TẠI SAO KHÔNG CÓ HUÂN CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN CHỐNG TÀU???Thời gian gần đây trên mạng xã hội có nhiều bình luận cho rằng nhà nước ta thật thiếu công bằng với những người tham gia cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Họ đặt ra câu hỏi tại sao ta có Huân chương kháng chiến chống Pháp, huân chương kháng chiến chống Mỹ mà không có Huân chương kháng chiến chống "Tàu".


Để tìm hiểu vấn đề này trước hết hãy đặt ra câu hỏi "Huân chương kháng chiến là gì?".


Huân chương Kháng chiến là một loại huân chương của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam), đặt ra lần đầu theo Sắc lệnh số 216/SL ngày 20 tháng 8 năm 1948 của Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Theo Luật Thi đua - Khen thưởng (ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003) thì Huân chương Kháng chiến không còn nằm trong thang bậc khen thưởng của Nhà nước Việt Nam.


Huân chương kháng chiến để tặng cho tập thể, gia đình, tặng hoặc truy tặng cho cá nhân (kể cả tập thể và cá nhân nước ngoài) có công lao, thành tích trong Kháng chiến chống Pháp (1946-1954) và Kháng chiến chống Mỹ (1954-1975).


Những cá nhân có thành tích dưới mức tiêu chuẩn thưởng Huân chương Kháng chiến hạng ba thì được tặng hoặc truy tặng Huy chương Kháng chiến. Huân chương Kháng chiến có 3 hạng được phân biệt bằng số sao đính trên dải và cuống huân chương: hạng nhất có 3 sao, hạng nhì có 2 sao, hạng ba có 1 sao.


Thẩm quyền tặng, truy tặng Huân chương Kháng chiến do Chủ tịch nước quyết định. Đến năm 2003 do cơ bản đã xét duyệt xong hết các trường hợp có công trong hai cuộc kháng chiến nên không còn huân chương kháng chiến nữa…


Vậy còn CUỘC CHIẾN ĐẤU BẢO VỆ BIÊN GIỚI PHÍA BẮC NĂM 1979 thì sao???


Nếu ai đặt ra câu hỏi này thì nhất thiết cần xem lại bản chất của các cuộc chiến này. Xin nhắc lại một điều mà không ít người đến thời điểm này còn không phân biệt được đó là: 


- Kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ là 2 cuộc đấu tranh của toàn dân tộc để giành độc lập, tự do và thống nhất đất nước 


- Cuộc chiến đấu chống Trung Quốc xâm lược năm 1979 là cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc (không phải cuộc kháng chiến).


Trong các cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc chống quân Trung Quốc xâm lược tất cả các cá nhân, đơn vị có thành tích đều được tặng thưởng các danh hiệu xứng đáng, như: Huân chương Chiến công các hạng... nhất, nhì, ba... Huân chương Quân công các hạng... nhất, nhì, ba... và cao nhất là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. 


Trước khi lên tiếng về vấn đề gì thì chúng ta cần tìm hiểu sâu, kỹ về vấn đề đó rồi hãy lên tiếng kẻo thiên hạ họ cho rằng ta chỉ như "Ếch ngồi đáy giếng" mà thôi!./.


GIẢI ĐỘC THÔNG TIN

Trần Như Khánh st


TẠI SAO KHÔNG CÓ HUÂN CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN CHỐNG TÀU??? TẠI SAO KHÔNG CÓ HUÂN CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN CHỐNG TÀU??? Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 2 06, 2022 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.