NHỮNG CHIÊU THỨC MỚI CỦA KẺ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM.


------------

    Cứ trước thềm các kỳ đại hội Đảng là các thế lực thù địch lại tập trung công kích, chống phá bằng nhiều thủ đoạn nham hiểm và quyết liệt. Bản chất, mục đích của chúng không thay đổi, nhưng thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Vì vậy, nhận diện và đấu tranh với những thủ đoạn của chúng trước thềm Đại hội XIII của Đảng là việc làm hết sức quan trọng hiện nay.

    Trước hết, chúng phê phán chế độ xã hội chủ nghĩa, cổ súy cho “xã hội dân sự”. Dưới chiêu bài xưa cũ là ca ngợi nền dân chủ phương Tây và dẫn chứng những mặt trái của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta, họ kích động, thúc đẩy sự xuất hiện các tổ chức chính trị đối lập nhằm hướng tới mục tiêu đa nguyên, đa đảng. Về vấn đề này, trước đây các thế lực thù địch không ngừng rêu rao sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu; đồng thời, kêu gọi các phần tử cực đoan tập hợp lực lượng, sẵn sàng cho ra đời một bộ lý thuyết mới, dẫn dụ thành công một số cuộc cách mạng màu làm minh chứng cho một sự thay đổi. Luận điệu “món trứng ốp la không thể không đập vỡ một số quả trứng” có vẻ như đã tác động đến tâm lý một bộ phận mơ hồ, mất cảnh giác và a dua theo chúng. Nhưng họ không ngờ rằng, bản chất của các hoạt động đó đã đi ngược lại truyền thống, trái với nguyện vọng và tình cảm của tuyệt đại đa số nhân dân. Sau thời gian dài chống phá không hiệu quả, đất nước ta vẫn ngày càng phát triển mạnh mẽ, Đảng ta ngày càng giữ vững bản chất, truyền thống cách mạng và vị thế của mình, các thế lực thù địch đã thay đổi nội dung và hình thức chống phá mới. Họ ra sức cổ súy cho một xã hội mới với mô hình “độc lập về chính trị”. Về thủ đoạn, họ đánh vào tâm lý của một số trí thức, văn nghệ sĩ có tư tưởng dao động hoặc có sự bất mãn về thời cuộc; lợi dụng và cổ súy cho các tổ chức nhập nhèm, như: “Văn đoàn độc lập”, “Tổ chức phóng viên không biên giới”, “Trung tâm Văn bút Việt Nam”,… được đám “dân chủ” trong và ngoài nước tung hô như một thứ vũ khí lợi hại trong thời kỳ mới. Điều dễ nhận thấy là, những nội dung này vẫn là cách họ chủ quan áp đặt và chẳng có một cơ sở khoa học nào khả dĩ. Đặc biệt là, họ gắn mác cho một số phần tử là “Nhà hoạt động chính trị”, hoặc “Nhà báo độc lập” để tung tin rằng, ở Việt Nam người dân không được tự do tiếp cận thông tin, hoặc tình hình tự do báo chí ở Việt Nam đang xuống dốc tệ hại.

     Chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị. Quan điểm xuyên suốt của Đảng ta trong xử lý các mối quan hệ quốc tế và khu vực hiện nay là phải luôn tỉnh táo, bình tĩnh, khôn khéo, không bị kích động, xúi giục gây xung đột vũ trang, chiến tranh. Chúng ta chủ trương giải quyết mọi vấn đề bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và nguyên tắc ứng xử của khu vực. Đáng tiếc là, một số ít người do thiếu thông tin chính thống nên đã tin vào những thông tin thất thiệt, xấu độc, gây tâm lý hoài nghi, dao động. Nói cách khác đó là, lòng yêu nước, yêu biển, đảo của một số ít người đã bị lợi dụng cho mưu đồ chính trị xấu xa của các thế lực thù địch. Tuy nhiên, sự thật vẫn luôn là sự thật, kẻ xấu chỉ lợi dụng nói ra một nửa sự thật để lừa phỉnh dư luận, công kích chống phá ta trước thềm Đại hội XIII của Đảng, nhằm gây rối loạn, chia rẽ, suy giảm uy tín của Đảng. Chúng ta cần nhận thức rõ âm mưu thâm độc này, chủ động tuyên truyền tới mọi cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân, kiên quyết đấu tranh bảo vệ an toàn và thành công Đại hội, bảo vệ Đảng, Tổ quốc, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa./.

-------
(Lược trích bài "Nhận diện, đấu tranh với những thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trước thềm đại hội Đảng" của Phạm Văn Đảng/Tạp chí Quốc phòng Toàn dân).
NHỮNG CHIÊU THỨC MỚI CỦA KẺ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM. NHỮNG CHIÊU THỨC MỚI CỦA KẺ CHỐNG PHÁ CÁCH MẠNG VIỆT NAM. Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 8 04, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.