BIDEN HAY TRUMP, VIỆT NAM VẪN LÀ VIỆT NAMKể từ năm 1991 đến nay, Việt Nam duy trì chính sách ngoại giao 4 điểm: 


Một là, tạo dựng và củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Hai là, ra sức tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi góp phần vào công cuộc phát triển đất nước, mở rộng hợp tác kinh tế.


Ba là, nâng cao vị thế nước nhà trên trường quốc tế. 


Bốn là, chủ động tích cực góp phần vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.


Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng duy trì thực hiện nguyên tắc "3 không": 


+ Không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào. 


+ Không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam. 


+ Không dựa vào nước này để chống nước kia.


Việt Nam có quan hệ ngoại giao, kinh tế, quân sự... ngang hàng với Mỹ, từng là đối thủ của Mỹ trên chiến trường, từng đánh bại Mỹ trên lãnh thổ của Việt Nam và hiện nay là một quốc gia đối tác của Mỹ trên cơ sở cả hai bên cùng có lợi. Việt Nam không liên minh quân sự, chính trị với Mỹ, càng không phải là 1 chư hầu của Mỹ, an ninh quốc phòng của Việt Nam cũng không phụ thuộc vào chiếc ô hạt nhân hay sự hiện diện của quân Mỹ trên lãnh thổ đất nước. 


Việc Trump hay Biden sẽ là Tân Tổng thống Mỹ, chính sách mới của các Tổng thống Mỹ trong nhiệm kỳ này chắc chắn sẽ có tác động đến kinh tế hoặc chính sách ngoại giao của Việt Nam, nhưng tuyệt nhiên nó sẽ không làm thay đổi các chính sách nền tảng và nguyên tắc đối ngoại, quân sự mà Việt Nam đã đặt ra. Mỹ có thể có những động thái "tưởng như giúp đỡ" Việt Nam trong một số thời điểm nhất định, chẳng hạn như ở biển Đông, nhưng sự "giúp đỡ" đó luôn gắn liền với lợi ích của Mỹ, vì vậy, dù Trump hay Biden cũng đừng quá ảo tưởng rằng họ sẽ giúp Việt Nam chống Trung Quốc hay họ sẽ dung túng cho Trung Quốc làm bá chủ thế giới. Đó là suy nghĩ sai lầm! 


Nói như Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: "Việt Nam là của thế giới, Việt Nam vì thế giới nhưng giá trị của Việt Nam sẽ mãi là của Việt Nam", bất kể vị tổng thống nào lên cũng không thay đổi được sự thật đó. 


Độc lập, tự chủ là khát vọng ngàn đời của người Việt Nam, không có gì quý hơn độc lập, tự do, chủ quyền quốc gia là do chính dân tộc, quốc gia ấy bảo vệ, đừng trông mong gì vào những người ngoại quốc!


ARA


BIDEN HAY TRUMP, VIỆT NAM VẪN LÀ VIỆT NAM BIDEN HAY TRUMP, VIỆT NAM VẪN LÀ VIỆT NAM Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 11 07, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.