THẬT LÀ NỰC CƯỜI CHO NHỮNG ĐỨA CON LẠC LOÀI TRONG LÒNG DÂN TỘC.Có lẽ người Việt chống cộng không bao giờ phủ nhận được rằng, kiếp vong nô 46 năm qua là tội lỗi, nỗi đau, nỗi nhục, nỗi buồn không bao giờ vơi được của những kẻ cầu vinh bán nước mang danh ngụy Sài Gòn.


46 năm qua, môt sự thật cũng không bao giờ họ và con cháu họ, dù ở trong nước hay đang vong quốc nô thân ở nước ngoài vẫn thấy một sự thật rằng, đất nước Việt Nam đang vẹn toàn, non sông gấm vóc, thái bình, dân tộc đoàn kết, nhân dân từng ngày giàu mạnh, có lẽ ngàn năm nay chưa một triều đại, một chế độ nào làm được.


Gần 30 năm vong quốc, khi được về Việt Nam, thấy đất nước rạng ngời, bình an khó tả, ông Nguyễn Cao Kỳ đã thốt lên, "chúng tôi chưa bao giờ làm được như những người Cộng sản", và ông khuyên những kẻ chống cộng đang vong quốc rằng: "Nước Việt Nam có mất cho tây cho tàu đâu mà phục quốc? Chưa kể là một số người cho là 3 triệu người hải ngoại là nhân danh Tổ quốc. Và tôi từng hỏi nếu họ thật sự yêu nước thì họ phải biết ngồi im và biết suy nghĩ chứ đừng đi theo một lũ côn đồ, hám danh hám lợi, lừa gạt mọi người. Cứ nhân danh chính nghĩa quốc gia, nhân danh tự do dân chủ, nhân danh chống cộng mà đi lừa gạt người ta thì lấy đâu ra nhân danh con dân nước Việt..."


Ông Kỳ đã khuyên họ đã gần 20 năm rồi, trong những kẻ lầm đường ấy, có người đã thức tỉnh lương tri, hỗi lỗi trở về với dân tộc, nhân dân để góp sức xây dựng đất nước phồn vinh. Song cũng có một bộ phận, đến nay đã thất thập, bát thập, cửu thập niên sinh mùa hoa gạo nhưng vẫn chưa mở mặt ngước nhìn Tổ quốc thống nhất, vinh quang; thậm chí không chịu nghe những người trong cuộc mà hối lỗi để về với đất mẹ, về giữa từ đường giòng họ để thắp cho tổ tiên cây hương báo hiếu, hối lỗi mà suốt ngày ra rả "Cộng sản độc tài", Cộng sản tà quyền", "Cộng sản bán nước".


Thật là nực cười cho những đứa con lạc loài trong lòng dân tộc.


THẬT LÀ NỰC CƯỜI CHO NHỮNG ĐỨA CON LẠC LOÀI TRONG LÒNG DÂN TỘC. THẬT LÀ NỰC CƯỜI CHO NHỮNG ĐỨA CON LẠC LOÀI TRONG LÒNG DÂN TỘC. Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 5 31, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.