ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG – VỮNG MÃI NIỀM TIN VỀ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CỦA DÂN TỘC!


Trong những ngày qua, trong không khí hân hoan của toàn dân tộc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đang diễn ra một cách trang trọng tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trên cả nước. Là một sự kiện chính trị trọng đại, một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa tổng kết thành quả, định hướng tầm nhìn chiến lược cho tương lai và đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế nhằm xây dựng và bảo vệ đất nước… toàn Đảng, toàn dân ta đang kỳ vọng vào một kỳ đại hội với những đổi mới toàn diện, thực chất và hiệu quả dựa trên sự kết tinh của truyền thống dân tộc với trí tuệ thời đại cùng những chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả về mọi mặt trong đời sống kinh tế - chính trị - văn hóa - xã hội. 


Từ thực tiễn kế thừa và phát triển các thành công trong quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thể hiện có nhiều đổi mới, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kế thừa và phát triển; trên cơ sở phát huy tối đa dân chủ; kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Đặc biệt, các Văn kiện đại hội đã tạo nên điểm nhấn trong xác định tầm nhìn, mục tiêu phát triển với các dấu mốc quan trọng đối với nước ta: ĐẾN NĂM 2025 (năm kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước): LÀ NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN CÓ CÔNG NGHIỆP THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; NĂM 2030 (kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng): LÀ NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN CƠ BẢN CÓ CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI, THU NHẬP TRUNG BÌNH CAO; Đến NĂM 2045 (kỷ niệm 100 năm thành lập nước): TRỞ THÀNH NƯỚC PHÁT TRIỂN, THU NHẬP CAO…


Qua các ngày làm việc sôi nổi, chất lượng, phát huy tuyệt đối tính dân chủ (từ ngày 25/01/2020 đến nay) các đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành địa phương đã lần lượt tham gia thảo luận, báo cáo đánh giá, đóng góp ý kiến về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội; đồng thời tham gia thảo luận các nội dung văn kiện đại hội; lắng nghe Đại hội báo cáo về tình hình nhân sự Ban chấp hành Trung ương khóa XIII và tham gia góp ý nhiều nội dung quan trọng trong đó có nhiều vấn đề được cán bộ đảng viên và nhân dân đặc biệt quan tâm... 


Nội dung của các ngày làm việc đầu tiên của Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thể hiện được những quan điểm, chủ trương, phương hướng đúng đắn, cho thấy tầm nhìn, tư duy chiến lược của Đảng, khát vọng phát triển của dân tộc và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Từ đó, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đang được đông đảo quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên quan tâm theo dõi, mong đợi sẽ mở ra những bước tiến mới đột phá nhưng bền vững, hiện đại cho sự phát triển của đất nước, đặc biệt là sự mong đợi Đại hội sẽ bầu ra được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đủ đức, đủ tài, đủ năng lực để lãnh đạo, dìu dắt đất nước vượt qua những khó khăn, thử thách, từng bước tiến lên phía trước, sánh vai với năm châu và bạn bè quốc tế.


Tuy nhiên, đi ngược lại với ý chí, niềm mong đợi của đông đảo của quần chúng nhân dân và cán bộ, đảng viên trên cả nước. Trong thời gian điễn ra Đại hội lần thứ XIII của Đảng CÁC THẾ LỰC THÙ ĐỊCH, PHẢN ĐỘNG LẠI COI ĐÂY LÀ THỜI CƠ QUÝ BÁU ĐỂ RA SỨC CHỐNG PHÁ ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỚI NHIỀU THỦ ĐOẠN THÂM ĐỘC, XẤU XA, BẨN THỈU. Với thủ đoạn quen thuộc gieo rắc các thông tin sai lệch, nhằm giảm sút lòng tin, chia rẽ nội bộ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, những ngày vừa qua, chúng liên tục sử dụng các trang báo, blog phản động có lượng truy cập lớn và các trang Facebook phản động như “VIỆT TÂN”, “DÂN LÀM BÁO VN”… để tuyên truyền, thông tin sai sự thật về Đại hội lần thứ XIII của Đảng…


Trong đó chúng tập trung đăng tải các tin, bài viết có nội dung xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của Việt Nam; xuyên tạc về công tác tổ chức đại hội và phẩm chất chính trị, nhân cách của các đồng chí lãnh đạo; đăng tải nhiều thông tin xuyên tạc, thất thiệt và cố tình suy diễn về công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, tự “dựng lên” danh sách lãnh đạo cấp cao, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng… và bịa đặt các câu chuyện viển vông về việc “đấu đá”, “giành ghế”, “áp đặt nhân sự” trong nội bộ Đảng… Từ đó dựng chuyện và “quy chụp” rằng “việc tổ chức Đại hội chỉ mang tính hình thức”; rằng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã “tước đi quyền tự do, dân chủ trong việc ứng cử, đề cử và bầu cử của các đại biểu dự Đại hội XIII”… và cuối cùng kêu gọi, kích động người dân tẩy chay, quay lưng chống phá Đảng, Nhà nước.


Tuy nhiên, với các nội dung chương trình, kế hoạch đã được đưa ra làm việc, thảo luận một cách dân chủ các ngày vừa qua tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chúng ta có niềm tin rằng với hướng đi đúng đắn, hợp quy luật; ý Đảng hợp với lòng dân; với khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao, chúng ta luôn vững tin Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp mặc cho ngoài kia các thế lực thù địch, phản động, bọn phản bội Tổ quốc đang ngày đêm tìm chống phá. Đặc biệt, chúng ta tin rằng Đại hội sẽ bầu ra được Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII gồm những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ đủ sức đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nhiệm vụ to lớn, nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong những năm tới.


Để góp sức những một phần nhỏ trong thành công chung của đất nước, trong thời điểm quốc tế và cả nước đang hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mỗi người chúng ta cần nêu cao tinh thần CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG LUẬN ĐIỆU XUYÊN TẠC, CHỐNG PHÁ của các phần tử thù địch, phản động trên các trang mạng xã hội, CẦN TỈNH TÁO, TRÁCH NHIỆM VỚI BẢN THÂN VÀ CỘNG ĐỒNG khi chia sẻ, phát ngôn những thông tin liên quan đến Đại hội Đảng mà chưa được kiểm chứng. Đồng thời có ý thức tự giác trong phê bình, phản bác các thông tin sai trái, thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.


#gocnhinnguoidalat #gnndl #daihoidang13 #tongbithu #vietnam #b_2tph #a_2hh
ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG – VỮNG MÃI NIỀM TIN VỀ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CỦA DÂN TỘC! ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG – VỮNG MÃI NIỀM TIN VỀ MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG CỦA DÂN TỘC! Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 1 29, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.