PHẠM THẾ LỰC VÀ NHỮNG “MÀN KỊCH” NHẰM PHÁ HOẠI KỲ BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP

Hiện nay, công tác chuẩn bị cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được các cấp chính quyền địa phương trên cả nước khẩn trương, tích cực tiến hành. Tuy nhiên, lợi dụng cơ hội này, các thế lực thù địch, bọn phản động bằng nhiều âm mưu, thủ đoạn thâm độc lại ra sức bóp méo, xuyên tạc, bịa đặt, tuyên truyền các thông tin xấu độc liên quan đến kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhằm cản trở, phá hoại sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, từng bước cản trở sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước của Đảng và nhân dân ta.    

                        

Để thực hiện được các âm mưu trên, các thế lực thù địch tiếp tục dùng thủ đoạn tuy không mới nhưng rất nguy hiểm, đó là tuyên truyền, cổ súy, lôi kéo, kích động số đối tượng cơ hội, bất mãn, chống đối chính trị “tích cực” tham gia “tự ứng cử” như: Lê Trọng Hùng (Hà Nội) - đối tượng nhóm phản động “ Phong trào chấn Hưng nước Việt”; Trần Quốc Khánh (Ninh Bình) đã bị cơ quan Công an bắt giữ do liên quan đến hành vi tuyên truyền chống phá Nhà nước… Đây là hai trong số những đối tượng tự ứng cử và liên tục có những hành vi, phát ngôn phỉ báng chính quyền, chống phá Nhà nước, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. 


Riêng địa bàn Lâm Đồng, điển hình có đối tượng PHẠM THẾ LỰC (Đơn Dương, Lâm Đồng) đã có hành vi "Kêu gọi cử tri không biết không bầu, dùng các ngôn từ xấc xược hạ thấp uy tín vai trò lãnh đạo của Đảng, công kích chính quyền, miệt thị nhân dân" trên trang Facebook cá nhân của mình một cách công khai, thách thức và thực hiện các hành vi khác nhằm phá hoại kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. (bạn đọc có thể tìm hiểu các thông tin về đối tượng này tại bài viết https://www.facebook.com/1983210561930360/posts/2956222621295811/).


VẬY PHẠM THẾ LỰC ĐÃ THỰC HIỆN HÀNH VI CHỐNG PHÁ BẰNG CÁCH NÀO?


Để thực hiện cách hành vi chống phá, Phạm Thế Lực cùng với đám bè "Rận chủ dỏm" đăng đàn “tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV”; tung ra những luận điệu vô lý “Mặt trận Tổ quốc cơ cấu số lượng người được giới thiệu ứng cử và cơ cấu người ứng cử là vi phạm luật pháp”; hoặc đưa ra những lời mị dân nhạt nhẽo, sáo rỗng như: “Nếu được trúng cử có thể đóng góp những ý kiến và việc làm thiết thực để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của chính quyền, trong đó tập trung vào ba chức năng làm luật, giám sát và đại diện”… Cụ thể:


Thứ nhất, để cổ súy cho cái diễn đàn “tự ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ”, Phạm Thế Lực và số đối tượng cơ hội, bất mãn, chống đối chính trị “tích cực” tham gia “tự ứng cử”; kích động nhân dân tham gia “ứng cử đại trà”, làm cho công tác chuẩn bị bầu cử rối loạn, khó thành công. Những hoạt động trên đều vi phạm nghiêm trọng Luật bầu cử, vi phạm quyền dân chủ của nhân dân. Tại Điều 3, Luật bầu cử đã chỉ rõ tiêu chuẩn “Người ứng cử phải đáp ứng các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định tại Luật tổ chức Quốc hội”, đồng thời, phải được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương, giới thiệu theo một quy trình chặt chẽ, bảo đảm dân chủ và đúng pháp luật. Hơn nữa, với ý thức, trách nhiệm, tình cảm của một công dân Việt Nam đối với đất nước, dân tộc, phát huy đầy đủ quyền làm chủ của mình, thì bất cứ một ai khi tham gia ứng cử đều tự đánh giá phẩm chất, năng lực của mình so với tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, nếu đủ, họ sẽ tự đăng ký với các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội… để tham gia ứng cử theo đúng pháp luật, chứ không thể tham gia vào “ứng cử đại trà” do bị các thế lực thù địch kích động, lôi kéo. Do đó, việc “tự ứng cử đại trà” chẳng qua là sự lôi kéo, kích động nhân dân, hòng gây rối, làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình chuẩn bị bầu cử ở nước ta.


Thứ hai, Phạm Thế Lực cùng bè lũ "Rận chủ dỏm" còn tung ra luận điệu hết sức phi lý rằng “Mặt trận Tổ quốc cơ cấu số lượng người được giới thiệu ứng cử và cơ cấu người tự ứng cử là vi phạm đạo lý và vi phạm luật pháp, thể hiện quan điểm độc tài, độc đoán của Đảng”. Luận điệu ấy chẳng qua là sự ngụy biện và xuyên tạc những điều đã được quy định trong pháp luật. Chẳng hạn, việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cơ cấu số lượng người được giới thiệu ứng cử và cơ cấu người tự ứng cử đã được quy định rõ trong điểm 5, Điều 4 trong Luật bầu cử: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp” và điểm 3 Điều 9 của Luật bầu cử ghi rõ: “Dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được gửi đến Hội đồng bầu cử Quốc gia, Thường trực Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban bầu cử cùng cấp”. Như vậy, những điều đó đều được quy định trong pháp luật, không có chuyện “vi phạm đạo lý, vi phạm pháp luật”, và càng không có cái gọi là “quan điểm độc tài, độc đoán của Đảng” như Phạm Thế Lực hay những nhà "Rận chủ dỏm" thường xuyên xuyên tạc, bịa đặt và vu khống.


Có thể nói người xưa có câu “Vật dĩ quần phân”, tức là loại nào thì tìm đến loại đó, cái gì nó cũng phải có tầm tương xứng. Cho nên những thành phần mà Lực kết giao cũng không khá hơn là bao!!! Điển hình như: Nguyễn Quốc Đức Vượng (đối tượng vừa bị TAND tỉnh Lâm Đồng xử 08 năm tù về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước"; Đinh Văn Hải – đối tượng chống đối tại Đức Trọng; Phan Vân Bách – đối tượng thường xuyên đăng tải trên trang cá nhân những lời nói thách thức lực lượng chức năng, vu khống công an bao che côn đồ; Đỗ Thị Bích Loan – đối tượng chống đối tại Đạ Huoai; Vũ Tiến Chi - đối tượng bị TAND tỉnh Lâm Đồng xử 10 năm tù về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá Nhà nước…). Tuy nhiên, Lực đã luôn ảo tưởng về những người bạn của mình, và cho rằng đó là những nhà chính trị có tâm huyết, đồng thời ảo tưởng về khả năng làm chính trị của bản thân mà quên đi mình đang ở đâu.


Có thể khẳng định rằng việc Lực hay những đối tượng chống đối khác (Lê Trọng Hùng (Hà Nội), Trần Quốc Khánh (Ninh Bình), Lê Chí Thành (TP HCM) có hoạt động “đăng đàn tự ứng cử đại biểu Quốc khóa XV” cũng như kích động “ứng cử đại trà” chỉ là những thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch đối với Cuộc bầu cử của chúng ta. Vì vậy, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục nêu cao cảnh giác, tích cực tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nội dung các văn bản pháp luật về Cuộc bầu cử đã được ban hành; kiên quyết không để mắc mưu, tham gia vào cái gọi là “đăng đàn tự ứng cử”, “ứng cử đại trà” của các thế lực thù địch./.


Nguồn: Góc nhìn người Đà Lạt
PHẠM THẾ LỰC VÀ NHỮNG “MÀN KỊCH” NHẰM PHÁ HOẠI KỲ BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP PHẠM THẾ LỰC VÀ NHỮNG “MÀN KỊCH” NHẰM PHÁ HOẠI KỲ BẦU CỬ QUỐC HỘI VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 5 16, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.