KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA


<Bá Kiến>

Từ nhiều năm nay, lợi dụng những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, trên các phương tiện thông tin, nhất là mạng xã hội, các thế lực thù địch và các phần tử chống đối, cơ hội đã tung nhiều thông tin sai lệch, ra sức công kích, xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng và Nhà nước ta.

Không ít cá nhân, tổ chức tự xưng là “người yêu nước” đã viết bài phát tán trên mạng xã hội với những giọng điệu xuyên tạc đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước Việt Nam là đã “lạc hậu, lỗi thời”, “không còn phù hợp”. Nếu vẫn theo đuổi chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ là “bảo thủ”, “tự mình cô lập mình”, là “tự tách ra khỏi dòng chảy” của thế giới bên ngoài, chính sách đối ngoại đó đã thực sự lạc hậu, lỗi thời, không còn phù hợp, và đã trở thành lực cản đối với sự phát triển đất nước.

Họ cho rằng, Đảng, Nhà nước Việt Nam thực hiện chính sách quốc phòng “bốn không” là tự trói tay mình, là chính sách không phù hợp với thực tế, cần phải thay đổi,  nếu không thì không thể bảo vệ được độc lập, chủ quyền của đất nước.

Trên thực tế, chúng ta đã và đang thúc đẩy quan hệ với các nước lớn cũng như với các nhóm nước, tổ chức trên thế giới. Chúng ta chủ động tham gia các cơ chế, các diễn đàn khu vực và toàn cầu để vừa thích ứng với các trào lưu, xu thế chung của thế giới, vừa phục vụ một cách tốt nhất các lợi ích quốc gia - dân tộc.

Hiện nay, Việt Nam đã có quan hệ ngoại giao với 189 nước ở các châu lục, có quan hệ, hợp tác với tất cả các nước lớn, trong đó có 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, có quan hệ kinh tế với hơn 220 thị trường nước ngoài.... Việt Nam là thành viên của các tổ chức và diễn đàn khu vực và quốc tế, như  WTO, ASEAN, APEC...

Điều đó đã chứng thực một cách sinh động đất nước Việt Nam đang vững bước phát triển đi lên,  tư thế của những con người làm chủ, độc lập làm chủ và biết làm chủ vận mệnh của mình; với một vị thế mới, vị thế của một đất nước độc lập, tự chủ, hòa bình, ổn định đang trên đà phát triển và chủ động, tích cực, có trách nhiệm trong các “sân chơi” khu vực và toàn cầu. Đó là thực tế, là sự thật mà mọi người dân Việt Nam đều phấn khởi, tự hào, được bạn bè quốc tế thừa nhận. 

Giữ vững độc lập, tự chủ, thực hiện đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ thực sự là vấn đề không đơn giản, bởi sự tác động, chi phối của nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài, sự cản trở, chống phá của các thế lực thù địch, tính chất phức tạp của quan hệ quốc tế, nhất là quan hệ giữa các nước lớn trong bối cảnh hiện nay.

Đường lối, chính sách đối ngoại độc lập, tự chủ của Đảng và Nhà nước Việt Nam là đúng đắn, phù hợp. Những thành tựu của chúng ta đạt được từ việc nhất quán thực hiện đường lối, chính sách đó là rất quan trọng, được các tầng lớp nhân dân phấn khởi, tự hào và tin tưởng, được các nước trên thế giới đánh giá cao. Đó là thực tế sáng rõ mà không ai có thể phủ nhận


KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA KHÔNG THỂ PHỦ NHẬN ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC TA Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 12 08, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.