Ở VIỆT NAM CÓ TỰ DO TÔN GIÁO HAY KHÔNG?Từ năm 1986 Đảng khởi xướng và lãnh đạo nhân dân tiến hành công cuộc đổi mới đến nay đất nước ta đã thu được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ một nước “làm không đủ ăn, thu không đủ chi, xuất không đủ nhập” đến nay chúng ta đã ra khỏi nhóm nước kém phát triển và gia nhập nhóm các nước đang phát triển . Sự phát triển của đất nước đã thể hiện rõ không chỉ về phát triển kinh tế, bình quân thu nhập GDP của người dân tăng lên đáng kể mà các lĩnh vực của đời sống tinh thần, trong đó có tự do tôn giáo cũng ngày càng phát triển. Thế nhưng, một số tổ chức, cá nhân ở trong nước và nước ngoài vẫn ra sức phủ nhận tình hình tự tôn giáo ở Việt Nam và kêu gọi đấu tranh đòi “tự do tôn giáo cho Việt Nam”. Sự thật của vấn đề này như thế nào hay nói cách khác ở Việt Nam có tự do tôn giáo hay không ?

Trước hết cần khẳng định không phải đến bây giờ mà từ nhiều năm qua, vấn đề tạo điều kiện cho hoạt động tôn giáo của các cấp, các ngành luôn thể hiện rõ, nhất là từ khi tiến hành sự nghiệp đổi mới năm 1986 thì nhận thức về tôn giáo có nhiều đổi mới và phát triển.Bước ngoặt là Nghị quyết của Bộ Chính số 24-NQ/TW ban hành ngày 16/10/1990 về đổi mới công tác tôn giáo trong tình hình mới đã nhấn mạnh : “Tôn giáo là một vấn đề còn tồn tại lâu dài. Tín ngưỡng tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân.Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới. Chính sách nhất quán của Đảng và nhà nước ta là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân, thực hiện đoàn kết lương giáo, đoàn kết toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Trải qua 6 kỳ đại hội từ Đại hội VII của Đảng đến Đại hội XIII vừa qua, Đảng ta không ngừng có những bước phát triển mới về nhận thức, đáp ững những yêu cầu của thực tiễn đặt ra, nhằm tạo điều kiện và phát huy tốt nhất vai trò của tôn giáo đối với đời sống xã hội, đồng thời cố gắng hạn chế của những tác động tiêu cực cũng như các hoạt động núp danh hoặc lợi dụng tôn giáo nhằm chia rẽ Lương- Giáo, kích động xuống đường biểu tình, tranh đấu ảnh hưởng đến tình hính trật tự an toàn xã hội và an ninh của đất nước.

Trong báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội nhiệm kỳ 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 2021-2025 , Đảng đã nhận định: “Tình hình tôn giáo ổn định; đa số chức sắc, chức việc và đồng bào có đạo yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, góp phần đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, vu cáo chính quyền vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo”. Đồng thời Báo cáo trên cũng chỉ rõ một số hạn chế trong công tác quản lý tôn giáo tín ngưỡng, nhất là có hiện tượng thương mại hóa tôn giáo ở một số nơi .Từ đó khi đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong giai đoạn tới , báo cáo xác định: Thực hiện tốt mục tiêu đoàn kết tôn giáo, đại đoàn kết toàn dân tộc. Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mọi người theo quy định của pháp luật. Phát huy giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo vào giữ gìn và nâng cao đạo đức truyền thống xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần ngăn chặn các tệ nạn xã hội ! Như vậy, từ chủ trương và các chính sách của Nhà nước đều hết sức quan tâm và tạo điều kiện cho tự do tôn giáo, tín ngưỡng của nhân đân. Điều đó khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta . Những sự việc trong thực tế hoàn toàn bác bỏ giọng điệu cho rằng ở Việt nam không có tự do tôn giáo, thậm chí họ còn vu khống , kêu gọi Hội Chữ thập đỏ Quốc tế can thiệp, hỗ trợ khẩn cấp để cứu người Đề-ga khỏi “nạn diệt chủng của Việt Nam” , đồng thời họ còn kêu gọi các đối tượng chống đối ở trong nước tổ chức kỷ niệm “ ngày thành lập FULRO 2009” theo từng nhóm nhỏ, để tránh sự kiểm tra, bắt giữ của cơ quan chức năng. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay, vấn đề tôn giáo đang ngày càng có nhiều diễn biến phức tạp. Xung đột sắc tộc, tôn giáo đang xảy ra ở nhiều nơi là những thách thức lớn liên quan đến sự phát triển ở mỗi quốc gia. Nhận thức rõ điều ấy để thấy rõ những sự xuyên tạc, vu khống về Việt Nam không có tự do tôn giáo và kêu gọi đấu tranh để có tự do tôn giáo ở nước ta là không hề đúng sự thật. Cần phải nắm bắt tình hình và chủ động xử lý kịp thời các tình huống liên quan đến tôn giáo để không xảy ra các “điểm nóng” về tôn giáo , không bị lợi dụng chia rẽ gây mất ổn định chính trị-xã hội và sự phát triển của đất nước. Phát huy truyền thống : “tốt đời, đẹp đạo”, các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo đang có những đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển đất nước , nhất là trong cuộc chống đại dịch covid-19 hiện nay các tôn giáo đang có những đóng góp tích cực để góp phần đẩy lùi dịch bệnh, đem lại cuộc sống an bình cho mọi người !

Việt Phương


Ở VIỆT NAM CÓ TỰ DO TÔN GIÁO HAY KHÔNG? Ở VIỆT NAM CÓ TỰ DO TÔN GIÁO HAY KHÔNG? Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 9 28, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.