XUYÊN TẠC ĐÃ ĂN VÀO MÁU CỦA VIỆT TÂN


Lợi dụng sự kiện thông qua Nghị quyết số 132/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế.  Facebook Việt Tân một tổ chức khủng bố ở hải ngoại đăng bài : “Đất dân sẽ bị công an và quân đội cướp” và đưa ra luận điệu hết sức phản động cho rằng: “Lúc chưa có luật rõ ràng, quân đội đã lạm dụng quyền, huống chi bây giờ được Quốc hội ký lệnh cho phép “cướp” thì không biết sẽ có bao nhiêu đất của người dân sẽ bị cướp?”.

Trên thế giới tất cả các nước  khi được thành lập đều tổ chức ra quân đội để thực hiện chức năng chính là sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chế độ xã hội của nước ấy. Quân đội Nhân dân Việt Nam có 3 chức năng, trong đó có chức năng là đội quân sản xuất. Sự thật là đất nước ta sau khi trải qua hai cuộc chiến tranh chống  thực dân Pháp và đế quốc Mỹ việc phát triển kinh tế của đất nước ta là hết sức khó khăn. Vì vậy, làm kinh tế của quân đội Nhân dân Việt Nam, đây là thực hiện một trong 4 chức năng, nhiệm vụ của quân đội ta đã được Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân ta tin tưởng giao cho kể từ khi thành lập đến nay, đặc biệt là đã được luật hóa tại Điều 25 khoản 2 Luật Quốc phòng năm 2018.

Tổ chức khủng bố Việt Tân lợi dụng sự kiện quốc hội thông qua Nghị quyết số 132/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế, đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ký chứng thực ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021 để đưa ra luận điệu sai trái, vu khống quân đội nhân dân và công an nhân dân “ Đất của dân sẽ bị công an và quân đội cướp” là một luận điệu hết sức phản động nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, vu khống quân đội và công an của tổ chức khủng bố Việt Tân mà thôi. Luận điệu bì ổi này không thể lừa dối được người dân yêu nước chân chính. Nhân dân ta luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, không bao giờ nghe theo những điều sai trái mà tổ chức phản động Việt Tân rêu rao. Bởi vì, chỉ có Đảng lãnh đạo đưa đất nước ta đi theo con đường xã hội chủ nghĩa thì chúng ta mới thực sự có một đất nước công bằng dân chủ, văn minh, trong đó quân đội nhân dân và công an nhân dân là hai lực lượng nòng cốt để bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Sớm hay muộn những con người mang dòng máu lạc hồng cũng sẽ ngăn chặn và đập tan mọi âm mưu, thủ đoạn phá hoại cách mạng của tổ chức khủng bố Việt Tân trả lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.


XUYÊN TẠC ĐÃ ĂN VÀO MÁU CỦA VIỆT TÂN XUYÊN TẠC ĐÃ ĂN VÀO MÁU CỦA VIỆT TÂN Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 1 06, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.