Khi là một Quốc gia theo chế độ Cộng sản lâu đời nhất hành tinh, thì Việt Nam có gì?Xin trả lời:


1. Một nền độc lập vững vàng, thực chất.


2. Một bộ sưu tập các chiến thắng quân sự trước 4/5 ủy viên thường trực HĐBA LHQ và tay sai + hồ sơ về việc làm sụp đổ hệ thống thuộc địa cũ và mới + là ân nhân đã cứu vớt 1 dân tộc khỏi họa diệt chủng.


3. Là đối tác chiến lược + toàn diện với 30 quốc gia (16 CL+14 TD), trong đó có tất cả các thành viên của HĐBA LHQ, G7, đồng thời là người bạn tin cậy, thủy chung, hào hiệp của các dân tộc đang bị áp bức và nghèo đói.


4. Là biểu tượng của tinh thần chống đế quốc, cường quyền khắp các nước Á Phi Mỹ Latinh và Châu Âu.


5. Là biểu tượng của sự hồi sinh và phát triển sau những cuộc chiến tranh tàn khốc.


6. Là đất nước có tinh thần chống dịch như chống giặc, kiên quyết, kiên cường, đồng tâm, đồng lòng đẩy lùi Covid-19.


7. Với tất cả những điều trên, Việt Nam là lương tri của thời đại mới.

St


Khi là một Quốc gia theo chế độ Cộng sản lâu đời nhất hành tinh, thì Việt Nam có gì? Khi là một Quốc gia theo chế độ Cộng sản lâu đời nhất hành tinh, thì Việt Nam có gì? Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 1 07, 2022 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.