NGỌC CÀNG MÀI CÀNG SÁNG


   Với mục tiêu hạ bệ thần tượng, chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, âm mưu xóa bỏ chủ nghĩa xã hội (CNXH) ở Việt Nam, các thế lực thù địch không từ bất cứ thủ đoạn nào. Sau khi thực hiện các chiến dịch truyền thông dồn dập chống phá Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bất thành, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh chiêu bài bám vào dòng thời sự chủ lưu để xuyên tạc, kích động, chống phá hậu bầu cử.


   Thủ đoạn phổ biến của chúng hiện nay là xuyên tạc hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ, gắn với các vấn đề thời sự trong nước để gán ghép, hạ bệ, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tung tin thất thiệt hòng gây hoang mang tư tưởng nhân dân...


   Cắt ghép thông tin, lèo lái dư luận


   Ngay sau khi cả nước ta tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các thế lực thù địch thông qua một số phương tiện truyền thông phát tiếng Việt ở hải ngoại và nhiều tài khoản trên mạng xã hội, lập tức chuyển hướng tuyên truyền kích động, chống phá hậu bầu cử. Thủ đoạn dễ thấy của chúng là lấy một số hình ảnh về hoạt động bỏ phiếu bầu cử của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công tác bầu cử ở một số địa phương trong bối cảnh phải tăng cường nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, cắt ghép, bình luận, tiếp tục chiến dịch truyền thông công kích, xuyên tạc, bôi nhọ uy tín lãnh đạo Đảng, Nhà nước, xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết liệt chống phá sự lãnh đạo của Đảng đối với nhân dân ta.


   Đáng chú ý là sau khi bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam” được đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng, được dư luận toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đồng tình hưởng ứng, tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng, thì các thế lực thù địch cũng nhân cơ hội này cắt cúp câu chữ, gán ghép thông tin, suy diễn để lèo lái dư luận theo ý đồ vạch sẵn. Chúng sử dụng những tư liệu xuyên tạc, bôi nhọ lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh do các tổ chức phản động ở hải ngoại thực hiện từ trước, gán ghép với một số nội dung trong bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những khó khăn, bất cập trong đời sống nhân dân để xuyên tạc hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ nhằm hạ bệ thần tượng, vu khống, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta. Sự cắt ghép khiên cưỡng này là chiêu bài biến cũ thành mới, sử dụng ngôn ngữ kích động, mị dân, lấy giả làm thật, biến thật thành giả..., nhằm tác động vào tâm lý tò mò của một bộ phận công chúng, công kích, gây rối trên lĩnh vực truyền thông, tư tưởng văn hóa.


   Hiện nay, đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Một số địa phương vùng tâm dịch phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đồng sức, đồng lòng triển khai quyết liệt các biện pháp “Chống dịch như chống giặc” thì các thế lực thù địch cũng nhân cơ hội này lồng ghép các thông tin nhằm quy kết, chụp mũ, chỉ trích vô căn cứ đường lối, vai trò của Đảng trong lãnh đạo công tác phòng, chống dịch của toàn dân.


   Từ chiêu bài cắt cúp, gán ghép thông tin giữa cũ và mới; giữa các hiện tượng tiêu cực trong đời sống xã hội với vai trò của Đảng và cá nhân các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng; giữa những thách thức mang tính toàn cầu với đường lối, chủ trương của Đảng... chúng ngụy tạo bằng chứng để quy kết con đường dân tộc ta quá độ đi lên CNXH do Đảng dẫn dắt là “sai lầm”, là “thảm họa”, là “kéo lùi lịch sử”... Với tư duy phản động, phản khoa học, chúng tiếp tục phủ nhận con đường cứu nước, cứu dân của Bác Hồ, phủ nhận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên, đa đảng ở Việt Nam. Thậm chí, chúng còn kích động, kêu gọi các thành phần bất hảo trong nước cấu kết với các thế lực bên ngoài nhân cơ hội này đẩy mạnh các hoạt động chống đối, chống phá chính quyền nhân dân...


   Khẳng định thành tựu, chặn đứng âm mưu phá hoại


   Sau khi xem những thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội (MXH) cụ Nguyễn Trung, 80 tuổi, ngụ tại phường 11, quận 5, TP Hồ Chí Minh đã phản ánh với Báo Quân đội nhân dân: “Chẳng ai ngây ngô tin vào những luận điệu cay cú, xuyên tạc, kích động của chúng. Nhưng mỗi khi những thông tin phản động ấy lan truyền trên MXH, cảm giác khó chịu như căn nhà nhiều rác. Tuy nhiên, với người dân chúng ta, những thủ đoạn xuyên tạc, bôi nhọ của chúng càng làm cho hình ảnh Bác Hồ trong lòng dân thêm tỏa sáng, giống như "ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.


   Ý kiến của công dân cao niên cũng như phản ứng của hàng triệu người dùng MXH trước các thông tin xấu độc phần nào nói lên sự bất lực, thất bại của các âm mưu phản động, chống phá của các thế lực thù địch. Thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND vừa qua là những bằng chứng sinh động và thuyết phục. Khẳng định thành tựu của đất nước được kết tinh từ trách nhiệm, nghĩa vụ từ mỗi công dân yêu nước là cách chúng ta cần làm và phải làm để tẩy chay, chặn đứng các âm mưu phá hoại.


   Nhân loại đã và đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư với sự phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng của khoa học công nghệ, nhất là công nghệ thông minh, trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh những thành tựu vượt bậc, thế giới đồng thời phải đối mặt với hàng loạt thách thức dồn dập. Thách thức lớn nhất mang tính toàn cầu hiện nay là cuộc đối mặt cam go, khốc liệt với đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, xét toàn diện cả lý luận và thực tiễn, từ lịch sử đến hiện tại, cả tổng thể và cụ thể, từ trong nước đến dư luận tiến bộ trên thế giới... tất cả đều khẳng định một sự thật khách quan, Việt Nam đang là một trong những quốc gia bình yên và bình ổn nhất. Đó là thành quả của hành trình xây dựng và phát triển đất nước lâu dài, kiên định dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặt trong mối quan hệ so sánh và tương đồng, tổng thể và toàn diện, ai cũng thấy rõ, diện mạo đất nước, đời sống nhân dân Việt Nam chưa bao giờ được như ngày nay. Đại hội XIII của Đảng khẳng định: "Đất nước chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay". Đây là niềm tự hào, là động lực, nguồn lực quan trọng, là niềm tin để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục vững bước trên con đường đổi mới toàn diện, đồng bộ; phát triển nhanh và bền vững đất nước...


   Nhấn mạnh những vấn đề ấy để thấy rõ hơn tầm nhìn thời đại, công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam. Mọi âm mưu chống phá, mọi hành động xuyên tạc của các thế lực thù địch và phần tử phản động, dù có tinh vi, xảo quyệt đến mấy cũng không thể làm lu mờ tầm vóc vĩ đại của Người, không thể lay chuyển niềm tôn kính, lòng biết ơn vô hạn của các thế hệ đồng bào, chiến sĩ và nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới đối với Người. Khi các thế lực thù địch lấy Chủ tịch Hồ Chí Minh làm đối tượng và mục đích xuyên tạc, chống phá thì càng làm tăng thêm cấp độ miễn nhiễm của nhân dân trước các luồng thông tin, tư tưởng xấu độc, càng trui rèn thêm ý chí, bản lĩnh, tinh thần cảnh giác cho cán bộ, đảng viên và toàn dân ta.


   Trải qua những cuộc sát hạch khắc nghiệt của lịch sử, vượt qua bao gian nan, thử thách, hình ảnh và tư tưởng của Bác như “ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”.


   Hành động của cán bộ, đảng viên và công dân yêu nước


   Hiện thực khách quan ấy là tiền đề, cơ sở vững chắc để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục kiên định, trung thành với Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tin tưởng vào thắng lợi tất yếu của CNXH và con đường quá độ đi lên CNXH ở Việt Nam. Trước mắt là củng cố niềm tin, tinh thần đoàn kết, đồng lòng để nhanh chóng giành thắng lợi trong cuộc chiến chống “giặc” Covid-19 trên phạm vi toàn quốc với "mục tiêu kép".


   Phải thường xuyên nhắc nhớ và tiếp tục, liên tục khẳng định những vấn đề cốt lõi ấy để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi công dân Việt Nam và kiều bào yêu nước có cơ sở, nền tảng vững chắc củng cố niềm tin vào sự phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chúng ta cần thống nhất nhận thức, dân tộc càng phát triển, đất nước càng khẳng định cơ đồ, tiềm lực, vị thế, uy tín trong cộng đồng quốc tế thì sự chống phá của các thế lực thù địch càng điên cuồng, dữ dội. Đó là tính hai mặt của một vấn đề, là quy luật của phát triển. Ở tầm vĩ mô, Đảng ta phải đương đầu với sóng gió trùng khơi để vững tay chèo lái, đưa con tàu đất nước tiến đến hùng cường. Ở phạm vi cụ thể và cá thể, khẳng định và củng cố niềm tin với Đảng chính là cơ sở để chúng ta trui rèn bản lĩnh, nâng cao sức đề kháng, miễn nhiễm với mọi luận điệu chống phá của các thế lực thù địch.


   Trách nhiệm, bổn phận của chúng ta là phải thực hiện thường xuyên, liên tục, bởi tư tưởng xấu độc do kẻ thù tung ra là một loại virus nguy hiểm, lan truyền mọi lúc, mọi nơi. Nó chỉ chờ chúng ta sơ hở, mất cảnh giác, giảm sức đề kháng là lập tức ký sinh vào cơ thể để gây bệnh.


   Thế nên, là cán bộ, đảng viên, là công dân yêu nước thì phải loại ngay suy nghĩ chống “diễn biến hòa bình” là nhiệm vụ của Trung ương, còn mình thì cứ bàng quan, mặc kệ!


NGỌC CÀNG MÀI CÀNG SÁNG NGỌC CÀNG MÀI CÀNG SÁNG Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 5 31, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.