DÂN QUÂN TỰ VỆ VỪA XUNG KÍCH CHỐNG DỊCH VỪA GIỮ VỮNG AN NINH TRẬT TỰ TRƯỚC THỀM BẦU CỬ


23/5/2021 là ngày cả nước bước vào thời gian bầu cử hội đồng nhân dân các cấp. 

Lợi dụng thời gian này một số phần tử phản động âm mưu chống phá ĐẢNG và Nhà nước ta trên mọi lĩnh vực. Chúng đưa tin xuyên tạc, kích động nhân dân, viết bài bêu xấu cán bộ Đảng, nhà nước với những lập luận tự suy diễn.


Trước tình hình đó lực lượng Dân quân tự vệ tại các đơn vị đã được nhận thức đúng đắn về đường lối của Đảng và chính sách nhà nước. Với những âm mưu của bè lũ phản động, các đơn vị Ban CHQS xã, phường, thị trấn, cơ quan, tổ chức luôn chủ động quán triệt cho từng cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng dân quân tự vệ đề cao cảnh giác với mọi âm mưu thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt dự kiến tình huống phối hợp với lực lượng chức năng bám nắm địa bàn, lập ra các kế hoạch để xử lý các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Song song bên cạnh đó, lực lượng dân quân tự vệ cùng với lực lượng chức năng hằng đêm bố trí cán bộ, chiến sĩ tuần tra giữ vững an ninh trật tự tại cơ sở. 

Hiện nay, môi trường không gian mạng cũng có nhiều yếu tố tiềm ẩn những thông tin xấu độc. Lực lượng dân quân tự vệ tại các đơn vị đã có những biện pháp, lập luận sắc bén để đấu tranh với các thành phần phản động, chống phá trên mọi trường không gian mạng. Chủ động tuyên truyền cho người dân nhận thức được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh nhiệm vụ trên, lực lượng dân quân tự vệ tại các đơn vị còn làm nhiệm vụ xung kích chống dịch covid-19, truy vết các trường hợp có dấu hiệu nghi nhiễm. 

Với "nhiệm vụ kép" đó thể hiện được vai trò và trách nhiệm của lực lượng dân quân tự vệ hiện nay.

Điều đó càng khẳng định chính sách xây dựng lực lượng dân quân tự vệ của Đảng và nhà nước  ta hoàn toàn đúng đắn và phù hợp với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc của nước ta trong tình hình mới .

sưu tầm


DÂN QUÂN TỰ VỆ VỪA XUNG KÍCH CHỐNG DỊCH VỪA GIỮ VỮNG AN NINH TRẬT TỰ TRƯỚC THỀM BẦU CỬ DÂN QUÂN TỰ VỆ VỪA XUNG KÍCH CHỐNG DỊCH VỪA GIỮ VỮNG AN NINH TRẬT TỰ TRƯỚC THỀM BẦU CỬ Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 5 16, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.