TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM - NHÓM PHẢN ĐỘNG CẦN LOẠI BỎKẻ cẩm đầu cái gọi là Hội đồng liên tôn Việt Nam là Thích Không Tánh, tên thật là Phan Ngọc Ấn, sinh năm 1943, nguyên quán Phước Thuận, Tuy Phước, Bình Định; thường trú tại chùa Liên Trì, số 153 đường Lương Định Của, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, Thích Không Tánh đảm nhiệm công tác liên lạc, tổ chức các hoạt động nhằm khuếch trương thanh thế của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất (một tổ chức tôn giáo không được thừa nhận ở nước ta) và làm cầu nối thông tin với các tổ chức Phật giáo Việt Nam lưu vong. Từ năm 1978 đến 1986, Thích Không Tánh bị đưa đi cải tạo, do tham gia các hoạt động của những phần tử đội lốt tu hành chống phá Nhà nước và vi phạm pháp luật. Đến năm 1987, Thích Không Tánh được trả tự do. Song, với bản chất của kẻ phản động, ngày 02/10/1992, Thích Không Tánh bị các lực lượng chức năng bắt quả tang khi đang lưu hành nhiều tài liệu có nội dung chống lại Nhà nước và bị án phạt 5 năm tù giam và quản chế 5 năm sau khi mãn hạn tù. Sau thời gian này, Thích Không Tánh cùng với số tu sỹ bất mãn trong Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Phật giáo Hòa Hảo, Cao Đài,.. lập ra tổ chức Hội đồng liên tôn Việt Nam với ý đồ liên tôn, liên kết số tu sĩ bất mãn trong các tôn giáo để chống phá Nhà nước Việt Nam.

Hoạt động của cái gọi là Hội đồng liên tôn Việt Nam chủ yếu hướng vào các vụ việc phức tạp về tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chúng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phá hoại tư tưởng thông qua việc lợi dụng các vụ việc phức tạp, nhạy cảm trong nước sau đó, thêm tình tiết, thổi phồng, bịa đặt nhằm tác động gây chia rẽ nội bộ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, gây tâm lý hoài nghi trong nhân dân… thông qua đó để từng bước làm xói mòn lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, kích động tâm lý bức xúc, “bất tuân dân sự”, sử dụng bạo lực để phản kháng lại chính quyền.

Bên cạnh đó, chúng móc nối, phát triển lực lượng cho tổ chức thông qua mạng internet và các trang mạng xã hội đưa thông tin xuyên tạc tình hình trong nước, tác động móc nối, lôi kéo thanh niên, sinh viên, trí thức, chức sắc, tín đồ tôn giáo cực đoan, người dân tộc thiểu số có tư tưởng ly khai, hẹp hòi, số cán bộ, đảng viên thoái hóa, biến chất… Các hoạt động của tổ chức phản động này với thủ đoạn lừa đảo, mị dân để móc nối, lôi kéo người tham gia tổ chức. Trên thực tế, một bộ phận quần chúng nhân dân do hoàn cảnh khó khăn, hám lợi và nhận thức còn hạn chế nên đã đăng ký tham gia; trong đó, một số cán bộ, đảng viên do nhận thức chưa đầy đủ, chưa thấy tính chất nguy hiểm trong luận điệu tuyên truyền của Hội đồng liên tôn Việt Nam nên đã bị chúng chuyển hóa, lợi dụng, lôi kéo, công khai ủng hộ các hoạt động chống phá Việt Nam…

Thời gian qua, Bộ Công an đã phối hợp với các Bộ, Ban, ngành và cấp ủy chính quyền các cấp đấu tranh làm thất bại âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch nói chung và bọn tổ chức phản động lưu vong nói riêng; trong đó, ngăn chặn, vô hiệu hóa nhiều kế hoạch khủng bố, phá hoại của tổ chức phản động Hội đồng liên tôn Việt Nam. Căn cứ vào hoạt động của Hội đồng liên tôn Việt Nam và theo quy định của pháp luật Việt Nam, Bộ Công an đã công bố công khai đưa Hội đồng liên tôn Việt Nam vào danh sách các tổ chức phản động chống Nhà nước Việt Nam; bắt, xử lý 17 đối tượng về tội  chống chính quyền nhân dân theo Điều 84 và Điều 230a Bộ luật Hình sự 1999; đồng thời, tổ chức tuyên truyền, tấn công chính trị toàn diện tổ chức Hội đồng liên tôn Việt Nam.

Thời gian tới, để công tác đấu tranh với các tổ chức các tổ chức phản động lưu vong nói chung, tổ chức phản động Hội đồng liên tôn Việt Nam nói riêng đạt hiệu quả, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa các phương cần:

Một là, tổ chức tuyên truyền với hình thức, nội dung hợp lý, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu rõ âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn tuyền truyền phá hoại tư tưởng, phát triển lực lượng, khủng bố, phá hoại của Hội đồng liên tôn Việt Nam, trên cơ sở đó nâng cao tinh thần cảnh giác, không ủng hộ, tham gia các tổ chức phản động lưu vong nói chung, Hội đồng liên tôn Việt Nam nói riêng; không truy cập, tìm hiểu thông tin, bình luận trên các trang web, tài khoản mạng xã hội do tổ chức Hội đồng liên tôn Việt Nam và số đối tượng liên quan lập ra.

Hai là, tích cực, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước những âm mưu, ý đồ, phương thức, thủ đoạn hoạt động hoạt động tuyên truyền, phát triển lực lượng của bọn phản động lưu vong nói chung, Hội đồng liên tôn Việt Nam nói riêng; kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; giải quyết tốt những vấn đề bất cập, bức xúc xã hội, không để chúng lợi dụng kích động khiếu kiện, biểu tình gây mất ổn định chính trị. Thực hiện phương châm: lấy tuyên truyền, vận động, thuyết phục là chính, nhưng kiên quyết đấu tranh với những phần tử chống đối cực đoan.

Ba là, tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức trong các cấp ủy đảng và cán bộ, đảng viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa; tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và phòng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy.

Bốn là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quản lý chặt chẽ cán bộ, đảng viên, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ngăn chặn tác hại của hoạt động phá hoại tư tưởng; xử lý nghiêm những trường hợp trong nội bộ tham gia hoặc ủng hộ các đối tượng phản động lưu vong nói chung, Hội đồng liên tôn Việt Nam nói riêng./.


TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM - NHÓM PHẢN ĐỘNG CẦN LOẠI BỎ TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM - NHÓM PHẢN ĐỘNG CẦN LOẠI BỎ Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 12 13, 2020 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.