SỰ RA ĐỜI” CỦA CHÍNH QUYỀN BÙ NHÌN, TAY SAI NGÔ ĐÌNH DIỆM (NGUỴ) - ĐỨA CON DO MĨ SINH RA ĐƯỢC NUÔI SỐNG BẰNG ĐÔ LA. THẾ MÀ BỌN CHÚNG CỨ ẢO TƯỞNG MÌNH LÀ ĐỒNG MINH CỦA MĨ


Ngày 7/7/1954, trước khi hiệp định Giơnevơ được kí kết 13 ngày, Mĩ đã đưa Ngô Đình Diệm (người được Mĩ nuôi dưỡng từ lâu) về làm thủ tướng bù nhìn thay thế Bửu Lộc. Tháng 9/1954, Mĩ quyết định viện trợ trực tiếp cho Ngô Đình Diệm. Tháng 11/1954, Mĩ cử tướng Côlin (L.Colins) sang làm đại sứ ở Sài Gòn. Cô Lin đề ra kế hoạch 6 điểm để củng cố cho chính quyền Ngô Đình Diệm nhằm độc chiếm miền Nam bằng chủ nghĩa thực dân kiểu mới.


Ngày 13-12/1954, Pháp buộc phải kí với Mĩ bản hiệp ước giao trách nhiệm huấn luyện, trang bị quân ngụy ở miền Nam cho Mĩ.


Ngày 19/12/1954, Pháp kí hiệp định trao quyền hành chính, chính trị ở miền Nam cho Ngô Đình Diệm.


Cũng trong thời kỳ này, quân pháp rút dần khỏi Việt Nam, Lào, Campuchia. Giữa năm 1955, Chính phủ Pháp tuyên bố chấm dứt chế độ Cao uỷ miền Nam Việt Nam, từ bỏ trách nhiệm một bên phải thực hiện các điều khoản của Hiệp định Giơnevơ . Thực tế từ sau hiệp định Giơnevơ, ở miền Nam nước ta đã diễn ra cuộc vật lộn giành giật gay gắt giữa chủ nghĩa thực dân kiểu mới của đế quốc Mĩ với chủ nghĩa thực dân kiểu cũ của thực dân Pháp. Để tạo dựng cho một bộ mặt “độc lập” giả hiệu cho Ngô Đình Diệm, trước mắt là phải loại bỏ ngay ảnh hưởng của Pháp và chính quyền Bảo Đại ở miền Nam. Đây là cái Mĩ - Diệm gọi là “đả thực”, “bài phong”. “Đả thực” là hất cẳng Pháp, xoá bỏ bộ máy cái trị của Pháp. Đó là bước đi của Mĩ để phục vụ cho mục tiêu cơ bản là “diệt cộng”, tức chống phá cách mạng miền Nam. Mĩ còn mua chuộc các thế lực phản động trong các giáo phái và các phe phái chống đối Diệm. Ngày 9/10/1954, Diệm cách chức Tổng tham mưu trưởng của Nguyễn Văn Hinh và một loạt tướng tá thân Pháp khác. Tiếp đó, Mĩ - Diệm đã dùng bạo lực để tiêu diệt các giáo phái Cao Đài, Hoà Hảo, Bình Xuyên.


 Nắm được ngụy quân, ngụy quyền - công cụ thống trị chủ yếu, Diệm tiến thêm một hước mới. Ngày 17/7/1955, Diệm tuyên bố từ chối hiệp thương tổng tuyển cử. Ngày 23/10/1955, Diệm tổ chức “trưng cầu dân ý”, phế truất Bảo Đại và đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống.


Sau khi lên nắm quyền, Diệm đưa “lối sống Mĩ” tràn vào miền Nam để đầu độc nhân dân ta, nhất là tầng lớp thanh - thiếu niên. Chúng đưa hàng hoá ế thừa vào miền Nam, làm cho nền kinh tế dân tộc bị lũng đoạn và phụ thuộc vào Mĩ. Viện trợ Mĩ tăng vọt; từ năm 1955 - 1957, Mĩ đã viện trợ cho Diệm 1,1 tỷ đô la (trong đó 60% chi dùng vào mục đích quân sự). Dựa vào các đạo dụ cũ của Bảo Đại đã ban hành từ năm 1953, Mĩ - Diệm cho bổ sung thành những đạo dụ mới: Dụ số 2 (ra ngày 8/1/1955), Dụ số 7 (ra ngày 3/2/1955) và Dụ 57 (22/10/1956). Dụ số 2 quy định tá điền phải lập khế ước lĩnh canh. Dụ số 7 quy định hàng tháng chủ ruộng đất phải khai báo việc khai thác ruộng đất. Mục đích của hai đạo dụ này là lấy lại ruộng đất của nông dân đã được chia từ thời kháng chiến chống Pháp, khôi phục lại quyền chiếm hữu của giai cấp đại chủ, biến nông dân đã có ruộng đất trở thành tá điền của địa chủ như trước đây. Dụ 57 quy định ruộng đất đem phân phối cho nông dân là những ruộng đất bỏ hoang và đất “truất hữu” của những địa chủ có trên 100 mẫu. Tính đến 31/12/1959, tổng số ruộng đất khai báo “truất hữu” là 463.557 mẫu (trong số đó, 454.874 mẫu đã “truất hữu” với tổng số điền chủ bị “truất hữu” là 1980 người). Trong số ruộng đất “truất hữu” chỉ có 252.179 mẫu được cấp bán cho 128.719 người. Nếu cộng thêm vào số đó số ruộng “truất hữu” của Pháp kiều là 228.620 mẫu, trong đó chỉ 52.473 mẫu đem cấp bán cho nông dân thì số người được “hữu sản hoá” quá ít ỏi so với số người cần ruộng. Qua đó, ta thấy rằng đại bộ phận giai cấp địa chủ và 2/3 số ruộng đất mà họ chiếm giữ không bị động chạm tới qua “truất hữu” ruộng đất.


Sau khi thiết lập được quyền kiểm soát trên toàn bộ miền Nam, từ tháng 5/1955 đến tháng 5/1956, Mĩ - Diệm phát động “chiến dịch tố cộng” giai đoạn I, chúng còn cho lập “Phủ đặc ủy công dân” và “hội đồng chỉ đạo tố cộng” để phụ trách, theo dõi, đúc kết kinh nghiệm “tố cộng”.


Ở Nam Bộ, trong các chiến dịch “tố cộng” chúng đã cưỡng bức nhân dân ta họp, học tập “tố cộng” liên miên, vu khống tố cáo cộng sản, đề cao Ngô Đình Diệm. Thủ đoạn của chúng là vừa mua chuộc, lừa mị vừa đàn áp trắng trợn. Cách mạng bị tổn thất rất nặng nề. Chỉ trong 4 năm (từ 1955-1958), 9/10 cán bộ đảng viên miền Nam đã bị tổn thất. Riêng Nam Bộ, chỉ còn khoảng 5000 so với 60000 đảng viên trước đó.


Bằng những thủ đoạn vô cùng dã man và tàn bạo đó, Mĩ hy vọng có thể khuất phục được nhân dân miền Nam, từ đó tiến lên xâm lược toàn bộ nước ta. Nhưng chủ nghĩa thực dân mới của Mĩ xâm lược miền Nam không phải thuận lợi nhiên nhiều nơi khác trên thế giới. Nhân dân miền Nam, với tinh thần yêu nước đấu tranh rất anh dũng, đã cùng với dân tộc vùng dậy đánh đuổi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân Pháp, làm nên thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, đã từng được hưởng quyền tự do dân chủ do chế độ mới đem lại và họ thực sự là những người đã chiến thắng. Một dân tộc như vậy tất nhiên sẽ không làm nô lệ cho chủ nghĩa thực dân một lần nữa.


(Đại cương lịch sử Việt Nam - Tập III

LÊ MẬU HÃN - Chủ biên

TRẦN BÁ ĐỆ

NGUYỄN VĂN THƯ)
SỰ RA ĐỜI” CỦA CHÍNH QUYỀN BÙ NHÌN, TAY SAI NGÔ ĐÌNH DIỆM (NGUỴ) - ĐỨA CON DO MĨ SINH RA ĐƯỢC NUÔI SỐNG BẰNG ĐÔ LA. THẾ MÀ BỌN CHÚNG CỨ ẢO TƯỞNG MÌNH LÀ ĐỒNG MINH CỦA MĨ SỰ RA ĐỜI” CỦA CHÍNH QUYỀN BÙ NHÌN, TAY SAI NGÔ ĐÌNH DIỆM (NGUỴ) - ĐỨA CON DO MĨ SINH RA ĐƯỢC NUÔI SỐNG BẰNG ĐÔ LA. THẾ MÀ BỌN CHÚNG CỨ ẢO TƯỞNG MÌNH LÀ ĐỒNG MINH CỦA MĨ Reviewed by Cờ đỏ sao vàng on tháng 8 31, 2022 Rating: 5

Facebook

Được tạo bởi Blogger.