🇻🇳 LỢI DỤNG VĂN HỌC ĐỂ HẠ BỆ THẦN TƯỢNG HỒ CHÍ MINH - SỰ NGUY HIỂM CẦN LOẠI BỎ


👉 Các thế lực thù địch đã và đang thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” bằng cách tập trung xuyên tạc, phủ nhận hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm mục đích “hạ bệ”, “giải thiêng” thần tượng dân tộc, từ đó phá hoại mối đoàn kết ruột thịt giữa Đảng và nhân dân, gây ra sự đổ vỡ niềm tin của người dân vào lãnh tụ, vào Đảng và cách mạng.


👉 Sự tác động này vừa trực tiếp vừa gián tiếp, vừa trước mắt vừa lâu dài, nhằm làm phai nhạt tiến tới xóa bỏ sự ảnh hưởng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một bộ phận đảng viên và quần chúng, nhân dân. 


👉 Văn học, nghệ thuật là một thành tố cơ bản, quan trọng hàng đầu của văn hóa-tư tưởng, là lĩnh vực nhạy cảm, có sức lan tỏa mạnh➡️Do vậy, các thế lực thù địch thường dựa vào đó để xuyên tạc, bôi nhọ đời tư và phủ nhận tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Họ lấy chính Chủ tịch Hồ Chí Minh làm hình tượng cơ bản, chủ yếu nhưng được nhìn bằng quan niệm tiêu cực, bịa đặt với dụng ý tạo ra một con người Hồ Chí Minh khác hẳn, đối lập với con người Hồ Chí Minh lớn lao, trong sáng đời thường.


Dựng chuyện xuyên tạc Nhật ký trong tù. 


👉 Họ bịa ra rằng, người viết tập thơ Nhật ký trong tù là một người tù đã chết, không phải là Hồ Chí Minh. 


⛔ Về vấn đề này, tên phản động Lê Hữu Mục đã viết một tiểu luận phủ nhận Hồ Chí Minh là tác giả của "Nhật ký trong tù". 


👉 Động cơ viết tiểu luận này được chính Lê Hữu Mục thể hiện ở một bài phỏng vấn trong chương trình phát thanh của Hội Văn hóa Việt tại California (Hoa Kỳ): “Tôi cố gắng viết, chỉ nội trong một tháng là xong... Anh em ở hải ngoại bảo nhau phải tìm mọi cách để xóa bỏ cái huyền thoại Hồ Chí Minh”, không để cho “có chuyện Hồ Chí Minh sẽ được tôn vinh là nhà văn hóa kiệt xuất do UNESCO công nhận”. 


👉Thế là đã rõ, mục đích của hắn ta và “các anh em” là không để cho UNESCO vinh danh Chủ tịch Hồ Chí Minh.


👉Phủ nhận, hạ thấp, xuyên tạc con người và tư tưởng Hồ Chí Minh chúng ta đều biết, hạt nhân tư tưởng Hồ Chí Minh là tư tưởng đoàn kết: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết/ Thành công, thành công, đại thành công. Đây không chỉ là tư tưởng thời nay mà còn là chân lý lịch sử tổng kết hơn bốn nghìn năm dựng nước và giữ nước, sẽ mãi là nguồn sáng cho mai sau


⛔ Vì lẽ đó, nhiều “kẻ” tập trung công kích nhằm vào tư tưởng này.


⛔ Bùi Tín cũng từng đặt vấn đề đúng hay sai về việc Chủ tịch Hồ Chí Minh truyền bá mạnh mẽ Chủ nghĩa Mác-Lênin, Chủ nghĩa Stalin và Chủ nghĩa Mao ở Việt Nam…


👉 Tuy chỉ là đưa ra những câu hỏi tưởng chừng khách quan nhưng cũng rõ cái ẩn ý THÂM ĐỘC của hắn.


👉 Sự thật (Hồ Chí Minh truyền bá Chủ nghĩa Mác là chân lý lịch sử, là quy luật tất yếu) đã hiển nhiên nhưng họ lại cố tình tạo ra tình huống có vấn đề mới để lái sự tranh luận vào chỗ lẽ ra không đáng có mà thành có. 


👉 Thứ nhất, các thế lực phản động, thù địch tập trung xuyên tạc, hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh là cách để hạ thấp vai trò lịch sử của Bác trong việc truyền bá chủ nghĩa yêu nước về Việt Nam, từ đó xuyên tạc con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là sai lầm. 


👉 Thứ hai, xuyên tạc về tiểu sử, đời tư là một cách “bôi đen” thần tượng để tạo ra những cái nhìn lệch lạc, hoài nghi dẫn tới dần xóa bỏ thần tượng trong nhận thức của một bộ phận nhân dân. 


👉 Thứ ba, các thế lực phản động rất có ý thức Bác Hồ là sự kết tinh hài hòa những giá trị văn hóa truyền thống và văn hóa của nền cách mạng mới nên chúng ra sức “xây dựng” một mô hình Hồ Chí Minh khác. 


👉 Qua đó chúng ta thấy nhiệm vụ xây dựng, đào tạo, giáo dục đội ngũ văn nghệ sĩ cách mạng là cực kỳ quan trọng. 


❤ Dưới ánh sáng của tư tưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật và cũng rất đúng với bản chất nghệ thuật, việc giáo dục lý tưởng cho văn nghệ sĩ nên tập trung vào 3 vấn đề trọng tâm: Tình yêu văn hóa truyền thống; niềm quý trọng nhân dân; niềm tin vào Đảng, cách mạng và tiền đồ tươi sáng của dân tộc. 


👉 Từ vấn đề thứ nhất cho thấy, cần đưa văn hóa truyền thống vào chương trình giảng dạy bắt buộc ở tất cả các trường văn hóa, nghệ thuật. Vì theo lẽ tự nhiên, có thấu hiểu mới thấu cảm, mới yêu và say mê. 


👉 Với vấn đề thứ hai thì biện pháp tốt nhất là tăng cường đưa văn nghệ sĩ (đi thực tế) về với nhân dân, sống đời sống của nhân dân. Có gần gũi mới hiểu để yêu thương, quý trọng. 


👉 Vấn đề thứ ba là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền. Mỗi cán bộ lãnh đạo phải là tấm gương soi trong sáng nhất. Mỗi nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực thi một cách triệt để, kiên quyết sẽ là sự thuyết phục cao nhất với văn nghệ sĩ vốn rất nhạy cảm với chính trị.🐉🐲🐉


QV-Bát Sắt st./.


🇻🇳 LỢI DỤNG VĂN HỌC ĐỂ HẠ BỆ THẦN TƯỢNG HỒ CHÍ MINH - SỰ NGUY HIỂM CẦN LOẠI BỎ 🇻🇳 LỢI DỤNG VĂN HỌC ĐỂ HẠ BỆ THẦN TƯỢNG HỒ CHÍ MINH - SỰ NGUY HIỂM CẦN LOẠI BỎ Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 12 13, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.