🇻🇳 Ngày 23/5/2021 cả nước đi Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 🇻🇳

________________________


Đẳng cấp của người nông dân Việt Nam khi thể hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình với ngày hội non sông.


"Thóc vàng đã trải đầy sân

Nhớ công ơn Đảng, Tôi đây đi bầu..."
🇻🇳 Ngày 23/5/2021 cả nước đi Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 🇻🇳 🇻🇳 Ngày 23/5/2021 cả nước đi Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 🇻🇳 Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 5 24, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.