NHÂN QUYỀN LÀ VI PHẠM CHỦ QUYỀN


<Vương Lương>

Dưới xu hướng “Cuồng tây”, trong thời gian gần đây đã xuất hiện một số luận thuyết như “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, hay “nhân quyền toàn cầu”, “nhân quyền không biên giới”…. nó đã gieo rắc vào ý thức hệ của một bộ phận không nhỏ quần chúng nhân dân và được không ít các thành phần phản động trong và ngoài nước dùng làm “kim chỉ nam” để hoạt động chống phá đất nước. Nhân ngày Quốc tế nhân quyền (Nói thẳng luôn: làm đếch gì có chuyện “Nhân quyền” cao hơn “Chủ quyền”, chẳng qua là do chúng đánh tráo khái khái niệm, gây nhầm lẫn mà thôi. Thực ra luận thuyết trên chỉ là một hình thức biến tướng của chủ nghĩa thực dân kiểu mới, chúng sử dụng nó làm chiêu bài để can thiệp trắng trợn vào nội bộ các nước có chủ quyền từ đó nhằm thay đổi thể chế chính trị theo hướng có lợi cho chúng hoặc chiếm đoạt các tài nguyên và lợi ích kinh tế của các nước khác mà thôi.


Quan hệ nhân quyền là quan hệ về cá nhân, còn quan hệ chủ quyền quốc gia là quan hệ cộng đồng các cá nhân trong quốc gia đó. Hai mối quan hệ cơ bản của con người là nhân quyền và chủ quyền quốc gia không cùng một bậc, không cùng một tuyến tiếp cận, và do đó, không thể đem so sánh cái này cao hoặc thấp hơn cái kia. Việc quy chủ quyền quốc gia về cùng một bậc với nhân quyền, rồi coi “nhân quyền” cao hơn “chủ quyền” là một việc làm phản khoa học và thiếu tính thuyết phục. Đó là một sự đánh tráo khái niệm rất thô thiển, trắng trợn nhằm thực hiện ý đồ chính trị xấu.


Tuy nhiên, muốn có “Nhân quyền” trước hết chúng ta phải thực sự có “Chủ quyền”, “Nhân quyền” phải dựa trên các điều kiện kinh tế, xã hội của mỗi quốc gia chứ không phải là phụ thuộc vào sự áp đặt của “nước lớn” dành cho “nước bé”; nếu chủ quyền của một quốc gia, dân tộc bị xâm phạm, bị chà đạp, thì nhân quyền của quốc gia, dân tộc cũng chẳng bao giờ được đảm bảo cả. Để minh chứng cho vấn đề này chúng ta hãy quay về thời kỳ “Pháp thuộc” để thấy được sự khốn cùng khi mất đi chủ quyền, con người phải sống cảnh nô lệ, chết đói, chết rét…. Vậy lúc đó ai sẽ thực hiện và đòi “Nhân quyền” cho chúng ta????? (Không có ai ngoài những người cộng sản). Thế mà bây giờ khi đất nước đã hòa bình, hệ thống pháp luật đã cơ bản hoàn thiện thì vẫn còn một số đối tượng chống đối không hiểu hoặc cố tình không hiểu vẫn tiếp tục đòi cái gọi là “nhân quyền không biên giới”


NHÂN QUYỀN LÀ VI PHẠM CHỦ QUYỀN NHÂN QUYỀN LÀ VI PHẠM CHỦ QUYỀN Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 12 13, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.