LINH MỤC ĐINH VĂN MINH LẠI XUI DẠI BÀ CON GIÁO DÂN XỨ ĐĂNG CAO


Trang Thanh niên Công giáo còn cho rằng đó là "câu trả lời đanh thép của bà con xã Diễn Đoài", nhưng thực tế chỉ là khẩu hiệu chống phá của linh mục cực đoan Đinh Văn Minh mà thôi.


Những hành động đó của linh mục Định Văn Minh đang dần đi theo vết xe đổ của những linh mục cực đoan trước đó và tương lai của linh mục này chắc chắn sẽ vô cùng mù mịt.


Còn chuyện cụ thể về vụ việc này có lẽ mọi người đã được biết cả rồi, xin phép không nhắc lại thêm nữa nha.


LINH MỤC ĐINH VĂN MINH LẠI XUI DẠI BÀ CON GIÁO DÂN XỨ ĐĂNG CAO LINH MỤC ĐINH VĂN MINH LẠI XUI DẠI BÀ CON GIÁO DÂN XỨ ĐĂNG CAO Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 5 08, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.