ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH, CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI TRÁI QUY ĐỊNH.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký Quy định 37 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.


So với quy định 47, quy định số 37 đã bổ sung một số điểm mới, như Đảng viên không được phản bác, phủ nhận, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; không thực hiện trách nhiệm nêu gương. 


Ngoài ra, Đảng viên không được sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận giả, không hợp pháp; nhập quốc tịch, chuyển tiền, tài sản ra nước ngoài, mở tài khoản và mua bán tài sản ở nước ngoài trái quy định...


Đồng thời, bổ sung quy định không được lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung để thực hiện hoặc bao che hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.


Nguồn: Vietnamnet


ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH, CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI TRÁI QUY ĐỊNH. ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC NHẬP QUỐC TỊCH, CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI TRÁI QUY ĐỊNH. Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 10 28, 2021 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.