TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH - BỊA ĐẶT, XUYÊN TẠC, CÔNG KÍCH NỀN GIÁO DỤC, CHẾ ĐỘ     Mấy ngày nay trên mxh xuất hiện một số hình ảnh được cho là trong SGK lớp 1 về " 4 cái làn ". Ngay lập tức, một số thành phần chống đối và cả những người chưa tìm hiểu kỹ đã lấy đó công kích, chửi bới ngành giáo dục, và xa hơn nữa là chế độ...

     Truy tìm nguồn gốc được biết : ngày 09/10/2020 trên trang fb của Trương Châu Hữu Danh đã đăng bài viết về " 4 cái làn ". Không biết hắn lấy hình ảnh ở đâu ra, nhưng trao đổi với Vietnamnet, giáo sư Trần Đình Sử - chủ tịch hội đồng thẩm định SGK hiện nay  khẳng định: "Hiện trong tay ông có toàn bộ bộ SGK lớp 1, ông đã lật từng trang nhưng không trang nào có hình ảnh về 4 cái làn".

      Như vậy, có thể thấy: những bài viết của TCHD về sgk lớp 1 vừa rồi là hoàn toàn bịa đặt, xuyên tạc, nhằm mục đích công kích nền giáo dục, và xa hơn là đả phá chế độ. Bài viết của hắn đã được một số kẻ " tay nhanh hơn não " copy, chia sẻ gây dư luận xấu, vi phạm NĐ15/2020 của CP.

      Hãy lên tiếng để các cơ quan chức năng xử lý kẻ chuyên xuyên tạc, chống phá này./.TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH - BỊA ĐẶT, XUYÊN TẠC, CÔNG KÍCH NỀN GIÁO DỤC, CHẾ ĐỘ TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH - BỊA ĐẶT, XUYÊN TẠC, CÔNG KÍCH NỀN GIÁO DỤC, CHẾ ĐỘ Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 10 11, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.