về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay” của Thiếu tá, TS. Lê Hoàng Việt Lâm, Trường Đại học An ninh nhân dân, tại Hội thảo khoa học Quốc gia “Đảng Cộng sản Việt Nam - Sản phẩm của lịch sử, trọng trách trước lịch sử” do Trường Đại học Khoa học xã hội & nhân văn TP Hồ Chí Minh tổ chức sáng 26/6/2020.

Theo Thiếu tá, TS. Lê Hoàng Việt Lâm, thực tiễn cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng đã cho thấy âm mưu cơ bản, lâu dài của các thế lực thù địch, phản động là xóa bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta, làm lu mờ và tiến tới xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Để thực hiện âm mưu đó, thông qua các trung tâm phá hoại tư tưởng, các tổ chức phản động lưu vong (như “Việt Tân”, “Quỹ người Thượng”, “Khối 8406”, Ủy ban Cứu người vượt biển”, “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời”, “Triều đại Việt”) và số phản động, chống đối, bất mãn chế độ, cơ hội chính trị trong nước..., các đối tượng này đã tiến hành nhiều phương thức khác nhau, đặc biệt là lợi dụng những “ưu trội” của mạng xã hội để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, tấn công trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, tiến hành rêu rao những thắng lợi của chủ nghĩa tư bản, sự diệt vong của chủ nghĩa cộng sản... hòng làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về lý luận và tư tưởng, tạo ra “những khoảng trống” để dần đưa hệ tư tưởng tư sản thâm nhập cán bộ, đảng viên, từng bước “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Thiếu tá, TS. Lê Hoàng Việt Lâm cho rằng nghiên cứu hoạt động chống phá Đảng của các thế lực thù địch trên mạng xã hội hiện nay, có thể nhận thấy các đối tượng sử dụng mọi chiêu bài như sử dụng các bài viết, sáng tác thơ, viết sách, báo, youtube… và thường tập trung vào việc xuyên tạc, chống phá những nội dung cơ bản như phê phán, đả kích Đảng, đòi đa nguyên đa đảng, xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.

Tấn công vào sự lãnh đạo của Đảng là một trong những mục tiêu được các thế lực thù địch xác định là trọng điểm. Hoạt động của chúng thường diễn ra dưới nhiều thủ đoạn như: Bới móc khuyết điểm, sai lầm trong quá khứ; xuyên tạc, bịa đặt, bóp méo sự thật… để phủ nhận vị trí, vai trò lãnh đạo của Đảng…

Đồng thời, chúng tập trung thổi phồng những mặt trái hiện nay, vu cáo, đổ lỗi cho sự lãnh đạo của Đảng, nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của Đảng. Lợi dụng một số vụ việc phức tạp xảy ra để vu cáo, nói xấu Đảng. Điển hình như thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện ngày càng nhiều thông tin không đúng về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19... Ngày 19/3/2020, trên mạng xã hội xuất hiện tin “Hà Nội sắp thất thủ”, “Khu cách ly thành phố Hà Nội vỡ trận”,... Khi Việt Nam vừa phát hiện bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19, người dân đang hoang mang, thì những thành phần chống phá thuộc tổ chức khủng bố Việt Tân liền lợi dụng tình hình tung tin “Việt Nam bùng phát dịch” và “vì 50 tỷ USD Tổng thống Trump viện trợ” nên Việt Nam công bố dịch,...

Hay các thế lực chống phá thường cho rằng tình trạng tham nhũng, suy thoái của đội ngũ cán bộ đảng viên và việc đấu tranh phòng chống tham nhũng, xử lý kỷ luật và khởi tố hình sự nhiều cán bộ cấp cao vừa qua là “dấu hiệu cho sự suy thoái, sụp đổ của Đảng”.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều cán bộ cao cấp và tổ chức đảng vi phạm, trong đó có cả đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng (21 người), Ủy viên Bộ Chính trị (2 người), các tướng lĩnh trong lực lượng vũ trang (22 người) đã bị kỷ luật, xử lý hình sự; trong đó có cả cán bộ đường chức và đã nghỉ hưu, cả trong lực lượng vũ trang,...

Nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, kể cả những vụ việc tồn tại từ nhiều năm trước đã được phát hiện, xử lý nghiêm minh, công khai, đúng pháp luật, rất nghiêm khắc nhưng cũng rất nhân văn; có lý, có tình, thể hiện rõ quan điểm “nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không có đặc quyền”, góp phần nâng cao uy tín, sức chiến đấu của Đảng và cũng là biện pháp cảnh tỉnh, răn đe có hiệu quả.

Đáng nói, các thế lực thù địch còn tập trung phá hoại tư tưởng. Thủ đoạn mà chúng tiến hành là thiết lập các trang web, mở các “diễn đàn”, “câu lạc bộ” trên mạng nhằm tán phát tài liệu phản động và tuyên truyền phá hoại tư tưởng; tổ chức đăng tải các bài viết, hình ảnh, video clip có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước ta trên các trang mạng xã hội; sử dụng không gian mạng để tuyên truyền, kích động, kêu gọi khủng bố gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Đặc biệt, các tổ chức phản động ở bên ngoài tăng cường, ráo riết hoạt động chống phá, điển hình là tổ chức “Việt Tân”. Được sự tài trợ, chỉ đạo của các thế lực thù địch, thời gian gần đây, tổ chức này đang ráo riết triển khai hoạt động chống phá, âm mưu chuyển hóa chế độ chính trị nước ta. “Việt Tân” kết hợp giữa việc cử thành viên cốt cán xâm nhập về nước với sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền, công kích, lôi kéo người dân tham gia, các hội, nhóm trá hình trên internet; chúng dùng luận điệu “phản biện xã hội”, đấu tranh vì “dân chủ”, “nhân quyền”, “xây dựng xã hội dân sự”, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ... để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, chủ trương, sách của Đảng, Nhà nước…

Đấu tranh với tổ chức “Việt Tân”, ngày 4/10/2016, Bộ Công an đã đưa Việt Tân” vào danh sách các tổ chức khủng bố chống Nhà nước Việt Nam và công bố công khai trên trang web www.mps.gov.vn. Bên cạnh đó, tổ chức khủng bố “Chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời" do Đào Minh Quân ở Mỹ cầm đầu cũng đang ráo riết tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại, nhằm gây mất ổn định chính trị, với mưu đồ lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, khôi phục cái gọi là “Nền Đệ tam Cộng hòa”.

Tập trung bôi nhọ, hạ uy tín của các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước cũng được các thế lực thù địch sử dụng, đặc biệt là hoạt động phá hoại công tác cán bộ phục vụ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Thủ đoạn của chúng là tìm cách xuyên tạc đời tư, lý lịch cá nhân, quan hệ xã hội của các đồng chí lãnh đạo để hạ uy tín…

Từ những thực trạng kể trên, Thiếu tá, TS. Lê Hoàng Việt Lâm khẳng định việc nhận diện, phân tích và làm rõ hoạt động chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam của các thế lực thù địch trên mạng xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ của mọi ngành, mọi cấp, mọi lực lượng. Đó cũng chính là những yêu cầu bức bách đang đặt ra, có vai trò quyết định đến sự tồn vong và phát triển của Đảng, đến niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đến đường lối đối nội và đối ngoại đúng đắn, khoa học mà Đảng đang dẫn dắt, lãnh đạo.

Phú Lữ
Nguồn: Báo Công an nhân dân
Chống "Diễn biến hòa bình": NHẬN DIỆN RÕ NHỮNG THỦ ĐOẠN DÙNG MẠNG XÃ HỘI CHỐNG PHÁ ĐẢNG Chống "Diễn biến hòa bình":  NHẬN DIỆN RÕ NHỮNG THỦ ĐOẠN DÙNG MẠNG XÃ HỘI CHỐNG PHÁ ĐẢNG Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 7 20, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.