Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng là nhiệm vụ "trên một vùng lãnh thổ mới", theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa.

              ----&&&----

Sáng 26/1, bên lề Đại hội Đảng XIII, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, trả lời báo chí về chiến lược phát triển quân đội thời gian tới.


Ông khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển, góp phần quan trọng nâng cao vị thế, uy tín của đất nước...


Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ và các nhiệm vụ khác, Quân đội còn tham gia bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng. "Thời gian qua, chúng ta có chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, chiến lược về an ninh mạng. Tất cả các chiến lược này đều có lực lượng chuyên trách, nòng cốt, như Quân đội có Bộ tư lệnh 86", Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cho hay.


Ông giải thích, bản chất của việc thực hiện nhiệm vụ này là xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên không gian mạng. Trong đó, lực lượng vũ trang, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông... đều tham gia.


"Chúng ta có thế trận rộng rãi", ông nói và nêu ví dụ vừa qua khi đại dịch Covid-19 xảy ra, cả hệ thống chính trị và người dân đã nhanh chóng vào cuộc, hành động rất quyết liệt để chống dịch. "Việt Nam là điểm sáng phòng, chống dịch hiệu quả, dù khi đó kẻ xấu tìm cách xuyên tạc song chúng ta đã bác bỏ kịp thời, xử lý nghiêm các trường hợp đi ngược lại lợi ích của nhân dân", Thượng tướng Nghĩa nói.


Theo Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND VN, từ kết quả nhiệm kỳ vừa qua, Văn kiện Đại hội XIII đề ra mục tiêu đến năm 2025, cơ bản xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh; đến năm 2030, xây dựng một số quân chủng, binh chủng, lực lượng hiện đại; phấn đấu từ năm 2030, xây dựng quân đội hiện đại. Cùng với đó, những quan điểm mới của chiến lược quân sự, chiến lược quốc phòng được tiếp tục cụ thể hóa trong các Văn kiện, như chủ động ngăn ngừa chiến tranh từ sớm, từ xa...


"Muốn xây dựng quân đội hiện đại cần có nhiều yếu tố, trong đó hai yếu tố cơ bản là con người và vũ khí trang bị", Thượng tướng Nghĩa nói.


Theo ông, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh "người trước, súng sau" được đặt ở vị trí rất quan trọng trong chiến lược quốc phòng thời kỳ mới. Gần đây, khi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến làm việc với Đảng bộ Quân đội và toàn quân cũng nhấn mạnh "trước hết là hiện đại hóa về con người".


Với nhận thức hiện đại hóa về con người trước hết về mặt chính trị, Bộ Quốc phòng đang tập trung vào xây dựng tiêu chí và chuẩn mực của bộ đội trong thời kỳ mới, với năm yếu tố cơ bản. Đó là: tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân; có phẩm chất đạo đức trong sáng; có ý chí quyết chiến, quyết thắng trong học tập, công tác, lao động sản xuất; gắn bó máu thịt với nhân dân, có tình thương yêu đồng chí, đồng đội; có tinh thần quốc tế, vô sản.


Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cũng cho biết hiện Việt Nam đã tự sản xuất được một số vũ khí, trang bị để đáp ứng được yêu cầu chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. "Quân đội tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo để đáp ứng được yêu cầu, đủ sức hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ", ông nói./.


Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng là nhiệm vụ "trên một vùng lãnh thổ mới", theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng là nhiệm vụ "trên một vùng lãnh thổ mới", theo Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa. Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 1 26, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.