Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc là y như rằng các tổ chức phản động lại xuyên tạc, tìm đủ mọi cách để bôi nhọ chế độ. Nhân câu chuyện Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu "Đại hội Đảng cũng là Đại hội của nhân dân", những kẻ kém hiểu biết, hằn học với chế độ lại được phen đả kích, mà không biết rằng ông Nhân phát biểu rất chuẩn mực. Hưng Đạo Vương nói "khoan thư sức dân làm kế sâu rễ bền gốc",  Nguyễn Trãi nói "chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân", Hồ Chí Minh nói "lấy dân làm gốc". Vậy nên Đại hội Đảng nói riêng và bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam nói chung là phải thuộc về nhân dân.


Đảng kể từ ngày ra đời đến nay luôn đồng cam cộng khổ cùng dân tộc, cụ Hồ thành lập Đảng với mục đích, tôn chỉ duy nhất là phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, Đảng lãnh đạo toàn dân đánh đổ thực dân, đế quốc, xây dựng đời sống mới cũng chỉ vì nhân dân Việt Nam, vì tổ quốc này. Lợi ích của Đảng chính là lợi ích của quốc gia, dân tộc, ngoài ra Đảng không có lợi ích riêng. Nếu không có sự ủng hộ nhiệt thành của nhân dân thì Đảng không thể giành được bất kỳ thắng lợi nào, chính vì thế Đảng phải thuộc về nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, mà phục vụ. Và Đảng cộng sản Việt Nam được chính nhân dân tin tưởng, lựa chọn để trở thành "người lãnh đạo và người đầy tớ trung thành của nhân dân".


Đảng không của riêng ai, vậy nên Đại hội Đảng là lúc để sáng suốt lựa chọn những người có đủ tâm, tầm để gánh vác trọng trách với địa phương, với đất nước, vì nước vì dân mà phục vụ. Tất nhiên, trong vườn rau nào cũng có sâu, cần phải gạn đục khơi trong, "dùng thuốc đủ mạnh để diệt sâu bọ", làm trong sạch "vườn rau cách mạng". Những người vì tham lam mà tham nhũng, để cả họ làm quan một vùng đều bị xử lý trước pháp luật. Không nên lấy những hiện tượng đó để đánh đồng bản chất của chế độ ta. Lò vẫn cháy và "mặt trời vẫn sáng trên đầu Việt Nam", chủ trương chính sách của Đảng là đúng đắn, chỉ một số người cố ý làm sai, cần làm tốt hơn nữa công tác thanh, kiểm tra để phát hiện và xử lý cả "củi tươi và củi khô" để cũng cố niềm tin từ nhân dân, phải thế thì Đảng mới thật sự gắn bó máu thịt với nhân dân, trường tồn, bất tử./.

------------


Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 10 08, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.