MẠC VĂN TRANG - MỘT KẺ SĨ VÔ ƠN!Mới đây GS-TS Mạc Văn Trang lại đăng STT phán lửng rằng: "Cộng sản kích động người nghèo khổ lật đổ chế độ cai trị. Nay những người hiểu biết đấu tranh để thay đổi thể chế cho xã hội tiến bộ hơn" - rõ ràng đây là một trò hề lố bịch bôi nhọ vai trò của Đảng ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, chống ngoại xâm, thống nhất đất nước của ông trí thức trở cờ Mạc Văn Trang!


Thực tế nhìn về lịch sử của chế độ phong kiến thối nát và ách đô hộ hàng trăm năm của thực dân Pháp và sự tàn ác với đồng bào miền Nam trước đây của đế quốc Mỹ là một minh chứng rõ ràng, nếu không có vai trò lãnh đạo của một Đảng chân chính, tiên phong vì lợi ích quốc gia dân tộc thì không thể đưa đất nước thoát khỏi lầm than nô lệ. 


Và nếu không có Đảng Cộng sản Việt Nam thì nhân dân Việt Nam sẽ chẳng khác gì Nam Sudan hay Yemen bây giờ. Việt Nam cũng từ 1 nước nông nghiệp vô cùng lạc hậu, đói khổ áp bức, được Đảng dẫn đường chỉ lối đứng lên đánh đổ ách thống trị của phong kiến, thực dân, đánh đổ xâm lược Mỹ để có được 1 đất nước vẹn toàn, độc lập, tự chủ, hòa bình, nhân dân từ thành thị đến nông thôn nhà lầu xe hơi, đất nước bình yên, phát triển như hôm nay đã thể hiện sự sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các dân tộc ở Châu Phi cũng từng bị các nước đế quốc đô hộ và đến nay người Việt Nam phải sang giúp đỡ từ cách trồng lúa, đậu lạc vừng, phải hướng dẫn cách canh tác, dùng nước sạch để họ có cuộc sống tốt hơn. Như thế cũng đủ thấy đất nước hòa bình, ngày càng phát triển càng chứng tỏ vai trò lãnh đạo của Đảng không thế có một tổ chức chính trị đối lập nào sánh được để thay thế Đảng Cộng sản Việt Nam mà phải, biểu tình, đấu tranh lật đổ.


Ấy vậy mà Mạc Văn Trang lại cho rằng "Cộng sản kích động người nghèo khổ lật đổ chế độ cai trị" thì nay "người hiểu biết đấu tranh để thay đổi thể chế cho xã hội tiến bộ hơn". Thử hỏi, "Tiến bộ hơn" là phải xăm trổ, trịch thượng, biểu tình, xung đột vũ trang, xả súng như Iraq, Lybia, Afghanistan, Syria, Ukraine, Mỹ hay "tiến bộ hơn" là một dân tộc đoàn kết, bình yên và phát triển như Việt Nam? 


Đọc STT của Mạc Văn Trang có lẽ ai cũng cứ nghĩ đây không phải là suy nghĩ của một tiến sĩ mà là của một ông già lẫn chữ, suy nghĩ tầm phào, cố tình ăn cháo đá bát, bất mãn, tự cao, tự đại chửi cả chế độ đã từng nuôi ông thành giáo sư, tiến sĩ. 

Đúng là kẻ sĩ vô ơn, già sinh hổ đốn!


<Lam Giang>


MẠC VĂN TRANG - MỘT KẺ SĨ VÔ ƠN! MẠC VĂN TRANG - MỘT KẺ SĨ VÔ ƠN! Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 6 01, 2022 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.