BÁO THANH NIÊN, TUỔI TRẺ MUỐN TRUYỀN THÔNG ĐIỆP GÌ?


-------------

Giáo sư Nguyễn Quốc trị là cháu đời thứ tư của Đại thần triều Nguyễn là Nguyễn Văn Tường, người vốn là Đại thần phụ chính (cùng với Tôn Thất Thuyết) phò trợ vua Hàm Nghi. Sau khi kinh đô Huế thất thủ năm 1885, Tôn Thất Thuyết theo Vua chạy ra Quảng Bình, Hà Tĩnh để lãnh đạo phong trào "Cần Vương" chống Pháp, Nguyễn Văn Tường thì ở lại Huế thoả hiệp với giặc Pháp. Nguyễn Quốc Trị là cháu, rửa mặt cho cố nội của mình, âu cũng là chuyện dễ hiểu. Có điều là Nguyễn Quốc Trị là kẻ theo ngụy Sài Gòn, leo đến chức Viện trưởng Học viện Quốc gia Hành chánh, Sài gòn. Sau 30/4/1975 sang Hoa Kỳ định cư và tích cực trong "phong trào chống cộng", xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ chế độ ta. Vậy Báo Thanh Niên và Tuổi Trẻ liên tục đăng bài của Nguyễn Quốc Trị với mục đích gì?


Gia Long quỳ gối cầu viện Xiêm La mang quân đội sang đánh Tây Sơn và Chiêu Tăng, Chiêu Sương đã mang 5 vạn binh mã vào nước ta, hãm hiếp, cướp bóc, tàn sát dân lành, trước khi bị Vua Quang Trung tiêu diệt toàn bộ ở trận Rạch Gầm - Xoài Mút năm 1785. Sai Trương Văn Hổ mang lương thảo viện trợ cho quân Thanh nhưng thuyền chìm vì bão lớn. Nguyễn Ánh ký với Pháp Hiệp ước Versailles. Hiệp ước này gồm có 10 khoản, nội dung chính là về việc vua Pháp cam kết cung cấp cho Nguyễn Ánh 4 chiếc tàu chiến loại frégaté cùng 1.200 bộ binh, 200 pháo binh và 250 lính Cafres (lính da đen châu Phi) và các phương tiện trang bị vũ khí tương ứng; ngược lại Nguyễn Ánh chấp thuận nhường cửa biển Đà Nẵng và quần đảo Côn Lôn cho Pháp, cho phép người Pháp được quyền tự do buôn bán và kiểm soát thương mại của người nước ngoài ở Việt Nam. Vậy, Nguyễn Ánh không phải bán nước, không phải cỏng rắn cắn gà nhà thì là gì?


Sử sách rành rành như thế, vậy báo Thanh Niên, Tuổi Trẻ muốn truyền thông điệp gì khi biến kẻ bán nước, cỏng rắn cắn gà nhà như Nguyễn Ánh trở thành người "ngoại giao khôn ngoan". Đăng những bài viết của Nguyễn Quốc Trị, phải chăng là các bạn có cùng hệ tư tưởng với đám chống cộng?  Xét lại lịch sử, rửa mặt cho kẻ "cỏng rắn cắn gà nhà" và cái đích xa hơn là rửa mặt cho ngụy Sài Gòn. Tất nhiên là mưu đồ bị lật tẩy, chẳng ai có thể tin được ở những tờ báo "chính thống" như các người đâu./.

-------BÁO THANH NIÊN, TUỔI TRẺ MUỐN TRUYỀN THÔNG ĐIỆP GÌ? BÁO THANH NIÊN, TUỔI TRẺ MUỐN TRUYỀN THÔNG ĐIỆP GÌ? Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 10 07, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.