QUE TEST NHÂN PHẨMĐang ngồi hướng dẫn cho cu cháu về cách lấy mẫu test, hướng dẫn cu cháu 1 vạch thì âm tính, 2 vạch thì dương tính. Bỗng cu cháu hỏi thế 3 vạch thì sao ạ? Ngẩn người ra một lúc rồi trả lời rồi nói, 3 vạch nó lại mãn tính mất rồi. Mãn tính với phản động, với bán nước mà đôi khi dương tính thì có thể âm nhưng 3 vạch thì nhiều khi âm hơi khó. Bởi cuộc chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước sắp đi qua được nửa thế kỷ nay mà nhiều con người vẫn hậm hực, vẫn mong rước thứ ba que xỏ lá về với Việt Nam thêm một lần nữa. 


Thiết nghĩ có khi nên nghiên cứu que test nhân phẩm bán nước của những kẻ ngày nay nhân danh “dân chủ, nhân quyền” để quậy phá đất nước. Thứ que test này phải dài gấp đôi que test bình thường để không phải lấy dịch mũi mà cắm thẳng lên lấy dịch màng não, để rồi những toan tính bán nước nó hiện ra trên que test sau những hành động hoa mỹ mà các đối tượng thể hiện ra bên ngoài và suốt ngày rêu rao.


Đông Kinh


QUE TEST NHÂN PHẨM QUE TEST NHÂN PHẨM Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 3 08, 2022 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.