GÓC BẦU CỬ: NGƯỜI Ở XA QUÊ THÌ CÓ PHẢI VỀ QUÊ ĐỂ BẦU CỬ HAY KHÔNG?Hiện nay vẫn có nhiều độc giả còn thắc mắc về quy trình, cách thức tham gia bầu cử, nhất là những trường hợp đặc biệt, ở xa quê thì tham gia bầu cử như thế nào? Sau đây, Góc nhìn người Đà Lạt tập hợp và cung cấp thông tin giải đáp thắc mắc như sau:


THỨ NHẤT: AI SẼ CÓ TÊN TRONG DANH SÁCH CỬ TRI THAM GIA BẦU CỬ?


Mọi công dân có quyền bầu cử đều được ghi tên vào danh sách cử tri và được phát thẻ cử tri, TRỪ những người đang bị tước quyền bầu cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người bị kết án tử hình đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang chấp hành hình phạt tù mà không được hưởng án treo, người mất năng lực hành vi dân sự. MỖI CÔNG DÂN CHỈ ĐƯỢC GHI TÊN VÀO MỘT DANH SÁCH CỬ TRI Ở NƠI MÌNH THƯỜNG TRÚ HOẶC TẠM TRÚ. Danh sách cử tri do UBND xã, phường, thị trấn lập theo khu vực bỏ phiếu; đối với những nơi không có đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn thì UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu.


THỨ HAI: KHÔNG BỎ PHIẾU BẦU CỬ Ở QUÊ CÓ ĐƯỢC KHÔNG?


Cử tri là người tạm trú và có THỜI GIAN ĐĂNG KÝ TẠM TRÚ TẠI ĐỊA PHƯƠNG CHƯA ĐỦ 12 THÁNG, cử tri là quân nhân ở các đơn vị vũ trang nhân dân được ghi tên vào DANH SÁCH CỬ TRI để bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện Ở NƠI TẠM TRÚ hoặc đóng quân. Như vậy, không cần về quê thì cử tri vẫn tham gia bầu cử bình thường.


Ngoài ra, trường hợp công dân đã có tên trong danh sách cử tri niêm yết, vì đi nơi khác không đi bầu cử được thì được tham gia ở nơi đến nếu có xác nhận của UBND xã nơi mình có tên (quy định tại điều 34 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2015).


THỨ BA: CÔNG DÂN SINH SỐNG Ở NƯỚC NGOÀI TRỞ VỀ THÌ BẦU CỬ Ở ĐÂU?


Công dân Việt Nam ở nước ngoài trở về Việt Nam trong khoảng thời gian từ sau khi danh sách cử tri đã được niêm yết đến trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ, thì đến UBND cấp xã xuất trình Hộ chiếu có ghi quốc tịch Việt Nam để được ghi tên vào danh sách cử tri và nhận thẻ cử tri bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã (nếu xuất trình tại nơi đăng ký thường trú) hoặc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện (nếu xuất trình tại nơi đăng ký tạm trú).


THỨ TƯ: QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC KHI THAM GIA BẦU CỬ


Cử tri là người đang bị tạm giam, tạm giữ, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc được ghi tên vào danh sách cử tri để bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cấp tỉnh nơi người đó đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.


#gocnhinnguoidalat #gnndl #baucu #quochoi #hoidongnhandan #b_2ml_st #a_2_pnnt


GÓC BẦU CỬ: NGƯỜI Ở XA QUÊ THÌ CÓ PHẢI VỀ QUÊ ĐỂ BẦU CỬ HAY KHÔNG? GÓC BẦU CỬ: NGƯỜI Ở XA QUÊ THÌ CÓ PHẢI VỀ QUÊ ĐỂ BẦU CỬ HAY KHÔNG? Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 5 08, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.