QUÁ KHỨ KHÔNG THỂ QUÊN - HỢP TÁC, HỘI NHẬP LÀ XU THẾKhi sang thăm Việt Nam, tổng thống Mỹ B.Clinton đề nghị chúng ta khép lại quá khứ một trang sử đen tối và bất hạnh để hướng tới tương lai...

Tổng bí thư Lê Khả Phiêu khi ấy đáp:

:" ... Đối với chúng tôi, quá khứ không phải trang sử đen tối, đau buồn và bất hạnh. Nói về trách nhiệm đối với quá khứ, đối với cuộc chiến tranh vừa qua, thì không thể đánh đồng; vì nó đã để lại những hậu quả nặng nề cho nhân dân và đất nước Việt Nam. Về bài học của quá khứ, điều quan trọng là những người có trách nhiệm đừng để lặp lại những việc như đã làm trong quá khứ. Đối với chúng tôi, quá khứ là gốc rễ, là nền tảng, là sức mạnh của hiện tại và tương lai”...


QUÁ KHỨ KHÔNG THỂ QUÊN - HỢP TÁC, HỘI NHẬP LÀ XU THẾ  QUÁ KHỨ KHÔNG THỂ QUÊN - HỢP TÁC, HỘI NHẬP LÀ XU THẾ Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 8 08, 2022 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.