ĐẬP TAN ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG XUYÊN TẠC CÔNG TÁC NHÂN SỰ CỦA ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNGTừ trước thềm Hội nghị Trung ương (HNTW) 12 (khóa XII) đến nay, trên các trang mạng nước ngoài và một số tài khoản blog, facebook cá nhân... đã chủ ý đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, thất thiệt và cố tình suy diễn về công tác chuẩn bị nhân sự Ban chấp hành Trung ương ( BCHTW) nhiệm kỳ 2021-2026.


Các luận điệu hồ đồ quy chụp rằng, công tác chuẩn bị nhân sự TW bị chi phối quyết định bởi “nhóm lợi ích” từ một bộ phận quan chức TW, ép buộc vận hành theo một kịch bản đã được lên sẵn.


 Mặc dù Đại hội XIII của Đảng đến đầu năm 2021 mới diễn ra, vậy mà, không biết từ nguồn tin nào, bằng cách gì, những kẻ hiềm khích, giả danh yêu nước đã sớm tung tin về kết quả của đại hội như thể họ là người trong cuộc, được có mặt tại nghị trường ở thì tương lai?


Từ đầu tháng 5-2020, không khó để tiếp cận các bài viết trên mạng xã hội nước ngoài tung tin đồn, suy đoán về “nhân sự tứ trụ” sẽ được Đại hội XIII của Đảng tín nhiệm tiến cử, lựa chọn. Có nghĩa, nhân sự cho các chức danh: Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội đã được định sẵn một cách thiếu dân chủ, khách quan, vì lợi ích nhóm trong công tác cán bộ (CTCB). Tác giả của các bài viết nêu trên “lo rằng”, sự “quy hoạch mặc định” ấy sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là gây mất đoàn kết trong Đảng, do các phe cánh bày mưu tính kế, hạ bệ lẫn nhau... Các bài viết chủ ý bôi nhọ danh dự, đời tư và hạ thấp công trạng, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo đương chức của Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp cách mạng; cố tình đưa ra các luận cứ cho thấy sự phân chia phe cánh, hình thành các đường dây đối lập trong nội bộ Đảng ở thời điểm trước và trong đại hội Đảng.


Cần nhận diện đúng đắn rằng: Những thông tin nêu trên là hòng gây nhiễu loạn tình hình nhân sự trong Đảng, cố ý bôi nhọ tình cảm đồng chí, đồng đội trong tập thể lãnh đạo của Đảng; mưu đồ hạ thấp uy tín của cán bộ lãnh đạo đương chức, vừa gây nghi kỵ, mâu thuẫn nội bộ, dẫn đến thiếu thống nhất, đoàn kết. Đây thực chất là một thủ đoạn hết sức nham hiểm, thâm độc. Bởi chính sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong xã hội là sức mạnh nội sinh để toàn Đảng, toàn dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác; cũng là bức tường thành vững chắc đập tan mọi âm mưu chống phá cách mạng VN qua các giai đoạn lịch sử. Do vậy, không lấy gì làm khó hiểu khi các thế lực thù địch luôn lăm le chống phá cho kỳ được thành trì đoàn kết của Đảng ta!


 Ngoài trò hề quen thuộc nêu trên, trước HNTƯ 12, khóa XII, những kẻ hiềm khích còn suy diễn, cho rằng: Công tác quy hoạch và lựa chọn, giới thiệu cán bộ TW khóa XIII lần này là do TW lên sẵn kịch bản theo lối “chỉ mặt, điểm tên”, bắt buộc các cấp thực thi bằng các giải pháp dân chủ hình thức để “mị dân” và chỉ nhằm phục vụ lợi ích nhóm của một bộ phận quan chức cầm quyền.


Thực tế CTCB trong Đảng nói chung, công tác giới thiệu, lựa chọn duy hoạch cán bộ chiến lược nhiệm kỳ Đại hội XIII nói riêng lại hiện hữu một bức tranh khác biệt và đối lập. Tất nhiên, những chủ trương lớn về CTCB do TW ban hành, hoạch định và trực tiếp lãnh đạo, nhưng việc lựa chọn “hiền tài” được vận hành đồng bộ ở mọi cấp trên cơ sở phát hiện, giới thiệu của cấp ủy, tổ chức Đảng từ cấp nhỏ nhất đến cấp Đảng bộ trực thuộc TW. Mới đây nhất, trong bài viết định hướng công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng các cấp và phát biểu khai mạc, bế mạc HNTƯ 12, khóa XII, TBT, CTN Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ yêu cầu phải lựa chọn bằng được cán bộ đủ tiêu chuẩn cho TW và phần việc đó thuộc trách nhiệm của toàn Đảng, cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.


Với tinh thần làm việc nghiêm túc, HNTƯ 12, khóa XII tiếp tục khẳng định tinh thần xuyên suốt của cả nhiệm kỳ Đại hội XII về hai nội dung, giải pháp hết sức quan trọng đối với công tác lựa chọn, phát hiện, giới thiệu nhân sự cho BCH TW Đảng khóa XIII, đó là: Trao quyền lựa chọn, giới thiệu nhân sự TW cho cơ sở và Đảng bộ trực thuộc; đồng thời đề cao trách nhiệm, quy trách nhiệm đối với người tiến cử, đề cử cán bộ quy hoạch chiến lược.


Thực tiễn CTCB minh chứng sống động cho tính đúng đắn của những giải pháp lớn ấy. Dưới sự điều hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Ban Chỉ đạo xây dựng QHCB cấp chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026, tập trung cao điểm vào tháng 11-2018, 100% đảng bộ các tỉnh, thành phố và cơ quan, đơn vị, địa phương trực thuộc TW đã tổ chức tốt hội nghị cán bộ chủ chốt để phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch BCH TW khóa XIII.


Với tinh thần ủy quyền và đặt niềm tin đối với các Đảng bộ trực thuộc TW của BCHTW đã thật sự mở ra cơ chế và điều kiện thuận lợi nhất để tất cả cấp ủy, tổ chức Đảng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nghiêm túc quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự quy hoạch ở địa phương, cơ quan, đơn vị theo 4 bước; quy trình rà soát, thẩm tra, phê duyệt quy hoạch ở TW thực hiện theo 5 bước.


Cũng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, hội nghị ban thường vụ, hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh, thành phố đều tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự tham gia TW khóa XIII. Kết quả lấy phiếu được tiến hành đúng quy trình, bảo đảm nguyên tắc với quan điểm đặc biệt coi trọng tiêu chuẩn giới thiệu vào quy hoạch, coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu, số lượng mà hạ thấp yêu cầu.


Đặc biệt, khi TW trao quyền và gắn trách nhiệm đối với người tiến cử, đề cử giới thiệu cán bộ đã giúp đội ngũ cán bộ chủ chốt ở nhiều cơ quan, đơn vị đề cao trách nhiệm, thực sự nêu gương, kiên quyết chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, chạy quy hoạch; không để có sự can thiệp không đúng nguyên tắc, sai thẩm quyền, thiếu trách nhiệm, trái quy định vào CTCB, nhất là quy trình giới thiệu QHCB chiến lược nhiệm kỳ 2021-2026.


Với quy trình chặt chẽ, kết quả giới thiệu nhân sự BCHTW Đảng khóa XIII đến nay đã đáp ứng yêu cầu và tiến độ đặt ra. Những cán bộ được cơ sở “chọn mặt, gửi vàng”, góp tên vào danh sách đề nghị quy hoạch gửi về TW, trở thành căn cứ quan trọng để BCHTW xem xét, quyết nghị tại những hội nghị tiếp theo của BCHTW khóa XII.


Cách làm nêu trên cho thấy: BCHTW là cơ quan tối cao thẩm định, xem xét, quyết nghị cuối cùng về nhân sự TW khóa mới trên cơ sở lựa chọn, giới thiệu nhân sự cụ thể ở từng Đảng bộ trực thuộc TW. Hơn thế, việc chiêu mộ hiền tài cho Đảng, Nhà nước được TW kêu gọi, khuyến khích toàn Đảng, toàn dân phát hiện, giới thiệu để kịp thời bổ sung và sàng lọc, chứ không cứng nhắc về phương án, áp đặt về số lượng, chất lượng hay rơi vào nạn cửa quyền, mệnh lệnh theo lối áp đặt.


Điều đó càng khẳng định, những thông tin bịa đặt xoay quanh vấn đề nhân sự đại hội Đảng thực chất là những thủ đoạn trá hình của các thế lực thù địch và đối tượng xấu sử dụng internet, mạng xã hội để chống phá Đảng, Nhà nước, hòng chia rẽ nội bộ trong Đảng và chĩa mũi nhọn công kích vào sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, chống phá quyết liệt đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Thế nhưng, tất cả những chiêu trò đó chỉ như chút bóng tối lập lờ, sẽ nhanh chóng bị ánh sáng sự thật đẩy lùi, xua tan./.ĐẬP TAN ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG XUYÊN TẠC CÔNG TÁC NHÂN SỰ CỦA ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG ĐẬP TAN ÂM MƯU CỦA CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH TRONG XUYÊN TẠC CÔNG TÁC NHÂN SỰ CỦA ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 10 06, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.