ĐẤU TRANH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNGTrước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, không gian mạng có vai trò ngày càng quan trọng trong phát triển của mỗi quốc gia, dân tộc. Tuy nhiên, không gian mạng cũng tạo ra môi trường mà các thế lực thù địch, những kẻ cơ hội chính trị triệt để lợi dụng nhằm chống phá cách mạng nước ta. Bởi vậy, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch. Đây là vấn đề quan trọng trong cuộc đấu tranh tư tưởng - lý luận hiện nay.


Không gian mạng và đi liền với nó là các thiết bị thông minh ngày càng phổ biến” (Theo tổ chức nghiên cứu về mạng xã hội quốc tế “Next Web”, hiện nay Việt Nam nằm trong “Top 10” quốc gia có nhiều người dùng facebook nhất thế giới, với 67 triệu người, chiếm 3,2% tổng số tài khoản facebook toàn cầu; Việt Nam có tới 336 mạng xã hội, 1.174 trang thông tin điện tử được cấp phép hoạt động), đã làm cho xã hội thông tin và kinh tế tri thức của ta ngày càng phát triển. Đảng và Nhà nước ta chủ trương đẩy mạnh phát triển Chính phủ Điện tử, giảm thiểu các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo nhiều thuận lợi cho người dân và các doanh nghiệp truy cập thông tin. Nhiều địa phương cũng đang nỗ lực xây dựng thành phố thông minh, tạo ra môi trường sống tốt hơn, nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo vệ Tổ quốc.


Tuy nhiên, không gian mạng cũng đang bị các thế lực thù địch lợi dụng, làm nảy sinh nhiều nguy cơ, thách thức đối với quốc phòng - an ninh của đất nước. Đó là: các cuộc tấn công không gian mạng với quy mô ngày càng lớn, tính chất ngày càng nghiêm trọng; các hành vi sử dụng các dịch vụ intenet, faceboock, mạng xã hội, viễn thông để lừa đảo; tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, tống tiền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, kinh doanh trái phép các loại tiền điện tử,... Đặc biệt, lợi dụng khả năng đưa tin nhanh, đa chiều và rộng khắp trên không gian mạng, một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cấu kết với nhau, tập trung chống phá nền tảng tư tưởng, thể chế chính trị của ta rất quyết liệt. Trên địa chỉ một số trang facebook,… họ xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với việc vu khống, bôi nhọ cán bộ, đảng viên, họ tâng bốc những người bất mãn, cơ hội chính trị, những đối tượng hoạt động tuyên truyền, chống phá nhà nước bị pháp luật xử lý là những “nhà dân chủ”, “những người tiên phong đấu tranh cho dân chủ và tiến bộ,..”(!). Họ cổ vũ tư tưởng dân tộc cực đoan, kích động “lòng yêu nước” để tụ tập, biểu tình chống đối,… nhằm tới mục tiêu thay đổi chế độ chính trị của đất nước. Cùng với đó, các thế lực cơ hội chính trị triệt để lợi dụng ưu thế của mạng xã hội để tập trung công kích lực lượng Quân đội và Công an. Vấn đề chủ yếu và xuyên suốt nhất là họ phủ nhận nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt đối với Quân đội nhân dân và Công an nhân dân. Họ đòi “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang; xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng về công tác quốc phòng, an ninh,...


Cần nhận thức rõ rằng, đất nước càng phát triển, nhiều thành tựu mới của khoa học, công nghệ, nhất là công nghệ thông tin được áp dụng, thì sự chống phá công cuộc đổi mới đất nước sẽ gia tăng. Vấn đề đặt ra là Nhà nước ta phải có các giải pháp hữu hiệu, nhất là phải luôn chủ động đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái xuyên tạc của các thế lực thù địch; chủ động cung cấp thông tin chính thống đến quần chúng nhân dân một cách kịp thời.


Làm cho mọi tầng lớp nhân dân, dư luận trong và ngoài nước đều quan tâm sâu sắc đến vấn đề này, góp phần vô hiệu hóa mọi luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực phản động.


Để đạt hiệu quả cao trong đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, các cấp cần tuyên truyền sâu rộng về các luật và dự luật, trong đó có Luật An ninh mạng. Trên cơ sở đó, khắc phục tình trạng một bộ phận nhân dân không nắm được pháp luật nên bị kẻ xấu lợi dụng, dẫn dắt thực hiện hành vi phá hoại an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, cần khẳng định việc ban hành Luật An ninh mạng các luật đã được Quốc hội thông qua là một đòi hỏi khách quan, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà chúng ta là thành viên./.


ĐẤU TRANH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG ĐẤU TRANH TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 12 03, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.