CẢNH GIÁC HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG XHDS ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẤT NƯỚC


Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện nước ta có gần 18 tổ chức công đoàn ngành, 400 hội, hàng nghìn hiệp hội, câu lạc bộ hoạt động trong mọi lĩnh vực xã hội. Về bản chất, xã hội dân sự (XHDS) là hoạt động trong khuôn khổ pháp lý và đạo lý vì mục tiêu khẳng định quyền làm chủ của nhân dân đối với xã hội và Nhà nước


Nhằm chống phá chế độ, những năm qua, các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng XHDS để thực hiện “diễn biến hòa bình”; trong đó, lợi dụng các quyền cơ bản của con người như: Quyền lập hội, quyền công dân, quyền tự do báo chí..., các thế lực thù địch bên ngoài câu kết với phần tử thoái hóa, biến chất ở trong nước dùng XHDS để gây sức ép, tìm cách can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam; đòi Nhà nước phải đảm bảo tự do vô giới hạn trong các lĩnh vực xã hội.


Các thế lực thù địch coi việc hình thành XHDS độc lập về chính trị là điều kiện, tiền đề cho việc đảm bảo quyền con người, cổ súy tự do cá nhân thông qua thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do biểu tình…


Mặc dù hoạt động theo phương thức tự phát nhưng các hội nhóm này luôn có sự liên kết nhau và câu kết chặt chẽ với các tổ chức phản động bên ngoài để phát triển lực lượng, hình thành các hội nhóm hoạt động “bất bạo động” tuyên truyền, kích động tư tưởng ly khai, tự trị, xuyên tạc lịch sử, khoét sâu mâu thuẫn dân tộc, gây chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, làm giảm sút lòng tin của quần chúng với Đảng, Nhà nước; tạo tiền đề tập hợp, phát triển lực lượng, hình thành tổ chức chính trị đối lập.


Các thế lực thù địch còn tìm cách tuyệt đối hóa tính độc lập tương đối của XHDS nhằm từng bước làm cho các tổ chức XHDS trở thành tổ chức chính trị đối lập với Đảng, Nhà nước ta


Chúng ta không kỳ thị, không ngăn cản việc người dân lập hội, tham gia các tổ chức “xã hội dân sự”. Điều 25, Hiến pháp 2013 đã quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định”. 

Tuy nhiên, tất cả các hội nhóm, đoàn thể đều phải tuân thủ nghiêm các quy định của Hiến pháp và pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động núp bóng thành lập “xã hội dân sự” để sản sinh ra các hội, nhóm chống đối đều là vi phạm, cần phải chấn chỉnh, loại bỏ.


Vì vậy bên cạnh thái độ lên án, cảnh giác và phê phán hoạt động của các tổ chức như vậy,  đã đến lúc chúng ta cũng cần có các biện pháp xử lý, thẳng tay nghiêm trị trên cơ sở pháp luật đối với hành vi lợi dụng "xã hội dân sự" ở trong nước để chống phá chế độ, cản trở sự phát triển, hướng con người theo các giá trị trái ngược với lợi ích dân tộc, làm tổn hại uy tín và danh dự của đất nước.


CẢNH GIÁC HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG XHDS ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẤT NƯỚC CẢNH GIÁC HOẠT ĐỘNG LỢI DỤNG XHDS ĐỂ CHỐNG PHÁ ĐẤT NƯỚC Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 11 18, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.