TỔNG BÍ THƯ-CHỦ TỊCH NƯỚC:


Nhất định Tổ quốc chúng ta sắp tới sẽ ngày càng vinh quang hơn!


"Nhất định Tổ quốc chúng ta sắp tới sẽ ngày càng vinh quang hơn, phải sánh ngang vai với các cường quốc năm châu thế giới như Bác Hồ mong mỏi", Tổng Bí thư nói.


Sau 8 ngày làm việc, sáng 1/2, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Mỹ Đình, Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.


200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII cũng ra mắt đại hội tại phiên bế mạc.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII chân thành cảm ơn Đại hội, đại biểu dự Đại hội đã tin cậy, tín nhiệm bầu các đồng chí vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng giữa hai kỳ Đại hội.


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đại hội giao trọng trách hết sức lớn lao nhưng cũng vô cùng vinh dự, Ban Chấp hành Trung ương khoá mới xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đản, toàn quân, toàn dân, tập thể Ban Chấp hành Trung ương sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; tiếp nối, kế thừa truyền thống, thành quả cách mạng đã đạt được, cùng toàn Đảng, toàn dân phát huy truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng, của Dân tộc ta, thống nhất tư tưởng hành động, luôn luôn rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, đáp ứng lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.


Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ của các lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, tổ chức chính trị xã hội, các cơ quan ban bộ ngành Trung ương, địa phương và toàn thể đồng bào để có thêm sức mạnh hoàn thành tốt nhệm vụ được giao.


Tổng Bí thư hứa tập thể ban chấp hành sẽ hết sức cố gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, kế thừa thành quả cách mạng đã đạt được, đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng hành động, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.


Tổng Bí thư cũng chân thành cảm ơn các lão thành cách mạng, đàn anh đi trước đã luôn nêu gương, Ban Chấp hành sẽ tiếp tục cố gắng học tập, kế thừa và phát huy kết quả đạt được trong nhiều thập kỷ qua để đất nước ta có cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín như ngày nay.


“Vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn, nhất là nhiệm vụ sắp tới như Văn kiện đã nêu có nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng muôn vàn khó khăn, thử thách, có điều không lường trước được. Do đó tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, cao ngạo; càng phải khiêm tốn học tập, làm mọi công việc xứng đáng tín cậy của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.


Tập thể 200 thành viên của Ban Chấp hành Trung ương khoá mới, kể cả uỷ viên chính thức và dự khuyết xin hứa là khối đoàn kết thống nhất cao, như Bác Hồ đã nói: Đại hội là dịp đã đoàn kết thì đoàn kết hơn, đã tiến bộ ngày càng tiến bộ hơn”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.


Gửi lời chúc sức khoẻ, hạnh phúc và thành công tới đồng bào, chiến sĩ cả nước nhân dịp năm mới 2021 và Tết cổ truyền của dân tộc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bày tỏ: "Nhất định Tổ quốc chúng ta sắp tới sẽ ngày càng vinh quang hơn. Phải sánh ngang vai với các cường quốc năm châu thế giới như Bác Hồ mong mỏi".


VTC News


TỔNG BÍ THƯ-CHỦ TỊCH NƯỚC: TỔNG BÍ THƯ-CHỦ TỊCH NƯỚC: Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 2 01, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.