ĐẬ.P TAN MỌI ÂM MƯU KHỦ.NG B.Ố CỦA “VIỆT TÂN”


“Việt Tân" là một tổ chức kh.ủng b.ố, phản động lưu vong người Việt ở nước ngoài. Chúng đã và đang câu kết với một số đối tượng xấu ở trong nước chống phá Nhà nước ta. Mọi âm mưu, thủ đoạn của chúng đã bị nhân dân, các lực lượng vũ trang ta phát hiện, kịp thời ngăn chặn, xử lý và ti.êu di.ệt.


SƠ LƯỢC VỀ “VIỆT TÂN”:


Thực hiện mưu đồ chống phá cách mạng Việt Nam, ngày 30/4/1980, Hoàng Cơ Minh (phó đề đốc Hải quân ngụy chạy sang Mỹ năm 1975) đã cùng số phần tử có hận thù với đất nước ta lập ra tổ chức phản động lưu vong "Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam" tại nam California (Mỹ).


Năm 1981, được sự hỗ trợ của một số phần tử cực hữu ở nước ngoài, Hoàng Cơ Minh và đồng bọn lập căn cứ kháng chiến ở vùng rừng núi Udon - Thái Lan, từ đó làm bàn đạp đưa các nhóm vũ trang xâm nhập lãnh thổ Việt Nam hoạt động phá hoại.


Ngày 10/9/1982, tại căn cứ này, Hoàng Cơ Minh đã tổ chức "đại hội" lập ra cái gọi là "Việt Nam canh tân cách mạng đảng" (gọi tắt là "Việt Tân") làm cơ quan đầu não, chỉ huy mọi hoạt động của "Mặt trận", thành viên trong Ban chấp hành trung ương "Việt Tân" cũng đồng thời là thành viên Ban lãnh đạo "Mặt trận".


HOẠT ĐỘNG CHỐNG PHÁ CỦA “VIỆT TÂN”


Từ năm 1982 đến năm 1989, dưới sự chỉ đạo của "Việt Tân", cái gọi là “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam" đưa hàng chục tên kh.ủng b.ố về các tỉnh phía Nam để xây dựng cơ sở trong nước; tiếp đó chúng liên tục đưa các toán vũ trang mang tên "Ðông Tiến 1", "Ðông Tiến 2", "Ðông Tiến 3" xâm nhập Việt Nam qua đường Lào, Campuchia để lập mật cứ, tiến hành các hoạt động bạo loạn, khủ.ng b.ố, âm mưu cướp chính quyền ở một số vùng chiến lược của Việt Nam. Ta đã phối hợp với bạn Lào bao vây, truy kích, tiêu diệt và bắt sống hàng trăm tên, thu nhiều vũ khí, tài liệu phản động...


Do các hoạt động xâm nhập vũ trang liên tiếp thất bại thảm hại, và bị ta tiến công mạnh trên mặt trận ngoại giao về chống khủng bố; mặt khác, do các thế lực thù địch bên ngoài không còn mặn mà với các hoạt động vũ trang kiểu “Việt Tân", nhất là sau sự kiện 11-9, “Việt Tân” đã thay đổi phương thức hoạt động chống phá cách mạng nước ta. Từ năm 1989 đến năm 2000, chúng thành lập thêm một số tổ chức ngoại vi: "Liên minh Việt Nam tự do", "Hội chuyên gia Việt Nam hải ngoại", phát triển lực lượng vào số học sinh, lao động Việt Nam ở các nước Ðông Âu, lập ra cái gọi là “Ủy ban tự do vùng Trung Tiệp", “Ðông Tiệp"; thông qua các tổ chức này chúng thực hiện "Kế hoạch Nancy" móc nối với số phần tử chống đối ở trong nước, thành lập tổ chức phản động mang tên "Liên minh các lực lượng dân tộc đổi mới" với ý đồ lật đổ chính quyền ở Việt Nam. Từ năm 2000 đến nay, chúng tiếp tục các hoạt động chống phá nước ta trên một số hướng sau:


1. Ở ngoài nước, chúng triển khai "chiến dịch cờ vàng", kích động tinh thần bọn phản động người Việt lưu vong; sử dụng "Ủy ban vận động chính trị người Mỹ gốc Việt" (VPAC) để tuyên truyền chống nước ta. Ngày 19/9/2004, "Việt Tân" đã tổ chức lễ ra mắt hoạt động tại Berlin CHLB Ðức, tiếp đó tuyên bố ở một số nơi trên thế giới như Mỹ, Na Uy, Pháp, Bỉ..., để tập hợp lực lượng, tạo thanh thế và thực hiện các âm mưu, ý đồ chống phá Việt Nam. Tháng 10/2005, "Việt Tân" cùng các tổ chức phản động: "Ðảng nhân dân hành động" của Nguyễn Sỹ Bình, "Ðảng dân tộc" của Nguyễn Hữu Chánh, thành lập cái gọi là "Hội đồng cách mạng cứu quốc" do Nguyễn Khánh làm chủ tịch.


2. Ở trong nước, chúng đẩy mạnh việc phát triển lực lượng trong số công dân Việt Nam học tập, lao động ở nước ngoài, sau đó đưa về nước hoạt động, làm hạt nhân, kích thích các hoạt động gây rối an ninh trật tự, lôi kéo tập hợp lực lượng, để chuẩn bị tiền đề cho việc tiến hành một cuộc "cách mạng màu” ở Việt Nam; chúng tích cực hỗ trợ cho các đối tượng xấu trong nước nhen nhóm và tuyên bố, thành lập các tổ chức phản động “Liên minh dân chủ nhân quyền Việt Nam", "Ðảng thăng tiến", "Ðảng dân chủ XXI", "khối 8406",... cổ vũ, kích động số này tiến hành các hoạt động gây rối an ninh trật tự ở Việt Nam.


Với bản chất côn đồ, manh động, bọn cầm đầu "Việt Tân" vẫn tiếp tục chủ trương tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại trong nội địa nước ta. Cuối năm 2002, lực lượng an ninh ta đã phát hiện và đập tan âm mưu: “Việt Tân" chỉ đạo một số đối tượng trong nước lập lực lượng vũ trang bí mật, thuê lưu manh, tội phạm hình sự ám sát cán bộ ta, sau đó th.ủ ti.êu số này để bịt đầu mối.

3. Lợi dụng chính sách mở cửa về kinh tế, mở rộng dân chủ của Ðảng và Nhà nước ta, “Việt Tân” âm mưu đẩy mạnh các hoạt động:


- Tìm cách lợi dụng một số tổ chức phi chính phủ (NGO) ở nước ngoài để tạo vỏ bọc, đưa lực lượng thâm nhập về Việt Nam hoạt động.


- Tăng cường tác động, lôi kéo học sinh, công nhân Việt Nam đang học tập, lao động ở nước ngoài.


- Lựa chọn trong số những đối tượng phản động, cực đoan trong nước để xây dựng thành lãnh đạo cấp cao tổ chức của chúng, sử dụng số này như "những con thiêu thân" bằng cách đẩy số này ra hoạt động chống chính quyền Việt Nam.


- Xây dựng các văn phòng luật sư, các chương trình tín dụng, các công ty kinh doanh ở trong nước để tạo nguồn tài chính và vỏ bọc hoạt động trong nước.


- Chỉ đạo số cơ sở ngầm của chúng ở trong nước kích động quần chúng nhân dân "đối đầu" với Nhà nước Việt Nam nhằm tạo ra làn sóng quần chúng khiếu kiện khắp nơi trong cả nước, trong đó mưu toan thực hiệnchiến dịch mặc "áo trắng" vào ngày 1, 15 hằng tháng; thành lập những nhóm đấu tranh cho quyền "tự do ngôn luận", "tự do lập hội" như "Hội nhà báo tự do", "Hội bảo vệ ký giả", "Nhóm ái hữu công nhân Việt Nam", "Hội dân oan", "Công đoàn độc lập"...


4. Với sự giúp sức của một số nhân viên sứ quán nước ngoài, và một số tên cầm đầu nhóm chống phá ở trong nước, chúng đã và đang đưa một số đối tượng ra nước ngoài đào tạo thành nòng cốt cho việc hình thành các tổ chức phản động; thu thập tài liệu gửi các tổ chức NGO, báo chí nước ngoài lên tiếng gây áp lực, tố cáo Việt Nam vi phạm "dân chủ, nhân quyền".


Năm 2007 chúng đã ráo riết chuẩn bị kế hoạch công khai hóa “Việt Tân" ở Việt Nam. Chúng cho rằng, năm 2007 là năm có thể xảy ra sự kiện có tính chất "bước ngoặt", do Việt Nam đã gia nhập WTO, bầu cử Quốc hội với khuynh hướng mở; mặc dù có một số cái gọi là nhóm đối lập đã tuyên bố thành lập ở trong nước, nhưng đều không có tiếng tăm, cho nên chúng coi đây là thời cơ để "Việt Tân" công khai hoạt động ở trong nước.


Hiện nay chúng đang đẩy mạnh các chiến dịch chống Việt Nam ở nước ngoài, vận động Việt kiều và người nước ngoài "tẩy chay" hàng hóa, dịch vụ hàng không của Việt Nam... Và thực tế, chúng đã mở chiến dịch tẩy chay các chuyến bay của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Chúng ráo riết vận động các nhân vật cực hữu trong chính giới một vài nước và một số "tổ chức nhân quyền" ở nước ngoài, như "Quan sát nhân quyền quốc tế" (HRW), "Ủy ban bảo vệ nhà báo" (CPJ), "Văn bút Canada" lên tiếng can thiệp cho số đối tượng bị ta bắt giữ...


Âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động “Việt Tân” điên cuồng và xảo quyệt là như vậy, nhưng với tinh thần cảnh giác cách mạng, nhân dân và các lực lượng an ninh ta đã chủ động phát hiện, đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ cơ sở ngầm của bọn chúng ở trong nước; ngăn chặn và đậ.p ta.n mọi âm mưu, kế hoạch hoạt động kh.ủng b.ố, phá hoại của chúng, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.


Quá khứ là như vậy, hiện tại là như vậy và tương lai nhất định cũng là như vậy. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, nhân dân yêu nước cả nước đoàn kết lại, nhất định không một thế lực phản động nào có thể chống phá được Việt Nam./.


LTB


ĐẬ.P TAN MỌI ÂM MƯU KHỦ.NG B.Ố CỦA “VIỆT TÂN” ĐẬ.P TAN MỌI ÂM MƯU KHỦ.NG B.Ố CỦA “VIỆT TÂN” Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 2 08, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.