ĐÂY CHÍNH LÀ "KHÔNG CÓ VÙNG CẤM" VÀ "KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ"


Những ngày gần đây, khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bình và nhất là ngày 6/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Bộ Chính trị để xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở mức độ cảnh cáo, thì trên mạng xã hội có không ít những “lời ra tiếng vào”.


Chung quy lại, thì những điều tiếng ì xèo từ Phạm Quý Thọ, Nguyễn Hữu Vinh, Võ Thị Hảo…đó cũng kiểu giống như bài viết “Vụ kỷ luật Nguyễn Văn Bình vào lúc này nói lên điều gì?” của Ngàn Hương đăng trên Danlambao ngày 7/11/2020.


Bởi rằng, cùng một góc tiếp cận, cùng một cách nhìn, nhóm những người này cho rằng ông Nguyễn Văn Bình có mối liên hệ với Ba X, ông Bình “leo cao” được là nhờ được chống lưng… Việc thi hành cảnh cáo ông Nguyễn Văn Bình là một “nút thắt” – thắt chặt, chặn đứng quan lộ của ông Bình và những người nào có thể được “hưởng lợi” từ sự kiện này. Theo họ, tất cả những sự kiện liên quan đến ông Nguyễn Văn Bình bị xử lý kỷ luật ở vào một thời điểm rất “nhạy cảm” này là không chỉ nhằm vào ông Bình mà nhằm cả vào những người đứng đằng sau ông Bình; nhằm đến nhân sự của Đại hội XIII nói chung, nhóm “tứ trụ” nói riêng…


Đương nhiên, theo họ, đó cũng chính là một trong những hiện tượng phản ánh sự bè cánh, nhóm lợi ích, mafia trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó cho thấy, “phe thắng thế” không bao gồm ông Bình và như vậy thì “chống tiêu cực, tham nhũng chỉ là cái cớ triệt hạ nhau nên nó luôn mục ruỗng”, “lò của cụ Tổng đã đốt cả phe ta” và “chứng tỏ cuộc đấu đá giành ghế tại ĐH13 đã đến hồi rất quyết liệt”…


Thật ra, việc thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Bình cho thấy rằng:


Một là, việc Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Bình và Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Văn Bình – một Uỷ viên Bộ Chính trị ngay trước thềm Đại hội XIII không có gì bất bình thường. Thực tế, việc tiến hành công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật những cán bộ, đảng viên – bất kỳ là ai, đang đảm nhiệm trọng trách nào mà vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật cũng là một hoạt động bình thường của Đảng.


Theo Quy định 13/QĐ-UBKTTW ngày 18/9/2019, thì “việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, tiếp đảng viên và công dân phải thực hiện theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo tính khách quan, khoa học, chính xác, kịp thời”. Cho nên, các trường hợp có đơn, thư tố cáo, khiếu nại hoặc phải xem xét về chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống thì Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan kiểm tra, rà soát kỹ, kết luận rõ trước khi Bộ Chính trị xem xét, quyết định như lời phát biểu bế mạc của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Trung ương 12 khoá XII đã được thực thi nghiêm minh.


Cụ thể, việc Bộ Chính trị họp, xem xét và quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình bằng hình thức cảnh cáo trên cơ sở thông báo kết luận của Uỷ ban kiểm tra Trung ương tại kỳ họp 49 ở thời điểm này càng khẳng định công tác kiểm tra, giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam được thực hiện nghiêm túc. Việc xem xét và kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình chính là nhằm để đảm bảo cho công tác nhân sự Đại hội XIII được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, khoa học và nhất quán, thật sự công tâm, trong sáng và khách quan.


Hai là, đã là cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu một địa phương, cơ quan, đơn vị thì đều phải luôn nỗ lực phấn đấu về mọi mặt để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong hoàn cảnh nào cũng phải thống nhất giữa nói và làm, gương mẫu làm trước, làm việc tận tâm, tận lực để xứng đáng với niềm tin yêu, sự kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Vì thế, khi đảm niệm vị trí người đứng đầu, ông Nguyễn Văn Bình đã “vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và cá nhân đồng chí” như Bộ Chính trị nhận định, thì đương nhiên ông Bình sẽ bị xử lý kỷ luật.


Việc xem xét, xử lý những vi phạm của ông Nguyễn Văn Bình không chỉ theo đúng nguyên tắc Đảng, đúng tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ“, với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương quy định “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương” gắn với Nghị quyết 26-NQ/TW khóa XII về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” mà còn cho thấy công tác cán bộ nói chung, nhân sự cho Đại hội XIII nói riêng luôn được thường xuyên rà soát, đảm bảo lựa chọn đúng và trúng những cán bộ, đảng viên có đức có tài, có tín nhiệm trong Đảng và nhân dân để đảm nhiệm các chức vụ trong bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị.


Ba là, công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách vừa thường xuyên của Đảng cầm quyền, đảm bảo để Đảng xứng đáng với vai trò tiền phong. Trong hành trình tự đổi mới và tự chỉnh đốn đó, mỗi tổ chức cơ sở Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, kiên định lý tưởng cách mạng, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu vươn lên về mọi mặt để hoàn thành trọng trách vừa là người lãnh đạo vừa là người đày tớ thật trung thành của nhân dân. Nếu thiếu tu dưỡng mà thoái bộ thì ắt sẽ bị đào thải, dù đó là ai, đang đảm nhiệm trọng trách gì.


Việc xem xét kỷ luật các cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng như Đinh La Thăng, Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Văn Bình… trong nhiệm kỳ XII cũng đồng thời cho thấy việc xem xét, xử lý đúng người, đúng mức độ vi phạm là rất khách quan, công tâm và kịp thời, không vì một “vùng cấm hay một ngoại lệ” mà cho qua. Những lần xem xét và thi hành kỷ luật này cũng cho thấy mỗi một lần phải xem xét, xử lý kỷ luật một cán bộ, đảng viên là thêm một lần có những bài học cảnh tỉnh mỗi người. Đó đó chính là bài học phải thấm nhuần lời Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; phải thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư… để phòng và chống sự lộng quyền, lạm quyền, nhân danh quyền lực làm sai nguyên tắc, mưu lợi cá nhân cho mình và người thân…


Khi con người không thể vượt qua được “viên đạn bọc đường”, “bả vinh hoa, phú quý”; khi đã bị chủ nghĩa cá nhân chi phối thì sẽ sa vào suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, sẽ dẫn đến “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và khi đó chắc chắn sẽ bị xử lý kỷ luật. Phấn đấu để thành một đảng viên cộng sản đã khó, song giữ mình kiên định lý tưởng, trong sáng và luôn nêu gương về đạo đức trong mọi thời điểm càng khó hơn. Thực tế, trong quá trình kiểm điểm, ông Nguyễn Văn Bình đã nhận trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm và tự nhận hình thức kỷ luật…


Vì thế, xét bối cảnh tình hình, nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm và quá trình công tác, đóng góp của ông Nguyễn Văn Bình đối với Đảng, Nhà nước; căn cứ Quy định số 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình bằng hình thức cảnh cáo. Việc xử lý kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình và “việc công khai kết luận kiểm tra và xử lý vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên trên các phương tiện thông tin đại chúng đã góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên, được nhân dân đồng tình, ủng hộ” đúng như Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trình Đại hội XIII của Đảng đã nêu.


Thực tế, việc xử lý kỷ luật ông Nguyễn Văn Bình là như vậy, chứ không phải là “bị đánh”, là “đấu đá tranh giành ghế trong Đảng”, là “do sức khỏe của những kẻ chống lưng ra sao” để bị kỷ luật… như các người xuyên tạc và quy chụp! Cho nên, đừng suy diễn nữa!


PĐA


ĐÂY CHÍNH LÀ "KHÔNG CÓ VÙNG CẤM" VÀ "KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ" ĐÂY CHÍNH LÀ "KHÔNG CÓ VÙNG CẤM" VÀ "KHÔNG CÓ NGOẠI LỆ" Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 11 15, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.