VẬN NƯỚC ĐANG LÊN, THẾ NƯỚC RỒNG BAY!Việt Nam bước vào năm 2021 bằng sự tự tin với thế và lực mới của đất nước qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Nói như Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”

Ngày nay, thế giới biết đến Việt Nam không chỉ là dân tộc yêu chuộng hòa bình, quật cường, anh dũng trong chiến tranh, mà còn là đất nước đổi mới thành công, thân thiện, ổn định về chính trị, có nhiều tiềm năng, kinh tế phát triển năng động, tích cực tham gia vào các công việc quốc tế vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đất nước đang vào Xuân! cả dân tộc Việt Nam với khí thế vui tươi “Mừng Đảng, mừng Xuân” chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rất tốt đẹp. Với một đảng cách mạng chân chính, trong sạch, vững mạnh, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín lãnh đạo như Đảng ta, được nhân dân hết lòng tin yêu, ủng hộ, chúng ta sẽ có một sức mạnh to lớn, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không thế lực nào ngăn cản nổi dân tộc ta đi lên, lập nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
VẬN NƯỚC ĐANG LÊN, THẾ NƯỚC RỒNG BAY! VẬN NƯỚC ĐANG LÊN, THẾ NƯỚC RỒNG BAY! Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 2 16, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.