PHÁP LUÂN CÔNG VÌ SAO RẤT NGUY HIỂM?

 

Bật có trí tuệ, tin sâu vào nền tảng Đạo Đức Của Cổ Thánh Tiên Hiền Và Thuyết Sanh Tử Luân Hồi Do Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạy, khi đọc đến sách Pháp Luân Công thì thấy rất buồn cười. Vì thật sự là rối loạn. Ông Lý Hồng Chí mượn nhiều từ ngữ của Phật giáo rồi biến tấu thêm khá kỳ cục.


Như Lai ra đời chân bước 7 bước chỉ tay lên trời và nói rằng: "Trên Trời Dưới Đất Ta Là Tôn Quý Nhất". Lời của Như Lai dù mặt trời, mặt trăng có rơi xuống cũng chân thật không hề hư dối. Vì Ngài đã trải qua vô lượng vô biên kiếp bố thí thân hành Bồ Tát đạo. Ân đức của Như Lai phủ trùm mười phương thế giới.  Thân tướng của Ngài là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp chói sáng hơn trăng rằm…


Ông Lý Hồng Chí phước báu chẳng sánh nổi với một vị vua cõi trời. Trong khi đó Ma Hê Thủ La Thiên Vương Là chúa tể của các tầng trời, phước báu quá cao thượng còn quỳ dưới chân của Đức Phật xin quy y Tam Bảo. Đủ biết Như Lai bật đức hạnh cao thượng đến nhường nào.  Chúng sanh chúng ta chẳng thể dùng trí tuệ bình phàm mà hiểu biết được, dù cho bật Bồ Tát Đại Sĩ dùng trí tuệ siêu việt của mình mà đo đếm nguồn cội cũng chẳng thấu rõ… Như Lai nói Ngài thị hiện Thành Phật ở cõi này đã 3000 lần để giáo hoá chúng sanh đi về chánh đạo bỏ ác tu thiện...  Trong cảnh giới của Như Lai đều đồng một thể chẳng có vị Phật nào cao hơn vị Phật nào.  Thế mà Lý Hồng Chí trong câu nói đùa của ông ta ám chỉ ông còn cao tầng hơn Như Lai.  Ông ta tự tạo ra cảnh giới gọi là Pháp Luân còn cao hơn cảnh giới của các chư Phật trong mười phương. Tôi chỉ biết rùng mình hoảng hốt cuối cùng là ớn lạnh.  Ông ta chắc chắn lạc vào 50 Ấm Ma rồi.  Không còn nghi ngờ gì nữa đó là chắc thật. Cảnh giới của 50 Ấm Ma vô cùng nguy hiểm.  Chúng sanh lạc vào 50 Ấm Ma khi thân hoại mạng chung chỉ có một đường đến đó là Đại Địa Ngục. Thật đáng thương thay.  Kiếp người thì mong manh như giọt sương, một trăm năm như giấc mộng ngắn mà lại phạm vào tội đại vọng ngữ cực ác như thế thì chỉ có Đại Địa Ngục A Tỳ chờ ông ta mà thôi.  


Đức Đạt Lai Lạt Ma là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Khi thăm hang động của Ngài Bồ Tát Long Thọ. Ngài có nói đại ý rằng nếu so sánh Ngài với Bồ Tát Long Thọ thì Ngài thật chẳng thể sánh bằng.  Bạn hãy đặt câu hỏi Ông Lý Hồng Chí trí tuệ và lòng từ bi sao so sánh nổi với Đức Đạt Lai Lạt Ma huống chi còn tự phụ nhận mình còn cao hơn cả Đức Phật bật bi trí được toàn thế giới kính trọng.


Tôi có trò chuyện với một vị cư sĩ, cô ta nói rằng Ông Lý Hồng Chí thật đáng thương vì sanh mạng ông cũng thấp thỏm chẳng còn bao lâu nữa chắc chắn sẽ bị ác báo ung thư và khi chết sẽ đoạ Đại Địa Ngục trăm ngàn vạn kiếp chẳng có ngày ra vậy. Âu cũng là gieo nhân nào thì gặt quả đó. Chỉ vì một chút ít danh văn lợi dưỡng thế gian giả tạm mà phạm tội cực trọng như thế. Đáng thương thay. 


Ngài Tuyên Hóa là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát và Ngài Hoà Thượng Tịnh Không cũng khẳng định chắc thật Pháp Luân Công là tà pháp chẳng phải là chánh pháp.

Cre: Vô Lượng Thọ


PHÁP LUÂN CÔNG VÌ SAO RẤT NGUY HIỂM? PHÁP LUÂN CÔNG VÌ SAO RẤT NGUY HIỂM? Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 8 08, 2022 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.