LỜI XIN LỖI BÁC HỒ TỪ LUẬT SỰ HOÀNG DUY HÙNG - MỘT NGƯỜI TỪNG CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN


"Chính sử ở trong nước nói về cụ Hồ rất khác nhưng ngoại sử của VNCH thì tô vẽ một hình ảnh đen tối về cụ Hồ. Tôi lớn lên trong chế độ VNCH nên trước năm 2001, tôi có một ánh nhìn thù ghét cụ Hồ và tôi đã từng âm mưu đặt bom nổ hai bức tượng của cụ Hồ. Nhưng, sau khi tôi từ bỏ kế hoạch đặt bom ở tượng cụ Hồ, đặt biệt sau chuyến đi Việt Nam năm 2013 với tư cách nghị viên Houston về Việt Nam, tôi đọc tiểu sử của cụ theo giòng chính và so sánh những gì tôi đã hấp thụ trước kia, tôi thay đổi từ từ, sự tiệm tiến chớ không phải đột biến. Đó cũng chính là "cách mạng trắng" trong tôi. Nhiều đêm tôi thao thức trằn trọc không ngủ được, thức trắng đêm, như mấy hôm nay vậy. Chính những lúc thức trắng đêm như vậy, tôi tĩnh tâm và nhận thấy mình đã có lỗi với cụ Hồ nên hôm nay tôi chính thức giũ bỏ con người cũ và xin lỗi cụ Hồ. Nay trong tôi nhìn thấy cụ là một nhà yêu nước hy sinh cả đời cho dân như một thánh nhân, nhưng tôi không gọi cụ Hồ bằng "bác" được vì tôi đã xúc phạm đến cụ. Chữ "bác" dành cho những người thân thương, tôi không xứng đáng gọi như vậy, nên tôi vẫn dùng chữ "cụ Hồ" để nói lên sự kính trọng theo vị thế riêng của tôi."


Riêng ad cảm thấy rất chân thật. Những con người từng một thời lầm lỡ nhưng biết nhìn nhận đúng sự thật và nói lên sự thật như vậy đáng kính trọng. Rất dũng cảm để đối diện với sự thật và với chính mình! Nhưng hãy gọi Người là Bác vì cả dân tộc Việt Nam và những người yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới cũng gọi Người bằng "Bác". Bác là của tất cả chúng ta, trong trái tim của chúng ta, chúng ta gọi Bác bằng tất cả sự tôn kính và gần gũi.


LỜI XIN LỖI BÁC HỒ TỪ LUẬT SỰ HOÀNG DUY HÙNG - MỘT NGƯỜI TỪNG CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN  LỜI XIN LỖI BÁC HỒ TỪ LUẬT SỰ HOÀNG DUY HÙNG - MỘT NGƯỜI TỪNG CHỐNG CỘNG CỰC ĐOAN Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 9 10, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.