“KẺ SỸ” VÔ ƠN...Mới đây đối tượng Mạc Văn Trang một kẻ “sĩ” vô ơn thích bàn chuyện chính trị đã tán phát bài “Chuyện tách đảng ra làm đôi” với mục đích bôi nhọ, nói xấu, làm chia rẽ nội bộ Đảng, gây hoài nghi trong một bộ phận Nhân dân.


Cái tên Mạc Văn Trang, dư luận không quá còn xa lạ - một Phó Giáo sư, Tiến sỹ từng có hơn 30 năm công tác ở Viện Khoa học Giáo dục trước khi nghỉ hưu năm 2002 với hơn 54 năm tuổi Đảng. Tên tuổi của Mạc Văn Trang đã nổi tiếng hơn sau khi gắn với những tên trở cờ, suy thoái về chính trị như: Nguyễn Quang A, Chu Hảo, Nguyễn Nguyên Bình, Nguyễn Thị Kim Chi…  


Mạc Văn Trang sinh năm 1940 tại làng Vũ La, xã Nam Đồng, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương nơi có nhà thờ Mạc Đĩnh Chi (ông tổ dòng họ Mạc - người đầu tiên là Lưỡng quốc trạng nguyên của nước ta), nhưng những năm gần đây Mạc Văn Trang đã làm ô uế, xấu mặt dòng họ Mạc. Đối tượng này đã thường xuyên thể hiện tư tưởng chống đối Đảng, chống đối chính quyền khi luôn đăng tải, chia sẻ các bài viết trên trang facebook cá nhân nhiều bài viết với cái nhìn tiêu cực, phiến diện, phản đối đường lối lãnh đạo đất nước của Đảng. Khi xảy ra vụ việc Đồng Tâm, ông ta cùng các đối tượng chống đối chính trị khác về Đồng Tâm để “lấy hình ảnh”, viết bài xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, cố ý đưa những thông tin sai sự thật để đánh lừa dư luận. Hoạt động của Mạc Văn Trang đã gây bức xúc trong chính những người của dòng học Mạc tại xã Nam Đồng, mà đỉnh điểm là ngày 03/3/2020 tại lễ giỗ tổ dòng họ Mạc, con cháu trong họ đã tẩy chay, không cho Mạc Văn Trang tham dự buổi giỗ tổ vì những hoạt động chống Đảng thời gian qua.


Thời gian gần đây, trước thềm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đối tượng Mạc Văn Trang càng thể hiện sự chống đối điên cuồng hơn. Với việc tán phát bài “Chuyện tách đảng ra làm đôi” đã thể hiện sự ấu trĩ về nhận thức, “vô ơn” của một trí thức được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện học hành, công tác nhưng đã theo đuôi những đối tượng phản động chống lại Đảng. Như bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định quan điểm: “Không chỉ "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng "mà còn phải"... xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân là những nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc."”. Đó là những lời tâm huyết của người đứng đầu Đảng và Nhà nước, cũng là sự khẳng định cho việc xây dựng Đảng phải gắn liền với phát triển đất nước, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên nhưng cũng gắn chặt với xây dựng mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân.


Những kẻ “sĩ” vô ơn như Mạc Văn Trang, tuy tuổi đã cao nhưng lại thích bàn luận về chuyện chính trị, song lại không hiểu gì về chính trị thì cuối cùng cũng sẽ đến cái đích đáng tiếc giống như những người đã đứng ngoài lợi ích chính đáng của dân tộc và Nhân dân./.“KẺ SỸ” VÔ ƠN... “KẺ SỸ” VÔ ƠN... Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 10 13, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.